Anasayfa /

Yeni Donem Kisisel Verilerin Islenmesi Hakkinda Aydinlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 886915-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş (“Paraşüt”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. İşbu Aydınlatma Metni ile, ticari iletişim kanalları ile genel ve/veya kişiye özel bilgilendirmelerin yapılmasına ilişkin olarak işlediğimiz kişisel verilerinize dair bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.  

 

 • İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları 

 • Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

   

  Kişisel Veriİşleme AmacıHukuki SebepAktarılan TarafAktarım Amacı

   

  İletişim  

  (E-Posta Adresi) 

   

  Hizmetlerin tanıtımı, pazarlaması, işletmenin tanıtımı, kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığın artırılması 

  Açık rıza (yurt dışına aktarım ve ticari elektronik ileti göndermek için) 

  Yurt içinde yer alan sunucu hizmeti aldığımız tedarikçimiz  

   Yurt dışında yer alan mail alt yapısı hizmeti aldığımız tedarikçimiz,  

  hissedarlarımız, grup şirketlerimiz 

  Saklama ve teknik alt yapı sağlama hizmeti 

  *6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi için sizlerden onay almamız gerekmektedir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

   

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

 • Kişisel verileriniz, web sitemiz aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır.  

   

 • İlgili Kişinin Hakları

 • Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.  
   

  Veri Sorumlusu: Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş 

  Kep Adresi: kvkk@mikro-grup.com.tr    

  Adres: Maslak Mah. Aos 55. Sk. No: 2 Iç Kapı No: 13 Sarıyer/İstanbul