E-Mail Pazarlaması Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Müşteri ya da potansiyel müşterilerinizle sms, e-posta ve otomatik arama gibi araçlarla gerçekleştirdiğiniz iletişimlerde önceden izin alma zorunluluğu getiren, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 1 Mayıs 2015 itibari ile yürürlüğe girdi. Yeni kanun sizin de kafanızda soru işaretleri oluşturuyorsa, yazımızı okuyarak aradığınız cevapları bulabilirsiniz.

7 dk
e-ticaret yasası

Kanun kapsamında getirilen kurallara uyulmaması halinde gönderilen iletiler için 1.000 liradan 15.000 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek olup; izinsiz yani spam e-postaların veya sms’lerin toplu halde gönderilmesi durumunda da 50.000 liraya kadar cezalar öngörülüyor. Kanunda belirtilen hususların detaylandırılmış olduğu ve uygulamaya ilişkin yol gösterici maddelerin yer aldığı Yönetmelik taslakları kamuoyu ile paylaşılsa da henüz yürürlüğe girmedi. Yönetmelikle yürürlüğe girene kadar kanunda yer almayıp, yönetmelik ile getirilen istisnalardan yararlanmak mümkün olmayacak.

Kanun ve Yönetmelik taslakları ile getirilen kurallar neler?

Daha önceden pazarlama vb. amaçlarla iletişim kurulacağına dair izin alınmamış ya da 1 Mayıs öncesi kendisi ile hizmet ya da mal teminine dayalı bir müşterilik ilişkisi kurulmamış müşterilere hiçbir şekilde pazarlama, tanıtım, kampanya vb. faaliyetlere ilişkin ileti gönderimi yapılmamalıdır.

Bu doğrultuda İletişim izni alınmış ve alınmamış müşteriler arasında bir ayrıştırmaya gidilmesi gerekiyor.

 • 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle pazarlama, kampanyalar hakkında bilgilendirme, ürün tanıtma, fırsat sunma ve benzeri amaçlarla ilgili her türlü iletişimi sadece önceden izni alınmış olan müşterilere iletmek mümkün olacak.- Bu durumda, yeni ya da daha önceden izin almadığınız müşterilerinizle sadece izin almak için elektronik yollarla (sms, e-posta, arama gibi) iletişime geçemezsiniz. Yani müşterilerinizden mağazadayken ya da onların sizle iletişime geçtiği zamanlarda “iletişim kurma isteğinizin amacını açıkça belirterek” izin almanız ve izin verdiklerini kayıt altına almanız gerekecek.
  Önceden izin alma kuralının istisnaları bulunuyor. Bunlar:

 • Müşterinizin tüketici değil de esnaf ya da tacir olduğu hallerde, her türlü içerikte iletiyi önceden alınmış izniniz olmasa dahi göndermeniz mümkün.- 1 Mayıs 2015 öncesinde onay alınmış (yazılı ise imzası ile elektronik ortamda ise aktif hareketi ile) kişileri onaylı veri tabanı olarak kabul etmeniz mümkün.- 1 Mayıs 2015 öncesi herhangi bir mal ya da hizmet temini ilişkisi kurulmuş ve iletişim bilgileri alınmış kişileri, onaylı veri tabanı olarak kabul etmeniz mümkün.- Müşteriniz tüketici olsa dahi sadece almış olduğu mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, bakım ve kullanıma ilişkin haber vermeniz gereken durumlarda önceden izin almadan iletişimde bulunabilirsiniz.- Bir mal veya hizmetle ilgili alıcının bilgi talebi üzerine önceden onay şartı aranmaksızın talep edilen bilgilerle sınırlı kalmak kaydıyla ticari elektronik ileti gönderebilirsiniz.- Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmayacak. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

Onay yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir.

 • Yazılı olarak alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.

 • Elektronik iletişim araçlarıyla alınacak yazılı veya sözlü onayda, alıcının olumlu bir irade beyanının alınmış olması zorunludur.

 • Ticari elektronik ileti gönderilmek amacıyla alındığı ibaresine onay metninde yer verilmeli.

 • Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak, saklanacağı bilgisine yer verilmeli

 • Herhangi bir sözleşmeden bağımsız olarak ayrıca sorulmalı

 • İnternet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır

 • İş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak, genel nitelikte onay alınamaz.

Göndereceğiniz ticari elektronik iletide neler olmalı?

 • Size ilişkin tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, tescilli marka adı ve işletme adı bilgilerinden en az biri)

 • İletişim türüne bağlı olarak erişilebilir iletişim bilgisi

 • İleti başlangıcında tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibare

 • Çıkma hakkına ilişkin kolay ve ücretsiz bir yol sunumu ve çıkma hakkına ilişkin kısa bir ifade

Esnaf, tacir ya da tüketici tüm müşterilerinize ileti almayı reddetme imkanı veren iletinin gönderim yöntemi ile uygun kolay ve ücretsiz bir araç sunmalısınız.

 • Bu araç size gönderecekleri ücretsiz bir mesaj olabileceği gibi e-posta göndermeleri gibi bir şekilde de kurgulanabilir.

 • Müşterilerinizden böyle bir talep gelmesi halinde en geç 3 gün içinde kendilerine ileti göndermeyi kesmeniz ve bir daha ileti göndermemeniz gerekmektedir.

 • Esnaf, tacir ya da tüketici tüm müşterilerinize gönderdiğiniz tüm iletilerde, ileti almayı reddetme hakları olduğunu ve bu haklarını kullanmaları için kendilerine sunduğunuz aracı açıklamanız gerekmektedir.

Gerçekleştirdiğiniz her türlü iletişimde ret hakkı sunulmalı.

Gerçekleştirdiğiniz her türlü iletişimde müşterilerin size ulaşmasını sağlayacak güncel iletişim bilgilerinizin yer alması gerekir.

Yukarıda açıklanan kurallar doğrultusunda 1 Mayıs 2015 itibari ile burada belirtilen kurallara uymanız, idari para cezaları ile karşılaşmamanız için oldukça önem arz eder.

Yol haritası

Yönetmelik yürürlüğe girene kadar:

Yönetmelikte yer alan müşterilik ilişkisine ilişkin istisna kanunda yer almadığı için yönetmelik yürürlüğe girene kadar, 1 Mayıs öncesi kurulan mal ve hizmet teminine ilişkin müşterilik ilişkisinden yararlanarak, bu kişilerin onayları önceden sorulmamış olması durumunda, kendilerine ticari elektronik ileti gönderilmemeli.

Yönetmelik yürürlüğe girene kadarki dönemde Kanunda yer aldığı şekilde herhangi bir şekilde, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ile alınan 1 Mayıs öncesi onaylar geçerli olacaktır. Ancak söz konusu onayların Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Yönetmelik madde 7/1a,b’ye uygun şekilde alınmamış olması halinde kullanılamayacak.

Yönetmeliğin kamuoyu ile paylaşılan hali ile yürürlüğe girmesinden sonra,

Yönetmelikte onaylı veri tabanına ilişkin yer alan hükümler gereğince, 1 Mayıs öncesi kurulmuş olan mal ve hizmet teminine ilişkin müşterilik ilişkisinden yararlanarak bu kişilere elektronik ticari ileti gönderebilecektir.

Ancak herhangi bir müşterilik ilişkisinin olmadığı durumda, 1 Mayıs öncesi veri tabanında yer alan kişilerin onaylı kabul edilebilmesi için onayın, yazılı olarak veya herhangi bir elektronik iletişim aracıyla alınmış olması, eğer yazılı olarak alınmış ise onay verenin imzasını taşıyor olması (1 Mayıs öncesi kağıt üzerinde kutucuk işaretletilerek, imza alınmadan, alınan rızalar yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile geçerli olmayacaktır.) ya da elektronik iletişim araçlarıyla alınmış ise, alıcının herhangi bir şekilde olumlu irade beyanında bulunmuş olması, sessiz kalmamış olması gerekecek.

Yazıdaki katkılarından dolayı İpek Aşıkoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız.

İpek Aşıkoğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İpek Aşıkoğlu, öğrenim hayatı sırasında bilişim hukukuna ilgi duymuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ILSA kulübü altında Bilişim Sorunları ve Sosyal medya isimli komitenin kuruculuğunda rol oynamıştır. Mezuniyetinin ardından Dünyanın ve Türkiye’nin en önde gelen şirketlerine başta bilişim hukuku olmak üzere çeşitli alanlarda hukuki danışmanlık hizmetleri sağlayan BTS Avukatlık Ortaklığı bünyesinde avukatlık stajına başlamıştır. Stajı halen devam etmekte olup, aynı zamanda İstanbul Üniversitesinde özel hukuk alanında yüksek lisans programına devam etmektedir.

Av. Fatih Burak Uzun

Av. Fatih Burak Uzun

Fatih Burak Uzun, BTS & Partners'ta çalışmaktadır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!