blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
2022 arabuluculuk sınavı başvuruları başladı!
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

2022 arabuluculuk sınavı başvuruları başladı!

Arabuluculuk sınavı yaklaşırken, arabuluculuk faaliyetinin tanımını, sınava girecek olan hukuk fakültesi mezunlarının dikkat etmesi gerekenleri ve tüm aşamaları hazırladığımız blog yazısında inceleyebilirsiniz.

Av. Fatih Burak Uzun, Avukat

Ortalama okuma süresi 5 dk

Uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan ve 2012 yılında Türk hukuk sistemine dahil edilen arabuluculuk kurumu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“Kanun”) ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümlerine tabidir.

Arabuluculuk faaliyetini yönetmek isteyen arabulucu adayları, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli nitelikleri ve şartları sağlayarak arabulucu sıfatını kazanabilirler. Adalet Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde düzenlenmekte olan arabuluculuk sınavını başarı ile tamamlamak arabulucu olmak için aranan şartlar arasında yer alır.
Bu kapsamda 4 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan arabuluculuk sınavına ilişkin bilgileri detaylıca ele alacağız.

Arabuluculuk sınavına başvuru için gerekli şartlar nelerdir?

“Arabuluculuk sınavına kimler girebilir?” sorusu çoğu kişinin merak ettiği detaylar arasında. Arabuluculuk sınavına katılmak isteyenlerin Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca, belirtilen şartları taşıması gerekir. Aşağıda maddeli olarak yazdığımız söz konusu şartları sağlayan herkes, arabuluculuk sınavlarına başvuruda bulunabilir.

Sınava girme şartları;

  • Türk vatandaşı olmak,

  • Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir ülkede hukuk fakültesini tamamlayıp Türkiye’de denklik sağlamak,

  • Tam ehliyetli olmak,

  • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

  • Mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olmak,

  • Terör örgütleri ile bağlantılı olmamak,

  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

Arabuluculuk sınavı son başvuru tarihi ne zaman?

2022 yılı için açıklanan arabuluculuk sınavı için ön başvurular 24 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 20 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

Sınava başvurular, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden elektronik imza ya da e-Devlet şifresi kullanmak suretiyle, T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, adli sicil belgesi, arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösteren katılım belgesi, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir belgenin son başvuru günü bitimine kadar sisteme yüklenmesi suretiyle yapılır.

Ön başvuru şartlarını taşıyan adayların yer aldığı liste Arabuluculuk Daire Başkanlığı nın internet sitesinde ilan edilmiştir.

Arabuluculuk sınav başvurusu ÖSYM üzerinden nasıl yapılır?

Arabuluculuk sınavına başvuru şartlarını taşıyan listedeki adayların, ÖSYM tarafından 19-26 Ekim 2022 tarihleri arasında sınav başvuruları alınır.

Başvurularını bahse konu süreler arasında yapmayan adaylar 3 Kasım 2022 tarihinde geç başvuru ile arabuluculuk sınavına kayıtlarını yapabilirler. Adaylar, ÖSYM’nin internet adresine üzerinden gerekli bilgi, belge ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlamalıdır.

Arabuluculuk başvuru kılavuzuna nasıl ulaşılabilir?

2022 yılı için arabuluculuk başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmıştır. Adaylar, söz konusu kılavuza buradan kolaylıkla ulaşabilir.

Arabuluculuk sınavı başvuru ücreti nereye yatırılacak?

Adaylar, başvuru bilgileri ile ÖSYM sistemi üzerinden kayıtlarını yapmalarının ardından 310,00 TL sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamalıdır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar için sınav ücreti %50 oranında artar ve bu kimseler geç başvuru yaptıkları tarihte 465,00 TL sınav ücretini yatırarak kayıt süreçlerini tamamlayabilirler.

Sınav ücreti, 19-27 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ödemeler” alanından yatırılmalıdır. Sınav ücretini belirlenen süre içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.

Arabuluculuk sınavından kaç kişi alınacak?

Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılacaktır.

Adalet Bakanlığı, ihtiyaç durumuna göre başarılı sayılacak aday sayısı belirleyebilir. 2022 yılı için ise henüz kontenjan sınırı açıklanmadı.

“Arabuluculuk sınavında mülakat var mı?” diye merak edenler de olabilir. Arabuluculuk sınavı yalnızca yazılı sınavı kapsar, sözlü mülakat sınavı şartı bulunmuyor.

Arabulucu olmak i̇çin avukat olmak zorunlu mudur?

Yazımızın ilk maddesinde de bahsettiğimiz gibi arabulucu olmak için aranan şartlar arasında avukat olmak yer almıyor. Ancak hukuk fakültesi mezunu olmak yer alıyor.

Söz konusu şartlara ek olarak yazılı sınavda başarılı olan aday, arabulucu olabilir.

Sınav nerede ve ne zaman yapılacak?

Arabuluculuk sınavı, 4 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.15’te tek oturum şeklinde 15 farklı ilde belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

Adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak ve sınav süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini, sınava giriş belgelerinden öğrenebilecek.

Sınava girerken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Arabuluculuk sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Arabulucu adayları sınava girerken yanlarına sınava giriş belgelerini ve kimliklerini almayı unutmamalıdır. Adaylar, arabuluculuk sınavı giriş belgelerini aday işlemleri sistemi üzerinden temin edebilir.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?