blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
e-Faturaya yeni düzenlemeler gündemde!
Blog-hero
KOBİ ÖZEL

e-Faturaya yeni düzenlemeler gündemde!

Tek bir kaynak üzerinden bilgi edinimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda oluşturulan belgeler ile ilgili taslak yayımlandı. Artık, e-fatura ve e-SMM başta olmak üzere tüm e-belgelerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmetlere yönelik standart kod ve standart birim ölçülerine yer verilmesi zorunlu olacak.

Cansu Meşedilci, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 3 dk

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan elektronik ortamda düzenlenmesi zorunlu olan belgelere yönelik 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeni birtakım düzenlemeler yapıldı ve bir taslak olarak yayımlandı.

Taslakta; elektronik ortamda oluşturulan belgeler (e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu) üzerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmetlere yönelik standart kod ve standart birim ölçülerine yer verilmesinin zorunlu hale getirileceği belirtildi.

Neden böyle bir düzenlemeye gidildi?

Bu düzenleme ile, idari düzenlemelerin gözden geçirilerek tüm tarafların tek bir kaynaktan bilgilendirilmesinin yapılması ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amaçlanıyor. Böylece, analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliğin artırılması planlanıyor.

Yayınlanan taslağa göre, standart kod ve ölçü birimlerinin dikkate alınarak standart birim miktarının doğru hesaplanması büyük önem taşıyor. Aksi halde bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında kanunda öngörülen cezai müeyyidelerin uygulanmasının söz konusu olacağı belirtiliyor.

Kimler e-belge üzerinde mal ve hizmetlere ait standart kod belirtmek zorunda?

Taslakta, mükellefin yaptığı ciroya göre zorunlu başlangıç tarihlerinde farklılıklar göze çarpıyor. İlgili tarihleri şöyle özetleyebiliriz:

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu Zorunluluk Başlangıç Tarihi
2019 yılı cirosu (brüt satış hasılatı veya gayri safi iş hasılatı): 25 Milyon TL'yi aşanlar 1 Ekim 2020
2019 yılı cirosu (brüt satış hasılatı veya gayri safi iş hasılatı): 25 Milyon ila 10 Milyon TL arasında olanlar 1 Ekim 2020
2019 yılı cirosu (brüt satış hasılatı veya gayri safi iş hasılatı): 10 Milyon TL ila 5 Milyon TL arasında olanlar 1 Ekim 2020
2020 ve daha sonrasında işe başlayan ve belirtilen e-Belge uygulamalarına isteğe bağlı veya zorunlu olarak dahil olan mükellefler 01/10/2020 tarihinden itibaren olmak üzere e-Belge uygulamalarına dahil oldukları tarihi izleyen 3'üncü ayın başından itibaren
e-Serbet Meslek Makbuzu 01/08/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına isteğe bağlı veya zorunlu olarak dahil olanlar 1 Ekim 2020
e-Serbet Meslek Makbuzu 01/08/2020 tarihinden sonra faaliyetine başlayan ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına isteğe bağlı veya zorunlu olarak dahil olanlar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil oldukları tarihten itibaren

Okuyucularımıza küçük bir not:Taslak ile ilgili gelişmeler söz konusu olduğunda ve bu gelişmelere bağlı olarak belirlenen mal ve hizmetlere yönelik standart kod ve standart birim ölçüleri hakkında belge yayımlandığında bu yazımız güncellenecektir.

En güncel kanun, düzenleme ve gelişmelerden haberdar olmak için Paraşüt Blog’u takip edin!

Bloga Abone Olun

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?