blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Mali Analiz Programı
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

Mali analiz programı nedir? Nasıl kullanılır?

Mali analiz programları, işletmelerin finansal verilerinin toplanması ve benimsenen yöntemlere göre yorumlanarak analiz edilmesini sağlar. Peki, işletmeler bu programları en etkin şekilde nasıl kullanabilir? Cevabı yazımızda!

Cansu Meşedilci, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 5 dk

Mali analiz programı, en basit hali ile şöyle tanımlanabilir. İnternet üzerinden bilanço ve gelir tablosu verileriyle birlikte temel ve haber analiz yapılabilmesini sağlayan programdır.

Bir işletmenin en temel analizlerinden biri, maliyet üzerine olandır. Mali analize göre şirketin bugünkü durumu değerlendirilir, yarına dair hedeflerinin olabilitesi yorumlanır.

Mali analiz nedir?

Bir işletmenin finansal durumunu bilanço, gelir tabloları ve diğer kaynaklardan elde edilen veriler aracılığıyla analiz ederek yorumlamaya mali analiz denir.

Mali analiz, bir firmanın geçmiş kararlarını sorgulama, bugünkü durumunu tespit etme ve gelecek hedeflerini gözden geçirmeye yardımcı olarak bütüncül bir bakış açısı sunar. Bunun için de, tablo ve kapsamlı grafiklerden faydalanılır.

Mali tablolar analizi ile süregelen süreçlerde normal seyrin dışında bir durum olup olmadığı incelenir. Yapılan analizler herhangi bir sorunun tespit edilmesini ve buna bağlı olarak yeni aksiyon planlarının çıkarılmasını sağlar.

Bir işletme, mali analiz sonucunda,

 • Mali durumu ile ilgili genel bilgi edinir. Edindiği bilgiler ışında, mali yönden gelişmesinin mümkün olup olmadığını belirler.
 • Mali tablo kalemlerindeki herhangi bir değişikliği tespit ederek buna sebep olan etkenleri bulur.
 • Zaman içerisinde eğilim gösterilen durumların ayrıntılı incelemesi yapılır.
 • Geçmiş dönemlere ve sektör ortalamasına göre karşılaştırma yapılarak yürütülen faaliyetler yorumlanır.

“Peki, işletmeler nasıl mali analiz yapar veya yaptırırlar?” Öncelikle, mali analiz şirket içerisinde bu konuda yetkin personel veya işletme dışı bir uzman tarafından yapılabilir. Buradaki esas nokta, hangi amaçla analiz yapılmak istendiğidir. Çünkü mali analiz türleri de,

 • Kapsamına göre,
 • Amacına göre,
 • Analizi yapanın durumuna göre farklılık gösterir.

Hangi analiz türü seçilirse seçilsin şu 2 maddeden taviz verilmemesi gerekir:

 • Yapılan analiz genel muhasebe kavramlarına göre hazırlanmalı, yani belirli bir terminolojiye bağlı kalınmalıdır.
 • Analiz yapan tarafsız, yargısız ve alanında bilgili olmalıdır.

Her ne kadar bu yazının ana konusunu olmasa da mali analiz yöntemlerine kısaca değinmemiz yerinde olacaktır.

Mali analiz teknikleri, mali tabloların yorumlanabilmesine olanak tanıyan ve finansal durumlarla ilgili bilgi edinmemizde uyguladığımız yöntemlerdir. Bunlar;

Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz)

Finansal tablolardaki her kalemi geçmiş ve bugünün karşılaştırması ile incelenmesidir. Bu karşılaştırma, gelecek için de öngörüde bulunulmasını kolaylaştırır.

Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analizi)

Belirli bir dönem baz alınarak incelenen mali tablolardaki kalemlerin grup içindeki oransal büyüklükleri analiz edilir. Bu analiz, karlılıktaki artış, öz kaynak değişimi gibi temel mali konuların yıllar içindeki seyrini gösterir.

Yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz)

Bu analiz tipinde, bilanço toplamı 100 kabul edilir, her bir kalemin toplama oranı hesaplanır ve gerekirse benzer işletmelerin bilançoları ile karşılaştırma da yapılır.

Oran analizi (rasyo analizi)

En yaygın kullanılan tekniktir. İki kalem arasındaki matematiksel hesaplamayı gösterir.

Mali analizin önemi

Mali analiz, finansal kararların ve yürütülen politikaların nedenini açıklayıcı niteliktedir. Yapılan veya planan yatırımların ve mevcut kazançların derince değerlendirmesini içeren bu analizler, işletme kararlarının temellerini oluşturur. Bu nedenle önemli bir yere sahiptir.

Mali analizin bir işletme için önemini şöyle sıralayabiliriz:

 • İhtiyaçları tespit etmeye yarar. Potansiyel büyüme ve gelişme imkanlarının değerlendirilmesiyle hangi alanlarda ne gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiği belirlenir.

 • İşletmenin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı belirlenir, nedenleri saptanmaya çalışılır.

 • Üretimi yapılan ürün, mal veya hizmetlerin fiyat politikası, toplam miktarına, türüne göre değerlendirme yapılır.
  Bir iş sürecinin her aşamasına dair ayrıntılı bilgi elde edilip denetlemesi yapılır.

 • Mali analiz tabloları; pay sahipleri, kredi sağlayıcılar, yatırımlar ve yönetim açısından değerlendirilebilir.

Online mali analiz programlarının faydaları

Dijital analiz programları, pek çok hesaplamayı otomatikleştirdiği gibi mali analiz konusunda da işletmelere büyük kolaylık sağlar.

Online mali analiz programları sayesinde bu çalışmalarda, karmaşık hesaplamaların yerini, grafik ve tablolarla yapılan açıklamalar alır. Bilgiler görselleştirilerek yorumlanabilir hale getirilir.

İhtiyacınızı gözeterek tercih edeceğiniz mali analiz programı, işletmenizin finansal durumu ve şirket bilançosu hakkında kapsamlı analiz yapmanıza imkan tanır. Bu da hedeflerinize çok daha gerçekçi yaklaşmanız demektir.

Etkili mali analiz için Paraşüt

“Verimli bir mali analiz için ne yapmalıyım?” diye soruyorsanız; cevabımız basit.

Paraşüt ile mali analizi etkin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Belirlediğiniz tarih aralığına göre oluşturulacak “Tahsilat Raporu”, “Satışlar Raporu”, “Gelir Gider Raporu”, “KDV Raporu” veya “Ödemeler Raporu” ile kazanç ve harcamalarınızı detaylı inceleyebilirsiniz.

Ayrıca web tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt ile tüm bu raporların yanı sıra mali durumunuzu ve üretiminizi birincil dereceden ilgilendirecek depo ve stoklarınız ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz.

Paraşüt, finansal durumunuza dair detaylı raporlama özelliği ve ön muhasebenizi hızlı ve pratik bir şekilde yönetilmenizi sağlayacak daha pek çok hizmeti ile yanınızda!

Aşağıdaki butona tıklayarak kredi kartı bile gerekmeden hesabınızı oluşturabilir, Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?