Patentli Üretim Yapanlara Vergi Teşviki

Patentli üretim yapıyorsanız ve vergi teşviki kapsamında belirtilen şartları sağlıyorsanız, %50’yi bulan vergi indiriminden yararlanmanız mümkün. Peki bu şartlar neler?

3 dk
Vergi Teşviki

Bu yazımızda; teşvik kapsamı, teşvikten yararlanma koşulları ve süre kısıtıyla ilgili olarak aklınıza takılabilecek tüm soruları yanıtlamaya çalıştık.

Kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik gibi kavramların iyice önem kazandığı günümüzde, üretim sektörünü ve dolayısıyla da tüketim alışkanlıklarımızı etkileyen başlıca faktörlerden biri haline geliyor yerelleşme. Hal böyle olunca, hem yerel üretimi teşvik edecek hem de inovasyon odaklı çalışmaları destekleyecek pek çok uygulama ortaya çıkıyor. Özellikle son zamanlarda, özel sektör ve üniversite iş birliklerinin yerel üretim konusundaki çalışmalarının giderek arttığını hepimiz fark etmişizdir. İşte hepimizin dikkatini çeken bu gelişmeler, resmi kurumları da etkiliyor ve yerel üretimi teşvik edecek yeni düzenlemeler uygulamaya konuluyor. Patentli üretim yapanlar için vergi teşviki de bu düzenlemelerden biri.

6518 sayılı Torba Yasa ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne eklenen “Sınai mülkiyet haklarında istisna” maddesi kapsamında; patentli üretim yapan kurumlar %50'yi bulan vergi indiriminden yararlanma şansına sahip. Kurumlar Vergisi üzerinden uygulanan ve patentli üretimi desteklemek noktasında önemli bir adım olan bu teşvikten; kurumlar vergisi ya da gelir vergisi mükellefiyseniz siz de yararlanabilirsiniz. Tabii ki ilgili madde kapsamında yer alan diğer şartları da sağlamanız gerekiyor.

Teşvikten Kimler Hangi Kapsamda Yararlanabilir?

Patentli üretim yapanlara sağlanan vergi teşvikinden yararlanmak istiyorsanız aşağıda sizin için listelediğimiz ve ek madde kapsamında belirtilen şartları sağlamanız gerekiyor:

  • Buluşlara ilişkin tüm faaliyetlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi,
  • Tescil edilmiş patent veya faydalı model belgesinin bulunması,
  • İstisnadan yararlanacakların 551 sayılı KHK’da belirtilen nitelikleri taşıması,
  • Patent veya faydalı model üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması.

Eğer belirtilen şartları sağlıyorsanız söz konusu buluşların devri, satışı, kiralanması ya da Türkiye’de seri üretime geçirilerek pazarlanması sonucunda elde edilen kazançların; patentli veya faydalı model belgeli buluşla ilişkilendirilen kısmı üzerinden %50 vergi indirimi alabilirsiniz. Ayrıca bu buluşların Türkiye’de gerçekleştirilen üretim süreçlerinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirler için de indirimden yararlanmak mümkün.

Teşvikten Ne Kadar Süre ile Yararlanabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen koşullar ve kapsam dahilinde patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren teşvikten yararlanabilirsiniz. Öte yandan teşvikten yararlanma süresi patent veya faydalı modelin koruma altına alındığı süre ile sınırlı.

İlginizi Çekebilecek Yazılarımız:

Bir Personelin İşletmeye Olan Maliyetinin Hesaplanması

Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

e-Faturaya Geçiş Şartları Neler?

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!