2018 yılı istihdam teşviklerinden haberdar mısınız?

Bugünlerde, istihdamı arttırmak ve ekonomiyi güçlendirmek amaçlı teşvikler birbiri ardına açıklanıyor. Peki işyeri sahibi olarak faydalanabileceğiniz teşvikler neler?

6 dk
İstihdam teşvikleri neler?

Bugünkü yazımızda son günlerde açıklanan istihdam teşviklerden İlave İstihdam Teşviki ve Bir Senden, Bir Benden İstihdam Desteği'ni konu alacağız. Bu teşvikleri incelerken konuyu beş ana başlık altında sizlere sunarak işyeri sahiplerinin başvuru için dikkat etmesi gereken noktaları ve teşvik miktarlarını detaylı olarak açıklayacağım.

Teşvikleri detaylı incelemeden önce sıklıkla atlanılan önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu teşviklerden faydalınabilmesi için çalışanın istihdam edilmeden önce İşkur'a kayıtlı olması gerekiyor. Bu yüzden istihdam edeceğiniz personele İşkur'a kayıtlı olup olmadığını mutlaka sorun ve eğer personel İşkur'a kayıtlı değilse İşkura kayıt olmasını talep edin.

2018 Yılı İlave İstihdam Teşviki

İşverenin, işyeri için dikkat etmesi gerekenler

 • Çalışanların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında (2017) işyerinden bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin süresinde ödenmesi,
 • Prim borcunun bulunmaması,
 • Sigortasız veya sahte sigortalı işçi çalıştırma tespiti olmaması,
 • 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında ilk defa tescil edilen ya da daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda hiç sigortalı çalıştırmayan işyerleri, 01/01/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren teşvikten yararlandırılır.

Bu noktada ilk madde hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Mesela şirketinizin 2017 yılı ortalama çalışan sayısını 18 olarak bildirdiniz diyelim. Şirketinizde 2018 yılında 19 ve üzeri çalışan bulunursa bu teşvikten yararlanabilirsiniz. Ancak çalışan sayınız 18'in altına düştüyse bu teşvikten faydalanamazsınız.

İşverenin, sigortalı çalışan yönünden dikkat etmesi gerekenler

 • Çalışanın İşkur'a kayıtlı işsiz olması,
 • 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe girmiş olması,
 • İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması.

Teşvik süresi

 • 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, teşvik süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır.
 • İstihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Teşvik tutarı

İmalat veya bilişim sektörleri

Günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler, (761,06 TL – 2.029,5 TL arası)

Diğer sektörler

İlave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL)

Diğer hususlar

Bilişim sektöründe kapsama alınacak iş kolları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.

Örnek

Aşağıdaki tabloda verdiğim örnekte, bilişim sektörü ve diğer sektörde istihdam edilen personelin belli kazançlar üzerinden hesaplanan teşvik tutarlarını görebilirsiniz.

İlave İstihdam T. ÖrnekBilişim - 6.000 TLBilişim - 4.000 TLDiğer Sektör - 4.000 TL
Prime Esas Kazanç 6.000 TL 4.000 TL 4.000 TL
Prim Tutarı (%37,5) 2.250 TL 1500 TL 1500 TL
Teşvik Tutarı 2.030 TL 1500 TL 761 TL
Ödenecek Tutar 221 TL 0 TL 739 TL

2018 Yılı Bir Senden, Bir Benden İstihdam Desteği

İşverenin, işyeri için dikkat etmesi gerekenler

 • İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
 • İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
 • Çalışanların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında (2017) işyerinden bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin süresinde ödenmesi,
 • Prim borcunun bulunmaması,
 • Sigortasız veya sahte sigortalı işçi çalıştırma tespiti olmaması.

İşverenin, sigortalı çalışan yönünden dikkat etmesi gerekenler

 • Çalışanın İşkur'a kayıtlı işsiz olması,
 • 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe girmiş olması,
 • İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması,
 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,
 • İşe giriş tarihinden itibaren işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması.

Destek süresi

2018 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

Destek tutarı

 • Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.
 • Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (30 Gün = 1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
 • Vergi Desteği; Maliye Bakanlığı tarafından destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Diğer hususlar

 • İşverenler, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu destekten yararlanabilir.
 • Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
 • Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki sigorta primi destekleri ile farklı destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
 • 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu destekten yararlanamaz.

SGK teşvikleri ile ilgili yazılarımız ve işletmenizi daha etkin yönetmenize yardımcı olacak ipuçları için Paraşüt Blog'u takip edebilirsiniz.

Blogu Takip Edin

İlginizi Çekebilecek Yazılarımız:

Bir personelin işletmeye olan maliyetinin hesaplanması

Çalışanların SGK maliyetleri nasıl düşürülür?

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun, Neura Mali Müşavirlik'in ortağıdır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!