Defterler Artık Elektronik Ortamda Tutulacak

2018 ‘de uygulanmaya başlanacak ve özellikle KOBİ’leri önemli ölçüde etkileyecek yeniliklerden biri de Defter Beyan Sistemi. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek ve vergiye gönüllü uyum seviyesinin arttırılması amacıyla yürürlüğe giren bu yeni uygulama kimler için zorunlu olacak (kimleri etkileyecek)? Sisteme geçiş sürecinde işletmeleri neler bekliyor? Bu yeni sistemle hangi işlemler elektronik ortamda yapılabilecek? Paraşüt ekibi olarak aklınıza takılan soruları kısaca cevaplamak ve konu hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

3 dk
Elektronik Defter

17 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Gelir Tebliği kapsamında, 2018 yılından itibaren; vergi ve ticari işlemlerin elektronik kayıt altına alınmasını, defter ve beyannamelerin elektronik ortamda oluşturulmasını sağlayan Defter Beyan Sistemine geçilecek. Bu yeni sistemle birlikte; işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri gibi işletmeye yönelik pek çok defter elektronik ortamda oluşturulup saklanılabilecek. Aynı zamanda
vergi beyannamelerinin, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda oluşturularak düzenlenmesine imkan tanınacak.

Defter Beyan Sistemi Üzerinden Hangi İşlemler Gerçekleştirilebilecek?

Temel olarak işletmeye ait defterlerin elektronik ortamda tutulması ve saklanmasına olanak sağlayan Defter Beyan Sistemi; gelir gider bilgilerinin elektronik ortamda saklanması, beyannamelerin oluşturularak onaylanması, fatura vb. belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve işletmeye ait belli başlı özetlerin oluşturulmasına da imkan veriyor.

  • Sistemde Tutulabilecek Defterler: İşletme Defteri / Serbest Meslek Kazanç Defteri / Amortisman Defteri / Envanter Defteri / Damga Vergisi Defteri / Ambar Defteri / Bitim İşleri Defteri
  • Sistem Tarafından Oluşturulabilecek Özetler: İşletme hesap hülasası, zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası ile basit usul hesap özeti
  • Sistemde Oluşturularak Gönderilebilecek Beyannameler: Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, KDV Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi

Sistemi Kullanmak Kimler için Zorunluluk Haline Geliyor?

Söz konusu Tebliğ kapsamında serbest meslek erbapları işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve basit usule tabi olan mükelleflerin; Defter Beyan Sistemine geçişi zorunlu hale geliyor. 2018 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak yeni sistem, serbest meslek erbapları ve basit usule göre defter tutan mükellefler için 1/1/2018 (noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) diğer mükellefler içinse 1/1/2019 tarihinden itibaren yükümlülük haline gelecek. Mükellefleri daha ayrıntılı inceleyecek olursak:

  • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler --> Mali Müşavir, Avukat, Doktor, Mühendis
  • Basit Usule Tabi Mükellefler --> Bakkal, Manav, Kuaför, Taksi (defter tutmaz, muhtasar beyanname yok, KDV'den istisna)
  • İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler --> Fatura kesen diğer şahıs şirketleri (Uygulama bu grup için 2019 yılında)

Defter Beyan Sistemini kullanma yükümlülüğü olan mükelleflerin sisteme geçiş başvurularını en geç sistemi kullanmakla yükümlü oldukları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar yapmaları gerekmekte. Dolayısıyla, 1/1/2018’de sistemi kullanmaya başlayacak mükellefler için son başvuru tarihi 31/12/2017. Tebliğ’e eklenen geçici madde uyarınca son başvuru tarihi, basit usule tabi mükellefler için 30/6/2018, serbest meslek erbapları içinse 31/1/2018 olarak yeniden düzenlendi.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Defter Beyan Sistemi’ni kullanma zorunluluğu olanlar, www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Basit usule tabi olan mükellefler; kendileri, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzaladıkları meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla; işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbapları ise kendileri ya da söz konusu sözleşme ilişkisi içerisinde oldukları meslek mensupları aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

Yayınlanan diğer tebliğler ile ilgili yazılarımız için blogumuza abone olabilir, henüz Paraşüt kullanıcısı değilseniz, Paraşüt’ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Paraşüt'ü Ücretsiz Deneyin

Diğer Yazılarımız:

e-Fatura kullanmak zorunda mıyım?

CRM Nedir? Ne İşe Yarar?

Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!