Elektronik Ticaret ile İlgili Yeni Torba Yasa Tasarısı

Meclisin son dönemde gündeminde, fiziki alışverişin yerini hızla alan elektronik ticaret bulunmakta. Özellikle elektronik ticaret alanında devlet denetimini artırmaya yönelik yapılan mevzuat çalışmalarına, Torba Yasa Tasarısı ile yenileri eklenmekte, devletin elektronik ticaret alanında daha aktif bir rol oynaması hedeflenmektedir. Öncelikli olarak elektronik ticaret yoluyla ticari faaliyetlerini gerçekleştiren tacirleri yakından ilgilendiren bu düzenlemeler, uyumsuzluk halinde tacirler aleyhine para cezası öngördüğü için fazlasıyla önemli.

4 dk
e-Ticaret ile İlgili Torba Yasa Tasarısı

Elektronik Ticaret ile İlgili Yasa Tasarısı Neyi Hedeflemektedir?

Tasarının gerekçesinde belirtilen amaç, elektronik ticarette kayıt dışılığın önüne geçilmesidir. Bu kapsamda elektronik ticaret ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler artık Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kaydolmak ve bu sisteme alan adı, satışları gibi bilgileri sağlamak suretiyle bilgilendirme yapacaklar. Kurulan sistem ile geniş bir veri tabanı oluşturulması hedeflenmekte, bankalar, lojistik şirketleri, hizmet sağlayıcıları gibi elektronik ticarette yoğun bir şekilde iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin bu sistemde yer alması zorunlu hale getirilmektedir. Kayıt dışılığın önlenmesi adına kurulan bu sisteme gerekli bilgileri sağlamayanlar aleyhine ise 20 bin Türk Lirası'na kadar para cezası verilmesi öngörülüyor. Kurulan bu yeni sisteme kayda ilişkin daha detaylı bilgiyi e-ticaret sitelerinin kayıt zorunluluğu ile ilgili yazımızdan edinebilirsiniz.

Daha Kolay e-Ticaret!

Paraşüt'ün e-ticaret entegrasyonuyla operasyonel iş yükünüz azalırken siz de rahat bir nefes alın!
Paraşüt'ü 14 Gün Ücretsiz Denemek İstiyorum

Elektronik Ticaret ile İlgili Yasa Tasarısı Başka Ne Yenilikler Getirecek?

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kaydolan gerçek ve tüzel kişilere ek olarak çoğu tüketiciye rahatlıkla ulaşılması ve tanıtım yapılması adına SMS yoluyla gerçekleştirilen ticari iletiler de yeni düzenlemelere ev sahipliği yapıyor. Elektronik Ticaret Kanunu ile hali hazırda getirilen negatif onay mekanizması; diğer bir deyişle sistemden çıkmak isteyen vatandaşların tüketicilerin ücretsiz bir şekilde otomatik SMS sisteminden çıkartılmasını düzenleyen mekanizma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel’in de ifadeleri ile yeterli kontrol mekanizmaları entegre edilemediğinden dolayı gözetim ve denetim sıkıntıları çekmekteydi. Bu bağlamda yeni düzenlemeler ile SMS yoluyla yapılan ticari iletiler için onay veren tüketiciler ve verdikleri onaylar bir sistemde depolanacak, herhangi bir uyuşmazlık olması halinde bu sistemden karşılaştırılma yapılmak suretiyle tüketicinin onay verip vermediği kolaylıkla tespit edilebilecek. Bu noktada gerçek ve tüzel kişilere yeni bir yükümlülük getirilmekte, onay veren tüketicilerin onaylarının kurulan bu sisteme aktarılması gerekmektedir.

Elektronik Ticaretin yaygınlaşmaya son hızda devam ettiği günümüz ekonomisine devletin de bu büyümeyi tüketici lehine kontrol altına alması, bu amaç doğrultusunda yeni düzenlemeler getirerek kontrol mekanizmalarını derinleştirmesi ve daha etkili bir vaziyete getirmesi beklenen bir sonuçtur. Elektronik Ticaret alanında iştigal eden şirketlerin özellikle devlet mekanizmalarının kurulmaya başladığı bu dönemde daha dikkatli bir şekilde hareket etmesi, özellikle yeni politik hamleleri çok daha yakından takip etmesi önem arz etmektedir. Özellikle yeni ticarete başlamış ve elektronik ticaret ile iştigal eden işletmelerin, yüksek para cezalarına maruz kalarak ekonomik hayatlarına daha zorlu şartlar altında başlamaması adına girdikleri bu yeni sektör hakkında yeterli bilgi ve birikimi edinmeleri tavsiye olunur.

e-Ticaret operasyonlarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz?

e-Ticaret operasyonlarınızı ve ön muhasebenizi yönetmek Paraşüt'ün birçok özelliği ile daha kolay:

Henüz Paraşüt hesabınız yoksa 14 günlük ücretsiz deneme hesabınızı oluşturabilirsiniz:

Ücretsiz Deneyin

e-Ticaret ile İlgili Diğer Yazılarımız:

e-Fatura Kullanmak Zorunda mıyım?

Abonelikli e-Ticaret Nedir?

e-Ticaret Sitenizde Satışa Başlarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Tebliği Hakkında Bilinmeyenler

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!