blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
4 maddede muhasebenin tarihsel gelişimi
Blog-hero
ÖN MUHASEBE REHBERİ

4 maddede muhasebenin tarihsel gelişimi

Muhasebe, günümüzde çoğu kişinin yolunun kesiştiği bir kavram. Peki muhasebenin çıkış noktasını ve gelişimini hiç merak ettiniz mi? İşte muhasebenin tarihsel gelişiminin kısa bir özeti...

Kooplog

Ortalama okuma süresi 2 dk
Hammurabi kanunları görsel

1) Muhasebenin kökleri

Muhasebenin kökleri Eski Mısır ve Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır; bilinen ilk muhasebe kayıtları da Hammurabi Kanunları'nda görülmüştür.

Summa de Arithmetica görsel

2) Summa de Arithmetica

On beşinci yüzyılın sonlarına kadar doğal bir şekilde gelişen muhasebe, Luca Pacioli'nin yayınladığı "Summa de Arithmetica" adlı eserle birlikte gelişmeye başlamıştır.

Luca Pacioli'nin çift taraflı muhasebe sistemi ise 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

On sekizinci yüzyılda Luca Pacioli'ye ait çift taraflı muhasebe sistemi tartışılmaya başlanmıştır. Alternatif sistemler önerilse de bu sistemler genel kabul sağlayamadığından Luca Pacioli'nin sistemi kullanılmaya devam etmiştir.

Maliyet Muhasebesi

3) Maliyet muhasebesi

Sanayi devrimiyle birlikte 19. Yüzyılda “Maliyet muhasebesi” ortaya çıkmıştır. Bu muhasebe türü, maliyetlerin çeşitleri, olduğu yerler ve ilgili oldukları hizmet ya da ürünlerin çeşitlerinin incelenmesine ve belirlenmesine ikan tanıyan bir hesap ile kayıt düzeni olmuştur.

Türkiye'de muhasebe

4) Türkiye’de muhasebe

Türkiye’de ise muhasebenin belli bir kurala bağlanması 1850’de yayınlanan “Kanunname-i Ticaret” ile gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet döneminde ise Türkiye’de Almanya’dan alınan Ticaret Kanunu kullanılmış; bu kanuna göre bilanço, kâr ve zarar tablolarının düzenlenmesi konularında belirli kurallar getirilmiştir. Cumhuriyet döneminden 1960 yılına kadar Alman ekolünün etkisi ciddi bir şekilde görülmektedir.

1972 yılından itibaren kamuda Tek Düzen Muhasebe sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 1994 yılından itibaren ise özel sektörde de zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde de bu muhasebe sistemi kullanılmaya devam etmektedir.

1999 yılında ise Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen bir madde ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun kurulması kabul edilmiştir.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?