Anasayfa /

E Ticaret Kullanım Kosullari

 

1. GİRİŞ

Paraşüt E-Ticaret modülünü kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. 

Siz Kullanıcılarımız, Paraşüt E-Ticaret modülünü kullanarak işbu Paraşüt E-Ticaret Modülü Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulu Dokümanı”, “Kullanım Koşulları” ve “Koşullar”) okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve Paraşüt E-Ticaret modülünde bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.  

 

 

2. KONU VE AMAÇ

2.1 İşbu Kullanım Koşullarının konusu, Kullanıcıların Paraşüt E-Ticaret modülünü kullanırken uyması gereken yükümlülüklerin düzenlenmesidir. 

 

2.2 E-Ticaret modülünden faydalanacak olan Kullanıcı, E-Ticaret modülünü kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Koşulların yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullarda yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir. E-Ticaret modülü üzerinde yayımlanmakta olan sair dokümanlar, uyarılar ve hukuki kayıtlar da işbu Koşulların bir parçasını oluşturmaktadır.  

 

2.3 İşbu Kullanım Koşulları, Paraşüt Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir eki ve parçasıdır. Kullanıcı Paraşüt Kullanıcı Sözleşmesi ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım Koşulları ve Paraşüt Kullanıcı Sözleşmesindeki hükümlerin çelişmesi halinde, işbu Kullanım Koşullarındaki hükümler bağlayıcı ve geçerli olacaktır. 
 

 

3. TANIMLAR

Paraşüt: Paraşüt E-Ticaret modülü hizmetini sunan, Maslak Mah. AOS 55.Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/11 Sarıyer adresinde mukim Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş.’dir.  
Kullanıcı:Hali hazırda Paraşüt ürünü kullanan ve E-Ticaret modülünü satın alıp üye olan ya da deneme üyeliği oluşturan gerçek veya tüzel kişilerdir.  
İçerik: Kullanıcı tarafından, E-Ticaret modülünden faydalanılması için  Kullanıcı tarafından E-Ticaret modülüne yüklenen verileri ifade etmektedir. 
(Paraşüt) e-Ticaret Modülü:Paraşüt tarafından sunulan, Kullanıcının e-ticaret faaliyetlerini yönetmesine olanak tanıyan yazılım özelliğini ifade etmektedir. 
Paraşüt Kullanıcı Sözleşmesi:Paraşüt ve Kullanıcı arasında akdedilen, Paraşüt tarafından sunulan E-Ticaret modülü dahil, uygulamaların kullanım ve koşullarına ilişkin genel düzenlemeleri içeren sözleşmeyi ifade etmektedir.  

 

 

4. E-TİCARET MODÜLÜNÜN KULLANILMASI

 

4.1 Kullanıcının, E-Ticaret modülünü kullanabilmesi için, Paraşüt uygulamasının deneme süresini başlatmış olması veyahut deneme süresini başlatmadan veya deneme süresi sonunda Paraşüt uygulamasını satın almış olması gerekmektedir.  

 

4.2 Kullanıcının, E-Ticaret modülü bakımından deneme süresi ise 7 gündür. Kullanıcının, deneme süresinde E-Ticaret modülünü kullanımını iptal etmesi halinde deneme süresi durmaz. Bu itibarla, Kullanıcın E-Ticaret modülünü tekrar aktif etmesi durumunda, başlayan deneme süresi durmadığından, deneme süresinin sona erdiği zaman, E-Ticaret modülünü tekrar kullanmak için E-Ticaret modülünü satın alması gerekmektedir. 

 

4.3 Kullanıcı, E-Ticaret modülünü deneme süresi bittikten sonra veya deneme süresi başlatmadan aylık veya yıllık paketler halinde satın alabilir. Kullanıcı tarafından pazaryeri, e-ticaret siteleri ve kargo firmalarının (Bundan sonraÜçüncü Parti Platformlarolarak anılacaktır) E-Ticaret modülüne entegrasyonu deneme süresi içerisinde de yapılabilir.  

 

4.4 Kullanıcının, E-Ticaret modülünü kullanmak için, Paraşüt uygulamasındaki aboneliğinin devam etmesi gerekmektedir. Kullanıcı, Paraşüt uygulama abonelik süresinin, E-Ticaret abonelik süresinden önce sona ermesi durumunda E-Ticaret modülünü kullanmaya devam edemeyecektir. E-Ticaret modülünün yıllık paket olarak satın alınmış olması halinde, E-Ticaret modülü satın alma tarihinden itibaren satın alınan yıl süresi kadar geçerli olacaktır ve bu süre bitiminden sonra kullanılmamış olan aylara ilişkin E-Ticaret modülü otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına belirtmek gerekir ki, Kullanıcının, E-ticaret modülünü kullanmaya devam etmek için Paraşüt uygulamasındaki aboneliğini yenilememesi halinde, E-Ticaret modülü aboneliğinin kullanılmayan aylarına ilişkin olarak, Şirket, Kullanıcıya kıstelyevm usulü ile kullanmadığı aylara ilişkin ücret iadesi gerçekleştirecektir.  

 

4.5 E-ticaret modülü deneme veya abonelik süresinin ve/veya Paraşüt uygulaması deneme veya abonelik süresinin sona ermesi halinde, Kullanıcının, Üçüncü Parti Platformlarla mevcut olan aktif entegrasyonlarına dair verilerinin çekimi durdurulacaktır.  

 

4.6 Kullanıcı, E-Ticaret modülüne ilişkin faturalandırma süreçlerinde, yalnızca Paraşüt uygulamasını kullanabilecek olup, faturalandırmaya ilişkin olarak başka bir uygulama E-Ticaret modülüne entegre edilemeyecektir. 

 

4.7 Kullanıcı, E-Ticaret modülünü tam ve eksiksiz kullanabilmesi ve sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için, Üçüncü Parti Platformlardan en az birine ilişkin API bilgisini/bilgilerini E-Ticaret modülü içerisindeki ilgili kısma girerek Üçüncü Parti Platform ve E-Ticaret modülü arasındaki entegrasyonu sağlamalıdır. . Entegrasyonun akabinde, Paraşüt, Kullanıcı tarafından sağlanan API bilgilerini kullanarak Kullanıcının ilgili Üçüncü Parti Platformdaki mağazasını E-Ticaret modülüne entegre eder.  

 

4.8 Kullanıcının API bilgilerini kullanarak entegrasyonunu sağladığı bütün platformlara dair siparişlerin/ürünlerin otomatik olarak Paraşüt uygulaması içine aktarılması sağlanır. Siparişlerin otomatik olarak aktarılması Kullanıcının onayına bağlı değildir.  

 

4.9 E-ticaret modülünün aktif edilmesi esnasında, stok takibi özelliği aktif olmasa dahi, otomatik olarak ilgili özellik aktif edilecektir. E-ticaret modülünün aktif olduğu süre boyunca, stok takibi özelliği durdurulamayacaktır. 

 

4.10 Kullanıcı, yeni gelen siparişlerini toplu olarak seçip onayla butonu ile onaylayabilir. Kullanıcı, faturalandırma sürecini kendisi manuel olarak gerçekleştirdikten sonra manuel olarak tüm siparişlerini toplu olarak seçip tümü için kargo fişleri oluşturabilir. 

 

4.11 Kullanıcının faturası otomatik olarak oluşturulur ve resmileştirilip alıcısına iletilir. E-Ticaret modülü içerisindeki ilgili ayar Kullanıcı tarafından aktif edildiği zaman, API bilgileri kullanılarak, Kullanıcının Üçüncü Parti Platformlardan yeni gelen siparişleri için kesilen faturalar otomatik olarak oluşturulur ve alıcısına iletilir. 
 

 

5. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1 Üçüncü Parti Platformlar ile gerçekleştirilen entegrasyona ilişkin bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasından Kullanıcı ve Üçüncü Parti Platform sorumlu olup, Şirket’in bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.   

 

5.2 Paraşüt aşağıdaki durumlarda, siparişlerine ait ürün, görsel ve entegrasyon bilgilerinden, yasal yükümlülükleri haricinde saklamakla zorunlu olmadıklarını, silme hakkına sahiptir: 

 

 • E-ticaret Modülü deneme süresi sona eren ve 1 (bir) ay içerisinde tekrardan ilgili modülü aktif etmeyen kullanıcılar 
 • E-ticaret modülü aboneliği sona eren ve 6 (altı) ay boyunca aboneliğini aktif etmeyen kullanıcılar 
 •  

  5.3 Kullanıcı, entegrasyonunu gerçekleştirdiği Üçüncü Parti Platformlarda yer alan mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve İçeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

   

  5.4 E-Ticaret modülü özelinde oluşturulan faturaların, Kullanıcıların müşterilerine ve Üçüncü Parti Platformlara iletilmesi dahil olmak üzere, fatura sürçlerinin tüm aşamalarının takibinden Kullanıcı sorumludur. 

   

  5.5 Kullanıcı, E-Ticaret modülü üzerinden yürüttüğü tüm faaliyetlerini Paraşüt’e teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürüteceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, E-Ticaret modülüne ve Paraşüt Uygulamasına sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin, ilgili sistemlere zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu maddenin uygulanması amacıyla Şirket tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

   

  5.6 Aboneliği devam eden Kullanıcı, E-Ticaret Modülü kullanımından vazgeçmesi halinde E-Ticaret Modülü özelindeki hizmetlerden yararlanmayı durdurması için 14 (on dört) gün öncesinde Şirket’e yazılı bildirim yapması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Şüpheye mahal bırakmamak adına belirtmek gerekir ki, Kullanıcı, Sözleşmenin feshi talebini, Abonelik başlangıç tarihinden veyahut Aboneliğin yenilenmesi tarihinden itibaren 14 (on dört) içinde Şirkete iletmez ise, Kullanıcı’ya hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmayacaktır. 

   

   

  6. DEĞİŞİKLİKLER

  6.1. Kullanım Koşullarında yer alan hüküm ve bilgiler Paraşüt tarafından dilediği zaman değiştirilebilecek olup, Kullanım Koşullarının güncel versiyonuna ilişkin Kullanıcıya elektronik ortamdan bilgilendirme yapılacaktır. Güncellemelere ilişkin bilgilendirmeleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. İlgili bilgilendirme ile birlikte Kullanım Koşulları güncel versiyonu yürürlüğe girmiş sayılacak ve Kullanıcı işbu Kullanım koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.  
   

   

  7. FİKRİ MÜLKİYET 

  7.1 E-Ticaret modülü üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Paraşüt’e ve/veya Paraşüt’ün yer aldığı şirketler topluluğuna aittir. İşbu Kullanım Koşulları kapsamında Kullanıcı’ya E-ticaret modülünü kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Kullanım Koşulları, E-ticaret modülüne ilişkin diğer maddelerdeki hiçbir hüküm E-ticaret modülüne ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Koşulları kapsamında Paraşüt’e, Kullanıcı’nın E-ticaret modülüne erişimi, E-ticaret modülünü kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Paraşüt, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. 

   

  7.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle E-Ticaret modülünü kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde www.parasut.com, https://uygulama.parasut.com/kullanici-girisi,www.parasut.com/e-ticaret-entegrasyonlari üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, E-Ticaret modülünden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. E-Ticaret modülüne ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın E-Ticaret modülüne veya E-Ticaret modülünden link verilmesi kesinlikle yasaktır. 

   

  7.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Paraşüt’ün (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. 

   

   

  8. DİĞER HÜKÜMLER

  İşbu Koşullar Türk Hukukuna tabidir ve Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.