KOBİ'ler İnovasyonu Nasıl Benimsemeli?

KOBİ'lerde inovasyon kültürünü ve bu kültürün benimsenmesi için gereken adımları Expertera Uzmanı Güneş Ergun sizler için anlatıyor.

4 dk
KOBİ'lerde İnovasyon

KOBİ’lerin, giderek artan rekabetçi pazarlar, politik, ekonomik ve sosyal belirsizlikler içerisinde, sürdürülebilir karlılık ve büyüme, hatta “yaşayabilirlikleri” için inovasyona yer açmaları kaçınılmaz olmuştur. Yenilikler sağlayamayan firmaların, rekabetçi pazarlarda hayatta kalabilmeleri giderek güçleşmektedir.

KOBİ'ler için İnovasyon Kültürü Neden Önemli?

Bir şirketin yeni ürün, servis ve iş modelleri ile sürekli değer yaratabilmesinin ardında köklü bir inovasyon kültürü yatmaktadır. İnovasyon, aslında şirketin üst yönetimi başta olmak üzere, organizasyonun tüm katmanlarında yapılan bir işleyiş tercihidir. Yoksa, inovasyon, işletme fakülteleri veya danışmanlık firmalarının geliştirdiği şablonlar üzerinden, ekiplerin fikirler ortaya çıkarmaları, haftalar süren kapsamlı iş modelleri yaratmakla sınırlı kalacak bir olgu değildir.

Kağıt İşlerinden Sıkıldınız mı?

Paraşüt'ün sunduğu faturalama, stok takibi ve cari hesap takibi gibi birçok özellik ile ön muhasebe operasyonlarınızı hızlandırın.
Paraşüt'ü 14 Gün Ücretsiz Deneyin

KOBİ'lerde İnovasyon Kültürünün Yerleşmesi için Neler Gerekli?

  • KOBİ’lerde, inovasyon kültürünün yeşerebilmesinin temelinde, yönetimin kabul etme, karar verme, dinleme, yönlendirme ve iş geliştirme yetilerinin aktif olması gerekmektedir. Ancak bu yetilerin pazarlanabilir ürün ve servislere dönüşmesinde, sadece bu konuda geliştirilmiş araç ve yöntemleri kullanmak yeterli olmaz.

  • İnovasyon kültürünün benimsenmesi ve en kısa zamanda şirketin gelişme, büyüme ve sürdürülebilirlik stratejileri içerisinde anlam kazanacak yeniliklere dönüşebilmesi için, şirket üst yönetiminin, öncesinde bir inovasyon stratejisi inşa etmiş olması çok önemlidir. Bu strateji, inovasyon yatırımlarının, şirketin planlarına doğru orantılı olarak, hangi ihtiyaçlar, piyasa trendleri, müşteri talepleri ve kesimleri, satış kanalları, coğrafi öncellikler vs. gibi eksenlerde yapılacağını dair yol göstermelidir.

Expertera ile Esnek İş Gücü Devrimi Türkiye’de!

Türkiye'nin yenilikçi firmaları artık sorunlarını esnek uzmanlıkla çözüyor.
Şimdi Projenizi Girin
  • Şirket yapısı ve işleyişi içerisinde, paylaşıma açık, fikirlerin ortaya çıkabileceği ve tartışılabileceği, test edilerek ölçeklenebileceği bir ortam sağlanmalıdır.

  • İnovasyonu kariyer gelişiminde ve planlamasında bir başarı parametresi haline getirmek ve teşvik etmek önemlidir. Şirket çalışanları ve ekipler, üst yönetimin belirlediği ve yatırıma açık alanlar çerçevesinde yapacakları inovasyonların hem şirketin geleceğine hem de kendi kariyer ve finansal planlamalarına katkı sağlayacağını bildiklerinde, zamanlarının belirli bölümlerini yıkıcı fikirler ve modeller geliştirmeye ayıracaklar ve böylece başarı hikayeleri gün ışığına daha sıklıkla çıkacaktır.

  • Şirket yöneticilerinin, geliştirilen veya dönüştürülen ürün, servis ve iş modellerine yapacakları yatırım kararlarını verirken, bu karar mekanizmalarının da inovasyon kültürüne ve hızla değişen teknoloji ve sektörlerin dinamiklerine uygun perspektifler altında olmaları gerekmektedir. Yenilikçi ürün ve servislerin değerlendirilmesi ve yatırım planlamalarının doğru yapılması, iyi fikirlerin iyi ürünler olması için kritik bir başlangıç sağlar.

  • Şirket içinde inovasyon projeleri yürütebilme yetileri de ortaya konmalıdır. Yenilikçi fikirlerin sadece birer fikir olarak kalmaması ve eğer müşteriler ve şirket için yaratacağı katma değerler yatırım fizibilitesi süzgecinden geçtiyse, fikirlerin bir ürün veya servise dönüşme süreçlerinin yine inovasyon lensi altında oluşan bir bilinç ile yönetilmeleri gerekir.

İnovasyonun temelinde yatan iki etmen, liderlik ve insan, şirketlerin inovasyon kültürlerinin oluşması ve bu kültürün elle tutulur sonuçlara bağlanmasında önemli rol oynamaktadır. İnovasyonu şirket organizasyonlarında doğru yöntemlerle aktive etmek, şirketlerin rekabetçi güçlerini kendilerine yeniden kazandıracaktır.

Henüz Paraşüt kullanıcısı değilseniz, Paraşüt’ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Paraşüt'ü Ücretsiz Deneyin

Diğer Yazılarımız:

e-Fatura kullanmalı mıyım?

e-Defter Nedir? Avantajları Nelerdir?

KOBİ'lerde İnovasyon

Orta Ölçekli Firmaların Finansa ve Kurumsallaşmaya Bakış Açısı Nasıl Olmalı?

e-Defter Nedir? Avantajları Nelerdir?

Expertera

Expertera

Expertera, dünyanın önde gelen şirketlerini ve uzmanlarını proje bazlı çalışmalar için bir araya getiren bir uzmanlık platformu. İhtiyacınız doğrultusunda, esnek süreler (saatlik, günlük, haftalık veya aylık) ve uygun bütçelerle, en yetkin profesyonellere hızla erişmenizi sağlıyoruz.


Yenilikçi işletmelerin ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarını anlıyoruz, Expertera Zen markamız ile size özel ve garantili Finans, İnsan Kaynakları, Dijital Pazarlama ve Yazılım uzmanları sunuyoruz.
Aradığınız çözüm elinizde - web sitemizden uzmanlık taleplerinizi girin ve aradığınız uzmanlara hemen ulaşın!

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!