Kasa ve Ortaklar Cari Hesaplarınızı Düzeltme Fırsatı

11/09/2014 tarihi itibarıyla kasa ve ortaklar cari hesaplarınızı düzeltme imkanı sağlayan 6552 sayılı kanunun 74. maddesi yürürlüğe girdi.

1 dk

Kayıt düzeltme imkanı neyi kapsıyor?

Kanunun 74. maddesinde **yasal kayıtlarınızda var olduğu halde gerçekte var olmayan kasa mevcudu veya şirketin ortaklardan alacaklarının beyan edilmesi** ile kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesi konusu yer alıyor.

Kimler Faydalanabilir?

Düzenlemeden bilanço esasına göre ( anonim, limited şti vb. gibi) defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir.

Yasanın kapsamı nedir?

31/12/2013 tarihli bilançolarında yer alıp gerçekte var olmayan;

-Kasa

-İşletmenin esas konusu dışındaki faaliyetleri dolayısı ile ortaklardan alacaklı olduğu tutarlar ile ortaklara borçlu olduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları

Beyan nasıl olacak?

31/12/2014 tarihine kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyana ilişkin vergi tutarı ve ödeme tarihi?

Beyana ilişkin %3 vergi hesaplanacak ve 31/12/2014 tarihine kadar ödenecektir. Ödenen vergiler kurumlar vergisi matrah tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Kanunun Avantajı Nedir?

Beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı ek bir vergileme yapılmayacaktır.

2014 yılı geçici beyannamelerinizin düzeltilmesi gerekirse?

Bu kanunu kullanarak beyanda bulunan mükellefler 2014 yılı geçici beyannamelerini düzeltmeleri gerekirse, beyanname verme süresi (31.12.2014 tarihine kadar) içinde bunu yapmaları mümkündür. Düzeltme verilmesi nedeni ile herhangi bir ceza veya faiz oluşmayacaktır.

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun, Neura Mali Müşavirlik'in ortağıdır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!