blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Birikmiş Amortisman Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Blog-hero
ÖN MUHASEBE REHBERİ

Birikmiş amortisman nedir ve nasıl hesaplanır?

Birikmiş amortisman tutarı, bir varlığın ne kadar yıprandığına göre değişir. Peki, birikmiş amortisman nasıl hesaplanır? 257 – 268 birikmiş amortisman tutarları neyi ifade eder? Tüm detaylar blog yazımızda.

Zeynep Özdemir, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 5 dk

Konuya derinlemesine girmeden önce Birikmiş amortisman nedir? detaylı anlatalım.

Birikmiş amortisman, bir varlığın amortisman giderinin yıllar içinde biriktiği tutardır. Yani birikmiş amortisman hesaplaması, bir varlığın değerinin zamanla azalması nedeniyle, varlığın muhasebe kaydında gerçek değerinin altında gösterilmesini sağlar.

Bu tutar, bir varlığın ne kadar yıprandığına veya eskidiğine bağlı olarak değişir. Muhasebe kayıtlarında bir varlığın gerçek değeri, varlığın maliyetinden birikmiş amortismanın çıkarılmasıyla hesaplanır.

257 birikmiş amortisman

257 birikmiş amortisman, maddi olan duran varlıkların hesabını takip eder.

Bir varlığın muhasebe kayıtlarında gösterilen hesaplama türü olan 257 birikmiş amortisman, o varlığın birikmiş amortisman tutarının 257 olduğunu ifade eder. Bu tutar, varlığın ne kadar yıprandığına veya eskidiğine bağlı olarak değişebilir.

257 birikmiş amortisman nedir?

Çokça merak edilen bir konu olan “257 birikmiş amortisman nedir?” sorusunu bir örnekle açıklayalım.

Bir şirket araç satın aldığında, aracın maliyeti muhasebe kayıtlarında kaydedilir. Daha sonra, aracın kullanım ömrü boyunca yıpranması veya eskimesi nedeniyle, her yıl belirli bir oranda amortisman gideri hesaplanır ve muhasebe kayıtlarına eklenir.

Eğer aracın kullanım ömrü boyunca 257 TL'lik bir amortisman gideri kaydedildiyse, o aracın muhasebe kaydında 257 birikmiş amortisman olarak gösterilir.

Birikmiş amortisman tutarı, bir varlığın gerçek değerini hesaplamak için kullanılır. Gerçek değer, varlığın maliyetinden birikmiş amortismanın çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu nedenle, birikmiş amortisman tutarı, bir varlığın ne kadar yıprandığına veya eskidiğine bağlı olarak değişir ve her yıl artar.

268 birikmiş amortisman

268 birikmiş amortisman, maddi olmayan duran varlıkların yıpranma, eskime payını takip eder. "Maddi olmayan duran varlıklar nedir?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu varlıklara şöyle örnek verebiliriz: telif hakkı, patent hakkı, ARGE giderleri vb.

268 birikmiş amortisman nedir?

Maddi olmayan duran varlık bedellerinin eskime payını hesaplayan 268 birikmiş amortismanı daha iyi anlayabilmeniz için bir örnekle açıklayalım.

"268 birikmiş amortisman nedir?" sorusunun yanıtını arayanlar için:

Bir şirket bir ürünün telif hakkını satın aldı ve telifin maliyeti 50.000 TL. Telif hakkının kullanım ömrü 5 yıl ve yıllık amortisman oranı %20 olarak belirlendi. Buna göre, her yıl için hesaplanacak amortisman tutarı:

Yıl Maliyet Amortisman Oranı Amortisman Tutarı
1 50.000 TL 20% 10.000 TL
2 40.000 TL 20% 8.000 TL
3 32.000 TL 20% 6.400 TL
4 25.600 TL 20% 5.120 TL
5 20.480 TL 20% 4.096 TL

Not: Tabloda yıllık amortisman tutarı hesaplanırken, bir önceki yılın maliyetinden bir önceki yılın amortisman tutarı çıkarılır. Bu nedenle, yıl 2'den itibaren maliyet tutarı bir önceki yılın maliyetinden hesaplanır.

Birikmiş amortisman tutarı, her yıl hesaplanan amortisman tutarlarının toplamıdır:

Birikmiş amortisman yılı 1: 10.000 TL

Birikmiş amortisman yılı 2: 18.000 TL (10.000 TL + 8.000 TL)

Birikmiş amortisman yılı 3: 24.400 TL (18.000 TL + 6.400 TL)

Birikmiş amortisman yılı 4: 29.520 TL (24.400 TL + 5.120 TL)

Birikmiş amortisman yılı 5: 33.616 TL (29.520 TL + 4.096 TL)

Bu örnekte, 5 yılın sonunda birikmiş amortisman tutarı 33.616 TL olacaktır. Bu, telif hakkının gerçek değerini hesaplamak ve satış fiyatını belirlemek için önemlidir.

Birikmiş amortisman hesaplama

Birikmiş amortisman, bir varlığın kullanım ömrü boyunca hesaplanan ve varlığın maliyetinden ayrılan toplam amortisman tutarını ifade eder.

Birikmiş amortisman hesaplamayı aşağıda verdiğimiz maddelerle daha iyi anlatabiliriz.

  1. Varlığın maliyeti belirlenir. Örneğin, varlığın satın alma bedeli, nakliye ücretleri, montaj ücretleri ve diğer ilgili masraflar.

  2. Amortisman oranı belirlenir. Örneğin, bir varlık için 5 yıllık kullanım ömrü ve yıllık %20 amortisman oranı belirlenebilir.

  3. Yıllık amortisman tutarı hesaplanır. Örneğin, bir varlık için 50.000 TL maliyet ve %20 amortisman oranı belirlenirse, yıllık amortisman tutarı 10.000 TL olacaktır.

  4. Birikmiş amortisman hesaplanır.
    Örneğin, bir varlık için yıllık 10.000 TL amortisman tutarı hesaplanırsa, birikmiş amortisman tutarı yıllar geçtikçe aşağıdaki gibi artar:

Yıl 1: 10.000 TL

Yıl 2: 20.000 TL

Yıl 3: 30.000 TL

Yıl 4: 40.000 TL

Yıl 5: 50.000 TL

Birikmiş amortisman muhasebe kaydı

Birikmiş amortisman muhasebe kaydı, şirketin genel muhasebe defterine yapılır. Bu kaydın şekli aşağıdaki gibidir:

Birikmiş amortisman hesaplama dönemi sonunda yapılacak kayıt:

Birikmiş Amortisman (Pasif Hesap) X TL Amortisman Gideri (Gider Hesabı) X TL

Burada, X TL, hesaplama dönemi boyunca hesaplanan toplam amortisman tutarını ifade eder. Bu işlemle birlikte, birikmiş amortisman hesapları artar ve varlık maliyetinin azaltılması nedeniyle Amortisman Gideri hesabı artar.

Bu işlem, her hesaplama dönemi sonunda yapılmalı ve birikmiş amortisman hesabının doğru bir şekilde takip edilmesi için kaydı tutulmalıdır. Bu şekilde, şirketlerin finansal durumları doğru bir şekilde yansıtılır ve varlıklarının gerçek değerleri yansıtılır.

Ön muhasebenin kolayı Paraşüt’te

Fatura takibi, gelir gider takibi, stok yönetimi ve raporlama gibi birçok konuda sadece Paraşüt uygulaması ile işlem yapabilirsiniz.

Paraşüt ile ön muhasebe süreçlerinizi kolay ve zahmetsiz yapın; işlerinizi hızlandırın, vaktinizi işinizi geliştirmeye harcayın!

14 gün ücretsiz olarak denemek için hemen Paraşüt'e kaydolun.

Ücretsiz Dene

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?