blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
27103 Sayılı Kanun Teşviki Şartları Nelerdir?
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

27103 Sayılı Kanun Teşviki Şartları Nelerdir?

27103 Sayılı Teşvik Yasası nedir, Teşvik Yasası’nın şartları nelerdir? Bu blog yazımızda hem işveren hem de sigortalı yönünden süreci inceledik; teşvikten nasıl yararlanılması gerektiğini detaylandırdık.

Av. Fatih Burak Uzun, Avukat

Ortalama okuma süresi 4 dk

27103 Sayılı Teşvik Yasası nedir?

4447 sayılı Kanun’un geçici 19. maddesi ile 27103 sayılı SGK Teşviki (Teşvik Yasası), istihdamın artması ve işsizliğin azalması amacıyla 2018 yılında yürürlüğe girmiştir. Hem özel sektör işverenleri hem de ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştıranlar Teşvik Yasası’ndan yararlanabilir. Bu Teşvik Yasası ile en az 12 ay boyunca çalışanların sosyal sigorta primi devlet tarafından karşılanır. Bu uygulama işverenler için mali açıdan çok büyük bir rahatlama sağlarken, aynı zamanda çalışanların haklarının koruması açısından da çok önemlidir.

27103 Sayılı Teşvik Yasası’ndan yararlanma şartları nelerdir?

Teşvik Yasası’ndan faydalanmak için gereken şartlar sigortalı ve işveren olarak 2 farklı yönden ele alınır. İki farklı açıdan teşvikten yararlanma şartlarını detaylandırdık.

Sigortalı yönünden teşvikten yararlanmak için aranan şartlar:

 • 01 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince işe alınması,

 • Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı işsiz olması,

 • Sigortalıların işe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde toplam 10 günden fazla 4/1-a, b, c ek-6 ve ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları.

İşveren olarak 27103 teşvik şartlarından yararlanmak için:

 • Özel sektör işverenine ait olması,

 • Sigortalının, işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilmesi,

 • İşveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin işçilerin çalıştırılmaları,

 • Tahakkuk eden primlerin yasal süre içinde ödenmesi,

 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması.

27103 Sayılı Teşvik Yasası’ndan nasıl faydalanılır?

Teşvik Yasası kapsamına giren sigortalılara ilişkin başvurular işverenler tarafından yapılır. İşverenler bir çalışanı işe almadan önce hangi teşvik paketinden ne oranda yararlanabileceğini öğrenebilir. İşverenin sorgulama yapması için Sosyal Güvenlik Kurumu ekranı üzerinden, işveren sistemi seçeneğini kullanması ve iş yeri şifresi ile giriş yapması gerekir. SGK teşvik sorgulama için izlenmesi gereken adımlar için aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz:

 • https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresine giriş yapınız.

 • Erişilen sistemi-Teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama bölümünü seçiniz.

 • Potansiyel Teşvik Sorgulama Bölümünü seçerek işe almak istediğiniz kişi üzerinden teşvikten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

27103 Sayılı Teşvik Yasası hesaplaması nasıl yapılır?

İşyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre, destek tutarı farklı hesaplanır. 27103 teşvik hesaplama ile imalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 13.344 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.876,50 TL ila 5.004 TL) karşılanır. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime, esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.876,50 TL) karşılanır.

Teşvikten Yararlanma Süresi

27103 Sayılı Teşvik Yasası’ndan yararlanma süresi şu şekilde: Yapılan düzenlemeye göre, işe giriş tarihi esas alınarak; 18 yaşından büyük kadın sigortalılar, 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ve Türkiye İş Kurumu’na engelli olarak kayıtlı sigortalılar 18 ay süreyle sağlanan destekten faydalanabilirler. Bununla beraber, 18 yaşın altındaki sigortalılar da dahil olmak üzere diğer sigortalılar 12 ay süreyle Teşvik Yasası’nın sağladığı destekten yararlanabilir.

27103 Teşvik Yasası ne zaman bitiyor?

Teşvik, 02/12/2020 tarihli, 31322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2018 – 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınan işçiler için uygulanacaktır. Çalışanlar, işe giriş tarihi bu aralıkta olmak koşuluyla daha sonraki yıllarda da bu teşvikten yararlanabilecektir.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?