Anasayfa /

E Ticaret Aydinlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 886915-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  

 

İşbu Aydınlatma Metni ile, Paraşüt E-Ticaret Modülünü (“Ürün”) kullanmanız halinde, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlenen ve aktarılan kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır. 

 

 • İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları  
 • Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcılara aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 
   

 • Ürünü satın almanız ve/veya deneme süresini başlatmanız halinde; 
 •  

  Kişisel Veriİşleme 
  Amacı
  Hukuki SebepAktarılan TarafAktarım 
  Amacı

  Kullanıcı Bilgileri 

 • Kullanıcı id bilgisi 
 • Firma id bilgisi 
 • Kullanıcı rolü 
 •  

  İletişim Bilgileri 

 • E-Posta adresi 
 • Kullanıcının Ürünü kullanabilmesi 
 • Ürünün kesintisiz kullanımının sağlanması 
   
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası 
 • Yurt içinde yer alan teknik hizmet sağlayıcısı  
 • Üçüncü taraf platformlar ile entegrasyonun gerçekleştirilmesi 
 •  

 • Entegrasyon esnasındaki ve sonrasındaki operasyonların yürütülmesi) 
 •  

  Ürünü kullanırken kendi müşterilerinize ve sair kişilere ait kişisel verileri, Ürüne kaydetmeniz, işlemeniz durumunda, Şirketimizin veri işleyen pozisyonunda olduğunu, bu nedenle ilgili kişisel verilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında veri sorumlusu olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin tarafınızca yerine getirilmesi gerektiğini, söz konusu üçüncü kişilere karşı getirilmesi gereken yükümlülükler bakımından Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını paylaşmak isteriz. Bu kapsamda, Ürün nezdinde işlediğiniz kendi müşterilerinize, varsa Ürün içerisinde yetkilendirdiğiniz alt kullanıcılarınıza ve sair kişilere ait kişisel verilere ilişkin ilgili kişileri aydınlatmak ve gerekmesi halinde kendilerinden açık rıza almak sizin sorumluğunuzdadır. 

   

   

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

  Kişisel verileriniz, https://www.parasut.com/ ve www.parasut.com/e-ticaret aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgiler kapsamında otomatik yöntemlerle veya diğer yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır.  
   

   

  İlgili Kişinin Hakları

   

  Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme); Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.  
   

  Veri Sorumlusu: Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. 
  E-posta: kvkk@mikro-grup.com.tr    
  Kep Adresi:mikroyazilim@hs03.kep.tr 
  Adres: Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok Sit. No: 2/11Sarıyer İstanbul