blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Bağış ve yardımlar nasıl gider gösterilir?
Blog-hero
ÖN MUHASEBE REHBERİ

Bağış ve yardımlar nasıl gider gösterilir?

Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi ile birlikte birçok şirket kolları sıvayarak depremzedelere ulaştırmak üzere nakdi yardımlar gerçekleştiriyor. Yapılan bağış ve yardımlar çıkartılan kanunlarla gider olarak gösterilebiliyor. Peki nasıl? Devamı yazımızda.

Yusuf Şahin, SMMM

Ortalama okuma süresi 3 dk

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmî sitesinde yayınlanan, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumuna ilişkin koşullar belirlendi. Ayni ve nakdi yapılan bağışların mevzuata uygun gider yazılabilme sürecini yazımızda detaylı anlatıyoruz.

Bağış ve yardımların gider yazılabilme koşulları

3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ülkemizde meydana gelecek depremler sonrasında etkilenen afetzedeler için AFAD koordinatörlüğünde yardım kampanyaları yürütülmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan, Gelir Vergisi Kanunun 89’uncu ve Kurumlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddeleri uyarınca makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tümüne, ilgili yıllın vergi matrah tespitinde indirim uygulanabilecek.

Gider yazılabilme koşulları ise şu şekilde:

  • Belli kurum ve kuruluşlara yapılmalı. (Örneğin: AFAD, Kızılay)
  • Şirketin (mali) karı ile sınırlı olmalı. Eğer zarar gerçekleşmiş ise gider yazılamaz.
  • İlgili yılda gider olarak kayda alınamayan bağış ve yardım tutarı, bir sonraki seneye devredilemez.

İhtiyaç malzemesi temini (ayni) ve parasal (nakdi) yapılan bağışın gider yazılma durumu

Depremden etkilenen afetzedeler için AFAD başkanlığında ilan edilen hesaplara nakdi bağış yapılabiliyor. Aynı şekilde Türk Kızılay’ın ilan ettiği hesaplara yapılan bağışlar da geçerli olmak üzere, nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecektir.

Ayni bağışlar hem AFAD Başkanlığının kendisine hem de AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabiliyor. Bu bağışlar da gerekli belgelerin düzenlenmesi halinde indirim konusu yapılabilecek.

Nakdi yardımlar için:

  • AFAD’a karı geçmeyecek şekilde yapılan bağışların %100’ü gider yazılabiliyor.
  • Kızılay ve Yeşilay’a karı geçmeyecek şekilde yapılan bağışların %100’ü gider yazılabiliyor.
  • Kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, karın %5’ini geçmeyecek şekilde yaptıkları bağışın tutarını gider olarak gösterebiliyor.

Ayni yardımlar için:

  • Ayni teslimlerde bağışa konu olan malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla gider kaydedilebilir.
  • Yapılan ilk duyuruda, eğer şirket kendi kaynaklarından bağış yapıyor ise bu ürünler için düzenledikleri KDV’siz faturalara mutlaka "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" yazmalı uyarısı gelmişti. Ancak bu kural değişti. GİB'in son yayınladığı duyuruda, kamu kurum ve kuruluşlarının, 11 ili etkileyen depremler kapsamında ülke genelinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapacakları ödemelerde "vergi borcu yoktur yazısının aranmayacağı" bilgisinin Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.
  • Bağışa konu ürünler dışarıdan temin ediliyor ise ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi koşulu ile yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılabilecektir.
  • Para bağışı var ise banka dekontuna hangi bağış kampanyası olduğu mutlaka belirtilmelidir.

Vergi muafiyeti tanınan vakıf ve derneklerin listesi

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesi yayınlandı. Kamu yararına çalışan derneklerin de listesi mevcut. Bu listeye de siviltoplum.gov.tr adresine girerek kamu yararına çalışan dernekler başlığında görebilirsiniz.

Not olarak eklemekte fayda var. Doğal afetler sonrasında yardıma muhtaç kişiler için yardım kampanyaları düzenleyen Ahbap Derneği bu liste içerisinde henüz yer almıyor.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?