08.12.2023

Ticaret Sicil Gazetesi nedir? Nasıl sorgulanır?

Ticari faaliyetlerle ilgili resmi bildirimlerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ne işe yarar? Neden alınması gerekir? Detaylı bilgi blog yazımızda.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ticari faaliyetlerle ilgili resmi bildirimlerin yayımlandığı bir gazetedir. Türkiye'de ticari işlemlerin kaydedildiği Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi adı altında yayımlanır. Bu gazete, ticari kayıtların kamuoyuna duyurulmasını sağlayarak şeffaflığı ve ticaretin güvenilirliğini artırmayı hedefler.

 

Başka bir deyişle şirket sahipleri veya tüccarlar; ortaklık, adres değişikliği ve yönetim kurulu değişikliği gibi işlemleri Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan vererek duyururlar ve bu ilanlar aracılığıyla yapılan işlemler kamu nezlinde resmiyet kazanır. Ticaret Sicil Gazetesi nedir ve nasıl sorgulanır gibi soruların cevapları için okumaya devam edin!

 

Ticaret sicil gazetesi ne işe yarar, duyuru tipleri nelerdir?

 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ticari kayıtların derlendiği ve yayımlandığı bir kaynaktır. İş dünyasındaki aktörler, bu gazeteyi düzenli olarak takip ederek önemli ticari bilgilere erişebilirler. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan bilgiler arasında şirket kuruluşları, sermaye artırımları, ortaklık değişiklikleri, ticaret unvanı değişiklikleri, temsil yetkileri, ticari sicil numaraları gibi birçok önemli detay bulunur.

 

Şirketlerin kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra ticaret siciliyle ilgili yasal düzenlemeler, fesih ve tasfiye işlemleri, hisse devirleri, genel kurul toplantıları, yönetim kurulu kararları ve daha birçok duyuru bu gazetede yer alır. Bu duyurular, ticari faaliyetlerin güncel durumunu, yasal değişiklikleri ve şirketlerin mevcut durumlarını izlemek için önemli bir kaynak sağlar. Türkiye Sicil Gazetesi'nde yer alabilecek duyurulara bazı örnekler şöyle:

 

Şirket Kuruluş Duyuruları:Yeni bir şirketin kuruluşuyla ilgili duyurulardır. Şirketin ticaret unvanı, ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve diğer ilgili bilgiler bu tür duyurular aracılığıyla kamuoyuna açıklanır.

 

Ortaklık Değişikliği Duyuruları: Bir şirketteki ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikleri duyuran ilanlardır. Ortakların hisselerinin devri, yeni ortakların katılımı veya ortakların ayrılması gibi durumlar bu ilanlarla kamuoyuna duyurulur.

 

Ticaret Unvanı Değişikliği Duyuruları: Bir şirketin ticaret unvanında meydana gelen değişiklikleri bildiren duyurulardır. Şirketin ticaret unvanı, adında veya faaliyet alanında yapılan değişiklikler bu duyurularla ilan edilir.

 

Temsil Yetkisi Duyuruları: Şirketlerde temsil yetkisine sahip olan kişilerin değişimi veya yeni temsil yetkisi atanmasıyla ilgili yapılan duyurulardır. Şirketin yetkilendirilmiş kişileri veya yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bilgiler bu duyurular aracılığıyla kamuoyuna açıklanır.

 

Ticari Sicil Numarası Duyuruları: Şirketlerin ticari sicil numaralarının değişmesi veya güncellenmesiyle ilgili yapılan duyurulardır. Ticari sicil numaraları, şirketin resmi kayıtlarında kullanılan benzersiz tanımlayıcı numaralardır.

 

Ticaret sicil gazetesi hangi şirket türleri içindir?

 

Türkiye'de ticaret sicil kaydı bulunan sermaye şirketleri, şirketin ticari faaliyetleriyle ilgili yukarıda örnekleri verilen değişikliklerde Ticaret Sicil Gazetesi'ne ilan vermek zorundadır. Bu zorunluluk; anonim şirketleri, limited şirketleri, paylı komandit şirketleri kapsar.

 

Şahıs şirketleri Ticaret Sicil Gazetesi'ne ilan vermek zorunda değildir. Fakat bazı durumlarda Ticaret Sicil Gazetesi'ne verilmiş ilanın bir nüshasının gerektiği işlemler söz konusu olabilir. Örneğin, bazı vergi mükellefiyetleri veya belirli sektörel düzenlemeler Ticaret Sicili kaydı gerektirebilir. Ya da ihalelerde Ticaret Sicil Gazetesi kaydı istenebilir. Bu gibi durumlarda şahıs şirketleri de Ticaret Sicil Gazetesi'ne ilan verebilirler.

 

Ticaret Sicil Gazetesi’ne neden kayıt olmak gerekir?

 

Ticaret Sicil Gazetesi başvurusu; şirketin yasal statüsünü belgelemek, iş ilişkilerinde güven oluşturmak, hukuki dayanak sağlamak ve yasal korumayı temin etmek gibi önemli avantajlar sunar. Ticaret Sicili'nde yer alan bilgiler, iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflar için güvenilir bir referans kaynağı oluştururken, şirketin şeffaflığını artırır ve hukuki işlemlerde delil niteliği taşır. Ayrıca, Ticaret Sicili kaydı, marka ve mülkiyet haklarını koruma altına alır. Bu nedenlerle, işletmelerin Ticaret Sicili'ne kaydolması ve kayıtlarını güncel tutması büyük önem taşır.

 

Ticaret sicil gazetesi’ne nasıl ilan verilir?

Ticaret Sicil Gazetesi'ne ilan vermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 

İlanın Hazırlanması: İlan metnini, ilanın amacına ve içeriğine uygun şekilde, gazetedeki diğer ilanlara benzer olarak hazırlamanız gerekir. İlan metni, şirketin ticari faaliyetlerini veya yapısal değişikliklerini doğru ve açık bir şekilde ifade etmelidir.

 

Ödeme:Hazırladığınız ilan metnine göre hesaplanan ücreti Ticaret Sicil Gazetesi’nin banka hesabına yatırmanız gerekir. Ücretler ilandaki kelime sayısına ve ilan tipine göre değişiklik gösterir.

 

Gönderim:Ücreti yatırdıktan sonra ilan metninizin asıl nüshasını ödeme dekontuyla birlikte Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’ne gönderebilirsiniz. Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü faks yoluyla gönderilen metinleri kabul etmez.

 

Onay ve yayın:İlanınız Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü tarafından incelenir ve uygun bulunması halinde yayına alınır.

 

Ticaret sicil gazetesini hangi kurum çıkarır?

 

Ticaret Sicil Gazetesi Ticaret Bakanlığı, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından çıkarılır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başkanı, Ticaret Sicil Gazetesi'nin de sahibi sayılır. Ticaret Sicil Gazetesi'nin çıkarılması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesi ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na bağlıdır.

 

Ticaret sicil gazetesi kim alır?

 

Sermaye şirketleri ve tüccarlık yapan gerçek kişiler Ticaret Sicil Gazetesi'ni alabilir.

Esnaflar ise ticaret siciline değil Esnaf siciline üye oldukları için Ticaret Sicil Gazetesi alamazlar.

 

Ticaret sicil gazetesi ile esnaf sicil gazetesi arasındaki fark nedir?

 

Bazı durumlarda birbiriyle karıştırılmalarına rağmen Ticaret Sicil Gazetesi ile Esnaf Sicil Gazetesi farklıdır ve farklı amaçlarla kullanılırlar.

Ticaret Sicil Gazetesi, ticari işletmelerin ticaret siciline kayıtlı olan işlemlerini ve duyurularını yayımlayan resmi yayın organıdır.

 

Esnaf Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBİS) ise, esnaf ve sanatkârların sicil kayıtlarının ve ilanlarının yer aldığı bir elektronik yayın organıdır. Esnaf ve sanatkârlar, ticaret siciline kayıtlı olmayan küçük ölçekli işletmelerdir. Bu işletmeler esnaf siciline kayıtlıdır ve sicil değişikliklerini, ruhsat alımlarını, iflas ilanlarını ve diğer esnaf ile ilgili bilgileri Esnaf Sicil Gazetesi'nde yayımlar.

 

Ticaret sicil gazetesi nereden alınır?

 

Ticaret Sicil Gazetesi nereden alınır sorusunun cevabı için önemli olan nokta, Ticaret Sicil Gazetesi'nin perakende olarak satışa sunulmaması. Peki ticaret sicil gazetesi internetten nasıl alınır?

 

Ticaret Sicil Gazetesi'nin kendi sitesi üzerinden satın alınabilir. Aynı şekilde, abonelik şartlarını karşılayan kişiler e-Devlet Ticaret Sicil Gazetesi sorgulaması yapabilir. Ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi, gazetede ilan veren kişilere postayla ulaştırılır ve bu kişiler için Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden ıslak imzalı kağıt kopya edinmek mümkündür.

 

Ticaret sicil gazetesi kaç günde çıkar?

 

Ticaret Sicil Gazetesi tatil ve özel günler hariç her gün çıkarılır. Ayrıca Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya istinaden, müdürlüğe yayınlanmak için gönderilen ilanlar intikal tarihinden itibaren on gün içinde yayınlanmak zorunda. Fakat bu süre, teknolojik gelişmelerle birlikte 2 saat ile 2 gün arasında sonuçlanacak şekilde kısaldı.

 

 

Ticaret sicil gazetesi ücretli mi?

 

Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan vermek ve Ticaret Sicil gazetesi almak ücretlidir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesi’nin teklifi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe giren ilan ücret tarifesine göre belirlenmektedir.

 

Ticaret sicil gazetesi sorgulama nasıl yapılır?

 

Ticaret Sicil Gazetesi sorgulama işlemi için ilgili sicil müdürlüğü, ticaret sicil numarası, ticaret unvanı gibi bilgiler istenir. sicil gazetesi sorgulama için gazetenin kendi sitesi ve e-Devlet sistemi kullanılabilir. Bu şekilde ilan görüntüleme, unvan sorgulama, gönderi takip, Ticaret Sicil Gazetesi şirket sorgulama gibi pek çok işlem gerçekleştirilebilir.

 

Ticaret sicil gazetesi geçerlilik süresi ne kadardır?

 

Söz konusu ilanın aksini niteleyen bir ilan verilmediği sürece, Ticaret Sicil Gazetesi'nde verilen ilan geçerliliğini korur. Bir ilan, yayın tarihinin üzerinden 5 yıl geçmedikçe başka bir tacire tescil edilemez. Ayrıca bazı durumlarda, ilan içerisinde ilanın geçerlilik süresine dair ibareler yer alabilir.

 

Ön muhasebe ihtiyacına uygun çözümler sunan Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. Üstelik kredi kartı bilgisi vermeden!

 

lp basit

Ön muhasebenin kolayı Paraşüt’te!

Başvuru süreci ile vakit kaybetmeyin, Paraşüt ile e-fatura, e-arşiv, e-smm gibi e-belgelere kolayca geçiş yapın. Daha kolay, hızlı ve ekonomik faturalayın.

En Çok Okunanlar