17.04.2023

e-Haciz nedir? Nasıl ve kaç günde kaldırılır?

Ticaret hayatının acı gerçeklerinden biri de e-haciz konusu. Bu yazımızda, e-haciz gibi bir durumla karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğini anlatıyor, e-haciz süreci ile ilgili sıkça karşılaştığımız soruları cevaplıyoruz.

İç açıcı bir konu olmadığının farkındayız. Fakat ödenmemiş borcunuzdan dolayı e-haciz gibi bir durumla karşı karşıya kalma olasılığına karşın konu hakkında bilgi sahibi olmanız büyük önem taşıyor.

 

Elektronik haciz (e-haciz) nedir?

Devlete karşı ödenmemiş borçlar sebebiyle uygulanan haciz yöntemine elektronik haciz (“e-haciz”) denilmektedir. e-Haciz işlemi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesi hükmünce uygulanır.

İlgili maddeye göre, ödeme emri gönderilen borçlunun borcunun ödemesi veya mal bildiriminde bulunması gerekir. Ödeme emri gönderilen borçlunun borcunu ödememesi durumunda ödeme emri kesinleşir ve icra takibi başlar. Genellikle ödenmeyen eski dönem vergilerinin e-haciz işlemi maaşlara kesinti olarak yansıtılır. e-Haciz gerektiği hallerde gayrimenkul ve taşıt gibi taşınmazlar üzerine de uygulanabilir.

6183 sayılı Kanun’a 5904 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile e-haciz işleminin hukuki altyapısı oluşturulmuştur. e-Haciz ile kamu idarelerinin iş yükü azaltılmış ve posta giderlerinden tasarruf edilmiştir.

 

Haciz ile e-haciz arasındaki farklar nelerdir?

e-Haciz ve standart haciz, birbirine oldukça benzer süreçlerdir. Normal bir haciz sürecinde kişinin fiziksel varlıkları alınırken, e-haciz sürecinde ise kişinin elektronik varlıkları bloke edilir. Her iki haciz türünün de kaldırılması için borcun ödenmesi gerekmektedir.

e-Haciz, icra müdürlükleri tarafından kullanılan bir yöntemdir. Borçlu kişinin banka hesapları, kredi kartı hesapları ve diğer elektronik varlıkları, icra müdürlükleri tarafından bloke edilir. Borçlu kişinin bu varlıklarını kullanması engellenir. e-Haciz, borçlunun elektronik varlıklarının bloke edilmesi dışında standart haciz ile aynıdır.

Standart hacizde, icra memurları borçlu kişinin mal varlığına el koyabilir. Bunlar arasında araba, ev, altın, mücevher gibi fiziksel varlıklar yer alabilir. Bu varlıklar, borçlu kişinin borcunu ödeyinceye kadar elinde tutulur veya satılır.

e-Haciz ve standart haciz, borçlu kişinin borcunu ödeyinceye kadar borçlu kişinin varlıklarını bloke eder veya el koyar. Bu nedenle, borçlu kişiler borçlarını ödemeye çalışarak, elektronik veya fiziksel varlıklarını geri alabilirler.

 

e-Haciz kimlere uygulanır?

Devlet kurumlarına ödenmemiş borçları sebebi ile borçluya e-haciz uygulanacağına değinmiştik. e-Haciz uygulamasının geçerli olduğu bazı borçlar şu şekildedir:

 • Mahkeme kararları nedeniyle verilen cezalar
 • Tüm vergi borçları
 • Trafik cezaları
 • Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
 • RTÜK idari para cezaları
 • Ödenmeyen sigorta primleri
 • Öğrencilerin öğrenim kredisi borçları
 •  

  e-Haciz nasıl ve kaç günde kaldırılır?

  e-Haciz işlemi başlatılmadan önce borçluya ödeme emri tebliğ edilir ve bu tebligatın gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde borcun ödenmesi ile e-haciz işlemi başlatılamaz. Benzer şekilde 15 günlük süre içinde borcun bir kısmının ödenmesi ya da taksitlendirilmesi de haciz durumunun kaldırılması için yeterlidir.

  Fakat borçtan kurtulmak için bahse konu olan borcun tamamının ödenmesi gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken, borca ait en ufak bir tutarın bile kalmaması gerektiğidir. Eğer, borca ait bir tutar kalırsa bu, haczin kaldırılmasına engel olur.

  Borçlunun borcunu ödemeye yönelik herhangi bir hareketinin olmaması haciz işlemini başlatır. e-Haciz tebliği yapılan kişi, itiraz etmek isterse borcun olmadığı veya tebliğ tarihinde önce ödendiği yönünde tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde itirazını yazılı olarak yapmak ile yükümlüdür.

  Borç tamamen ödendikten sonra ilgili kurumların durumu bilmesi ve e-hacizin kaldırılması için ilgili kuruma bir dilekçe yazarak haciz işleminin kaldırılmasını talep etmesi gerekir. e-Haciz kaldırma talebine yönelik ilgili kurumun ıslak imzalı belgesi ile birlikte bankaya giderek banka hesabındaki haczin kaldırılması sağlanır. Unutulmamalıdır ki ödemesi yapılan borçların tekrar ödemesi alınamaz.

  Haciz işlemlerinin büyük bir çoğunluğu icra daireleri ile gerçekleşir fakat e-haciz işlemleri vergi dairesi aracılığı ile gerçekleştirilir.

   

  e-Haciz sorgulama nasıl yapılır?

  E-haciz borcu sorgulaması Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden e-devlet bilgileri ile yapılabilir.

   

  e-Haciz olan kredi çekebilir mi?

  Hakkında e-haciz uygulanan borçlunun bankalardan kredi çekmesi olası olmamaktadır çünkü bankalar kredi işlemler için müşterilerinin örneğin kredi notlarına veya düzenli gelirlerine bakmaktadırlar. Sayısı arttırılabilen birçok kritere bakmaları sırasında üzerinde haciz olan müşterilerine kredi vermeye meyilli olmayacaklardır. Fakat bu durum ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

   

  e-Haciz borcu nereye ödenir?

  e-Haciz uygulanan borçlu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde borcunu sorgulayabildiği gibi borcunu ödeyebilir, itiraz edebilir veya ilgili borcu için taksitlendirme yapabilmektedir.

   

  e-Haciz borcuna taksitlendirme yapılabilir mi?

  Evet. e-Haciz vergi borcu taksitlendirme tercih edilen yöntemlerdendir. Buradaki esas nokta, tebliğ edilen borcun 15 günlük süre içinde ödenecekse taksitlendirmeye gidilmesidir. Taksitlendirme için, öncelikle toplam borç tutarının %20’lik kısmı peşin ödenir, ardından kalan kısım belirlenen taksit sayısında ödenir. Borçlu olduğunuz kuruma başvurarak ilk taksiti yatırabilir, kalan kısım için ödeme garantisi vererek hesaplarınızdaki blokeyi kaldırabilirsiniz.

  Yeni Bloglardan Haberdar Ol

  Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
  Sizi haberdar edelim.

  Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.

  Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ön muhasebe programı Paraşüt - Kampanya görsel

  Ayda 55₺'ye e-faturaya kolayca geçin!

  e-Faturaya uygun fiyatlı e-kontör avantajı ve hesaplı çözümler ile geçin.

  En Çok Okunanlar