Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu Hale Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde anonim şirketlere İstanbul Baro Başkanlığı tarafından avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili bir yazı gönderildi. Biz de gönderilen yazının ayrıntılarını sizlerle paylaşmak istedik.

3 dk
Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma

Başkanlığın gönderdiği yazıya göre:

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Bu doğrultuda İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde yer alan sözleşmeli avukat bulundurulmasına ilişkin düzenlemenin uygulanması için İstanbul Barosu Başkanlığınca, 32.500’e yakın anonim şirkete, şirketlerin avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeleri için denetleme başlatıldı. Aksine davranan şirketler için ise yasal işlem yapılması ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması kararı alındı.

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin "Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler" başlıklı 73/A maddesinde sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu ve "Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor" başlıklı 73/C maddesinde de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı düzenlenmiştir.

Ön Muhasebenizin Yönetimi Kimde?

Faturalama, stok takibi ve cari hesap takibinden e-ticaret ve CRM entegrasyonlarına birçok özellik Paraşüt'te. Paraşüt'le ön muhasebenizi emin adımlarla yönetin, diğer işlerinize daha çok vakit ayırın, mutlu olun.
Paraşüt'ü 14 Gün Ücretsiz Deneyin

Yasa koyucu, belirtilen Anonim şirketler için önem arz eden bu hususun takibi ve uygulanabilirliğini sağlamak açısından bu düzenlemeye aykırı davranışı suç saymış ve idari para cezası uygulanacağını hükme bağlamıştır.
Bu hükümlere aykırı davranan kuruluşlara, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

İstanbul Barosu Başkanlığı, 2017 yılı için belirlenen iş bu aylık brüt ücret miktarı 1.777,50- TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutarı olan 3.555,00-TL üzerinden işlem yapılacağını belirtmiştir.

Bu hususta anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadığı hususunda İstanbul Barosu Başkanlığı'na bilgi verilmesi, avukat bulunduruluyor ise 2016-2017 yılına ait Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgelerinin örneğinin, eğer avukatınız sigortalı çalışan ise 2017 yılına ait maaş bordroları örneğinin iletilmesi; cevap verilmemesi veya gerekli belgelerin sunulmaması halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı davranıldığının kabulü ile şirket hakkında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacağını ve yasal işlemlere başlanacağını belirtilmiştir.

Henüz Paraşüt kullanıcısı değilseniz, Paraşüt’ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Paraşüt'ü Ücretsiz Deneyin

Diğer Yazılarımız:

e-Fatura kullanmak zorunda mıyım?

"Nihayet aradığımız adayı bulduk!" Peki, Ya Sonra?

Limited Şirket Kuruluş Maliyetleri

Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluşu

Av. Murad Güdücü

Av. Murad Güdücü

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Murad Güdücü kurucusu olduğu MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile özel olarak bilişim ve teknoloji sektöründen girişimlere (startuplar), e-ticaret şirketlerine, SaaS şirketlerine, dijital/konvansiyonel reklam ajanslarına ve yapım/prodüksiyon şirketlerine ticaret hukuku, bilişim ve teknoloji hukuku ile fikri mülkiyet hukuku alanları başta olmak üzere yatırım konuları dahil birçok alanda hukuki hizmet sunmaktadır. İletişim adresi: murad@lawyer.com

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!