blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
İnsan kaynakları uzmanlarının şirketlere sağladığı 5 fayda
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

İnsan kaynakları uzmanlarının şirketlere sağladığı 5 fayda

İnsan kaynakları nispeten yeni bir kavram gibi görünse de artık hayatımızdaki yerini pekiştirmiş bir işletme fonksiyonu haline geldi. Peki insan kaynakları uzmanlarını şirketler için önemli hale getiren etken ne?

Sibel Aydın, İnsan Kaynakları Yöneticisi

Ortalama okuma süresi 5 dk

İnsan kaynakları nedir, ne iş yapar?

Günümüzde insan kaynakları, yöneticilerin ve çalışanların hayatlarına birçok noktada dokunuyor. İnsan kaynakları birimi, personel ve özlük işleri tarafındaki temel yasal gerekliliklerden ücretlendirme ve yan haklara, işe alım ve yetenek yönetiminden eğitim, organizasyonel gelişim ve işveren markasına kadar değişen geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Bu başlıklar da hepimizin günlük yaşamı içinde bildiğimiz ve deneyimlediğimiz iş akışlarına çıkıyor. Peki tüm bu uzmanlaşma alanlarının ve iş akışlarının amacı nedir? İşte bu yazımızda "Bir işletmedeki insan kaynakları bölümü ne iş yapar, İK uzmanları şirketlere ne gibi faydalar sağlar?" vb. soruları cevaplayacağız.

İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar?

"İnsan kaynakları uzmanı ne yapar?" diye sorduğumuzda, pek çoğumuz için insan kaynakları yönetimi işe alım süreçleri ile bütünleşmiş olsa da aslında bu alanda çalışanlar işletme için oldukça stratejik bir öneme sahiptirler.

İnsan kaynakları departmanında uzman olarak çalışanlara İnsan Kaynakları Uzmanı unvanı verilir.

İnsan kaynakları uzmanı görev tanımı, işletmedeki tüm departmanlarla yakından ilgilenme, işe alım ve işten çıkarma süreçleri yönetme, şirket çalışanlarına ihtiyaç duydukları ve kendilerini mesleki ve kariyer hayatlarında geliştirecek eğitimler verme ve organize etme ile çalışanların motivasyonunu artıracak faaliyetlerde bulunma şeklindedir.

Stratejik iş ortağıdır

İnsan Kaynakları profesyoneli şirket yönetimi için stratejik iş ortağıdır. Kurumun temel fonksiyonlarından biri olan insan kaynağı yönetimini en verimli şekilde sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmaktan sorumludur.

Kurumun insan kaynağına olan ihtiyacını analiz edecek, bu ihtiyacı en uygun kaynakları kullanarak karşılayacak, mevcut insan kaynağının doğru şekilde organize edilmesini sağlayacak, insan gücünü elde tutmanın yollarını arayacak ve bu doğrultuda yönetimin en uygun aksiyonları almasını destekleyecek, mevcut insan kaynağını geliştirerek sağlanan faydayı üst seviyeye taşıyacaktır.

İnsan kaynakları profesyoneli, sadece şirket yönetimi için değil çalışanlar için de kendileri ile kurum arasındaki ilişkiyi kazan-kazan bakış açısıyla yorumlayabilecek, taraflar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayabilecek kişidir. Kişinin kuruma kazandırılması, elde tutulması ve gelişmesi, çalışanlar için katma değer yaratan bir sürece işaret etmektedir.

Problem çözücü ve fayda sağlayıcıdır

İnsan kaynakları profesyoneli, çalışanlarla şirket yönetimi, çalışanlarla yöneticiler veya farklı ekipler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar için tarafsız bir çözüm noktası olması başarabilir. Anlaşmazlıkların sebeplerini ortaya çıkararak bunların çözümüne yönelik öneriler sunabileceği gibi tarafları bir araya getirerek bir uzlaşmaya varmalarını teşvik de edebilir.

Şirket içinden insana ilişkin ve insanı etkileyen her türlü problem için çalınacak bir kapıdır. Haliyle, bu pozisyondaki kişilerin iletişim ve ilişki yönetimi alanında yetkin kişiler olması beklenir.

Empati kurmak, diğerlerini dinlemek, davranışlarının altında yatan farklı sebepleri anlayabilmek gibi beceriler insan kaynakları profesyoneli için olmazsa olmazlar arasındadır.

İletişimi artırır

İnsan Kaynakları Profesyonelinin hayata geçirmesi beklenen hemen hemen bütün çalışmalar çalışanlar arasındaki iletişimi artırmayı hedefler. Performans değerlendirme sistemi, eğitim ve gelişim programları, motivasyona yönelik sosyal aktiviteler günün sonunda bu amaca hizmet eder.

Çalışanlara kendilerini değerli hissettirmek, kuruma olan aidiyetlerini artırmak, yöneticilerin ekip yönetimi becerilerini güçlendirerek takımların etkinliğini artırmak insan kaynaklarının amaçları arasında sayılabilir.

Çalışanları geliştirir

Mevcut çalışanların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak ve görünür kılmak, gelişim alanlarına yönelik farkındalık yaratmak ve eğitimlerle desteklemek insan kaynaklarının temel amaç ve işlerinden bir diğeridir. Böylelikle kurumun insan kaynağından daha verimli şekilde yararlanması ve kurum içinde genel performansın daha iyi noktalara taşınması mümkün olacaktır.

Eğitimler, temel ve mesleki eğitimlerden kişisel gelişime kadar çeşitlilik göstermektedir. Dolayısıyla insan kaynaklarının kimin hangi eğitimlere ve gelişim programlarına ihtiyacı olduğunu doğru analiz etmesi, böylelikle kuruma ve çalışanlarına, bu programlara ayıracakları zaman, para, ve benzeri kaynakları en etkili şekilde kullanma konusunda destek olması beklenir.

Adil bir sistem yaratılmasına yardımcı olur

Ücretlendirme ve yan haklar özelinde insan kaynakları, kurum içinde adaletli bir ücret sisteminin yaratılmasını sağlayabilir. Hangi pozisyon ve niteliğe hangi ücret paketinin sunulacağını piyasa ile kıyaslamalar yaparak, şirketin mali yönetim politikası ile uyumlu olarak belirleyebilir.

Böylelikle yönetimi adil bir ücret dağılımı sağlaması konusunda destekleyebilir. Benzer şekilde performans değerlendirme sisteminin yapılandırılması ve sağlıklı uygulanması da çalışanlar nezdinde adil bir sistemin varlığına olan inancı güçlendirebilir.

Siz de işletmenizi kurumsal bir işleyişe taşımak mı istiyorsunuz?

İşletmenizi çok daha profesyonel ve kurumsal bir yapıya dönüştürmek için İnsan Kaynakları yönetimi elbette ki çok büyük bir öneme sahip. Fakat bu yapıyı kurabilmek için öncelikle ön muhasebenizi düzenlemek isteyebilirsiniz. Çalışanlarınızın harcamalarınızı, gider kalemlerinizi takip etmek, ihtiyaçlarınızı belirlemek için online ön muhasebe programı Paraşüt her zaman yanınızda!

Henüz Paraşüt abonesi değilseniz, aşağıdaki butona tıklayarak hemen hesap oluşturabilir ve Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?