İşyeri Bildirgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Bu haftaki yazımda şirketinde eleman çalıştırmaya başlamak isteyen girişimcilerin izlemesi gereken adımların birincisini olan iş yeri bildirgesini anlatacağım.

3 dk
İşyeri Bildirgesi

İşyeri bildirgesi

İlk defa sigortalı çalıştıracaksanız işyeri bildirgesi belgesi düzenlemeniz gerekir. Aynı belgeyi işyeri nakli, devri, birleşmesi ve ayrıca gerçek kişi işverenin ölümü veya adi şirketlerde yeni ortak alınması durumları için de düzenlemeniz gerekir.

İşyeri bildirgesine SKG’nın web sitesinden ulaşabilirsiniz. İlk başvuruyu internet ortamında yapmanız ve istenen belgeleri teslim etmeniz de mümkün. SGK’nın bu sayfasından TC kimlik numaranız ve istenen diğer kimlik bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra doldurmanız istenen bilgiler ile kağıt ortamındaki bilgiler aynıdır. Online formu doldurduktan sonra karşınıza sizden hangi belgeler ile başvurmanız gerektiği belirtilen sayfa gelecek. Bu belgeler:

  • İşyeri adresini gösteri yerleşim belgesi
  • İmza sirküleri
  • Tüzel kişi için Ticaret sicil Gazetesi
  • Adi ortaklıklar için noter onaylı ortaklık sözleşmesi
  • İhale ve inşaat işlerinde işi ispat eden belgeler
  • Online olarak doldurduğunuz formun çıktısı
  • İşyeri veya işveren vekili tarafından imzalanmış işyeri bildirgesi formu

İmza sirküleri kuruma vermesi gereken kişilerin, bizzat başvurmaları durumunda kimlik tespiti yapılarak imza beyannamelerinin alınması suretiyle imza sirküsü istenmiyor.

İşyeri bildirgesi formunda adı geçen işyeri vekili, işveren nam ve hesabına işin yönetim görevini yapan kimsedir. Vekil, kanunda belirtilen hükümler nedeniyle işveren gibi sorumludur, yani primler ve sair ödemelerden işveren vekili de sorumludur.

"Çalıştırılacak Sigortalı Sayısı" bölümünde ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihte kaç sigortalı ile işe başlanılacağı yazılacaktır. Ancak bu rakamı eksik veya fazla yazarsanız herhangi yaptırımı yoktur.

İlk defa sigortalı çalıştırılacaksanız işyeri bildirgesini işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte vermeniz gerekir.

İşyeri bildirgesini zamanında vermemenin cezası vardır.

  • Bilanço esasına göre defter tutanlar için (asgari ücret X 3)
  • Diğer defter tutanlar için (asgari ücret X 2)
  • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için (asgari ücret)

kadar idari idari para cezası kesilir. Ancak yasal süre geçtikten 30 gün içerisinde kendiliğinden verilirse ve 15 gün içerisinde cezanın ¼ ünün ¾ ü ödenirse (%18,75’i ), cezanın kalan kısmı iptal ediliyor.

Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra personelin işe alınması ve aylık bildirgelerinin verilmesi gerekiyor. Bu konuya da bir sonraki yazımda değineceğim.

Personel Almak için Bir Sonraki Adım: İşe Giriş Bildirgesi

Bir Personelin İşletmeye Olan Maliyetinin Hesaplanması

Nasıl Yapılır? Çalışan Giderlerini Yönetmek

İnsan kaynakları ve daha fazlası ile ilgili içeriklerimizi kaçırmamak için blogumuza abone olabilirsiniz:

Bloga Abone Olun

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun, Neura Mali Müşavirlik'in ortağıdır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!