2018'de Uygulanacak Vergi Had ve Tutarları

Önceki yazılarımızda, Ocak ayında uygulanmaya başlanan veya yeni yılda da geçerliliğini sürdürecek teşvikler konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışmıştık. Vergi Haftası'nı kutladığımız bugünlerde de hem işverenleri hem de çalışanları yakından ilgilendiren bir başka konu olan 2018 vergi had ve tutarlarını sizinle paylaşmak istedik.

4 dk
2018 vergi had ve tutarları

Bu yazımızda asgari ücret, engellilik indirimi, gelir vergisi tarifesi, aile ve çocuk yardımı gibi konularında yapılan değişiklikleri sizin için bir araya getirdik.

2018’de Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Hem işverenlerin hem de çalışanların merakla beklediği konulardan biri yeni senede asgari ücret üzerinde yapılacak değişiklikti. 2017 yılında, aylık 1404.06 TL olan net asgari ücret 2018’de 1603,12 TL oldu. Yeni düzenlemeye göre brüt olarak günlük 67,65 TL’ye denk gelen asgari ücret önceki seneye göre %14 oranında arttı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca hesaplanan sigorta primine esas aylık kazançsa alt sınırı 2029,50 TL üst sınırı 15.221,40 TL olacak şekilde yeniden belirlendi.

Çalışan ve Aile Yardımı Arttı mı?

Asgari ücretin değişmesiyle, ona bağlı olarak hesaplanan çocuk ve aile yardımı miktarı da yeniden hesaplandı. 2018 yılı için çocuk zammı 40,59 TL olurken aile zammı da 202,95 TL oldu.

2018 Vergi Had ve Tutarları

Her sene başında hesaplanan yeniden değerleme oranı, vergi had ve tutarlarına o yıl içinde yansıtılacak artışı belirlemek için kullanılıyor. 2018 yılı vergi had ve tutarları da, 2017 yılı için %14,47 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı baz alınarak belirlendi. 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre:

 • Engellilik indirimi tutarı; birinci derece engelliler için 1.000 TL, ikinci derece engelliler için 530 TL, üçüncü derece engelliler için 240 TL olarak yeniden düzenlendi.
 • Mesken kira gelirlerindeki vergiden muaf olan istisna tutarı, bir takvim yılında elde edilen hasılatın 4.400 TL’si oldu.
 • İşverenlerce çalışanlara verilen günlük yemek bedeline ait istisna tutarı 2018 yılı için 16 TL olarak hesaplandı. (Çalışanlara yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ya da bu amaçla sağlanan menfaatler istisna tutarını aşıyorsa ücret olarak vergilendiriliyor.)
 • Basit usule tabi olmanın genel şartları kapsamında belirtilen kira bedeli hadleri de; iş mülkiyeti iş yeri sahibine aitse emsal kira bedeli, kiralanmışsa kira bedeli üzerinden; yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400TL, diğer yerlerde 4.900 TL olacak şekilde sınırlandı.
 • Değer artışı kazancına yönelik üst sınırsa 1.200 TL’ye ulaştı. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının 1.200 TL’si gelir vergisinden muaf hale geldi. (Menkul kıymet ve diğer sermaya piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar hariçtir.)
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun vergiye tabi arızi kazançlarla ilgili 82. maddesinde yer alan kazançlara yönelik de bir düzenleme yapıldı. Düzenleme kapsamında bu maddelerde bahsi geçen kazançlar toplamının bir takvim yılı içinde elde edilen ve gelir vergisinden muaf tutulan kısmı 27.000 TL oldu.
 • Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyanname vermeme sınırı 1.800 TL olarak hesaplandı.
 • Kanunun 89. maddesinde yer alan ve basit usulde tespit edilen ticari kazançlara yönelik gelir indirimini kapsayan tutar yıllık 9.000 TL olarak düzenlendi.

2018 Yılında Gelir Vergisi Tarifesi de Değişti!

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde kullanılan tarifeyse aşağıdaki şekilde revize edildi:

 • 14.800 TL'ye kadar % 15
 • 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası için % 20
 • 80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL,
  (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası için % 27
 • 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL,
  (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası için % 35 oranında vergilendirme yapılacak.

Vergi alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek için Paraşüt Blog'a abone olabilirsiniz.

Bloga Abone Olun

Vergi Alanında İlginizi Çekebilecek Yazılarımız

Kurumlar Vergisi Dönemine Ne Kadar Hazırsınız?

Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi

Stopaj Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!