İstihdam Artışına Yönelik Teşvik’ten Yararlanmak İçin Basit Öneriler

Şubat ayı başında Resmi Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle istihdam artışına yönelik yeni bir teşvik getirildi. Tüm KOBİ’lerin basit sayılabilecek birkaç önlem ile bu teşvikten yararlanabilmesi mümkün. Teşvikten nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki yazımızı dikkatinize sunuyoruz.

2 dk

SGK Desteği

SGK Desteği, aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutardır ve 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Vergi Desteği

Çalışan ücretinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmıdır ve 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir. Ayrıca ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Devlet tarafından karşılanacak ancak bu desteği alabilmeniz aşağıda sıraladığım konulara dikkat etmeniz gerekiyor.

  1. İşkura kayıtlı işsizler arasından işe alınmalı (Personel işe alınmadan önce işkura kaydının olup olmadığı sorulmalı, destek için işkura kayıt olması talep edilmeli — https://esube.iskur.gov.tr/)
  2. 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmalı
  3. İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları (Son üç ay içerisinde aynı şirketinizde çalışmayan biri olmalı)

Ayrıca

  1. SGK beyannamelerinizi zamanında vermeniz
  2. İlgili SGK primlerinizi zamanında ödemeniz
  3. SGK kapsamı dışında işçi çalıştırdığınızın tespit edilmemiş olması
  4. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması

gerekiyor.

2017 senesi sonuna kadar geçerli olacak bu teşvik paketinden siz de yukarıda belirttiğimiz konulara dikkat ederek yararlanabilir, istihdamın artışına katkıda bulunabilirsiniz.

KOBİ’leri yakından ilgilendiren her konu ile ilgili daha kapsamlı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen takipte kalmaya devam edin :-)

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun, Neura Mali Müşavirlik'in ortağıdır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!