blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
İlave İstihdam SGK Prim Desteği müjdesi
Blog-hero
KOBİ ÖZEL

İlave İstihdam SGK Prim Desteği müjdesi

Covid-19 sürecinde işletmelerin uğradığı ekonomik sıkıntıları en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen teşviklere bir yenisi daha eklendi; işverenlere ilave istihdam desteği uygulaması yasalaştırıldı. Prim desteğine son başvuru ise 31 Aralık olarak belirlendi.

Cansu Meşedilci, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 4 dk

Pandemi sürecinde zorlu bir mücadelenin içinde olan hem işveren hem de çalışanlar için yeni destekler yürürlüğe girdi. 7 Kasım 2020 tarihinde 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı kanunun 13. maddesi ile işverenlere ilave istihdam desteği uygulaması yasalaştı.

Yapılan yeni düzenleme ile, işe yeni alınan ya da çalışanlarını sigortalı yapan işverenlere prim desteği verilecek. Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya dönen işverenlere de prim desteği yapılacak. Verilen desteklerin süresinin uzatılması da bir diğer önemli gelişme olarak gündemde yer alıyor.

Son gelişme ile birlikte;

 • Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği’nden yararlanma süresi olan 3 ay 6 aya çıkarıldı. Söz konusu destek, 30 Haziran 2021 tarihine,
 • İlave İstihdam Teşviği'nin süresi 31 Aralık 2022 tarihine,
 • Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikler ise 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Verilen teşvikler kapsamında kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler istihdama davet edilerek hem kayıt dışı çalışma yaptırdığı dönemler için cezai yaptırımlardan muaf tutulacak hem de gerekli şartları taşımak koşuluyla kayıt altına aldığı işçiler için yeni teşviklerden yararlanabilecek.

İlave istihdam prim desteği, işverenler tarafından 2019 Ocak - 2020 Nisan dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan personellere her ay sağlanacak. Bu destekler nakit olarak verilmeyecek; işverenin SGK'ya yapacağı ödemelerden mahsup edilecek.

Teşvikten yararlanılan tutarlar 3 duruma göre farklılık gösteriyor:

 1. İstihdam edilen personel fiilen çalıştırılırsa prim ödenen her gün için 44,15 TL indirim sağlanacak.

 2. İşe başlatılıp işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılan personellere ise fesih yasağı süresi içerisinde ücretsiz izinde oldukları her gün için 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

 3. Başvurusunun kabul edilmediğini kuruma bildiren kişiler için, ikametinde SGK’dan geliri olan kısa çalışma ödeneği veya işsizlik ödeneğinden faydalanan ve 5510 sayılı kanuna göre belirli şartları yerine getirenler fesih yasağının süresini geçmemek üzere hane başına günlük 34,34 TL destek verilecek.

Teşvikten kimler yararlanabiliyor?

Teşvik, özel sektördeki sigortalı çalışanları kapsıyor. 1 Aralık 2020 tarihi ile başlayıp işten çıkarma yasağının kaldırılacağı tarihe kadar olan süre boyunca işverenler bu teşvikten yararlanabilecek.

Bu anlamda işverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.

İlave İstihdam Prim Desteği’ne başvuru nasıl yapılır?

Sigortalıların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar yazılı veya sözlü yapmaları gerekiyor.

Destekten yararlanmak için işverenin SGK’nın web sitesinden başvuruda bulunması yeterli görülüyor, ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüklerine gidip başvuru yapmasına gerek görülmüyor.

Destekten yararlanmak için başvuru adımları neler?

 1. e-SGK İşveren sayfasına giriş yapın.
 2. Sayfanın aşağısında bulunan “İşveren Sistemi” kutucuğuna tıklayın.
 3. Teşvikten Faydalanılacak Sigorta Tanımlama ekranından “İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla başvurunuz tamamlanacak.

Destek ile ilgili merak edilen diğer başlıklar:

 • Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden faydalanabilecek,

 • Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler bu destekten yararlanamayacaktır.

 • Teşvik sonrasında ilave istihdam taahhüdü bulunmuyor. İşten çıkarma yasağı sona erip teşvik tamamlandığında istihdam taahhüdü hesaplaması yapılacak.

Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması zorunlu tutulacak.

 • Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınacak.

Destek kapsamındaki diğer koşulları sağlaması halinde sonradan işe girdiği işyerinde teşvikten faydalanabilecektir.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?