Çevre Politikası

Anasayfa /

Cevre Politikasi

Paraşüt'ün de içinde bulunduğu Mikro Grup, bünyesinde geliştirdiği kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar yoluyla; kurumsallaşma, dijitalleşme ve e-dönüşüm yolunda şirketlere çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Aynı zamanda çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefler.

 

Mikro Grup'un Çevre Politikası, tüm paydaşların operasyonlarının çevreyi koruma ve geliştirme taahhüdü ile yürütülmesini sağlamaktır. Mikro Grup bu taahhüdün sağlanması için;

 

  • İlgili tüm çevre yasalarına, kanunlarına, uygulama kurallarına ve yönetmeliklerine uyum sağlar,
  • Tüm iş birimlerinde yüksek çevresel performans standartları oluşturmayı hedefler,
  • Çevreyi tehdit etme potansiyeli olan kazalara veya olaylara karşı önleyici tedbirler alır,
  • Devlet yetkilileri, çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile çevresel konularda iş birliği içinde olur,
  • Tüm paydaşlarının; atık toplama, geri dönüşüm, kaynakların korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevresel sorumluluğun teşvik edilmesi yoluyla çevresel sürdürülebilirlikte sürekli iyileştirmeyi taahhüt eden bir şekilde çalışmasını teşvik eder,
  • Dijital dönüşüm yolunda yenilikçi çözümleri ile kağıtsız ofis konseptini teşvik eder ve çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışır,
  • Her alandaki faaliyetlerinin çevresel ayak izini azaltmaya yönelik optimize eder.
  • Mikro Grup, bu politikaların yürütülmesini sağlamak için, ilgili paydaşları bilgilendirir, eğitimler düzenler ve düzenli denetimler ile sosyal sürdürülebilirliği sağlamayı taahhüt eder. Bu politika kapsamında ilgili madde ve sorumlulukların işleyiş ve yürütülmesinden İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur.