Raporlarınızı Detaylandırmak (Kategori ve Etiketlerin Kullanımı)

Serena Çolak
Serena Çolak
2 dk

Kategorilerin kullanımı

Paraşüt’ün kategori özelliğini kullanarak daha ayrıntılı raporlar almanız mümkün. Gelir ve gider kalemlerinizi detaylandırmak için veri girişi sırasında fatura ve giderlerinizi doğru şekilde gruplamanız gerekir. Doğru gruplama ise, doğru kategori ve etiket kullanımı sayesinde yapılabilir.

Kategoriler, gelir ve giderlerinizin kendi içlerindeki kırılımını farklı kategori seviyeleriyle detaylandırarak görebilmenizi sağlar. Paraşüt’ün Kategori Ağacı Yapısı ile birden fazla seviyede kategori belirleyerek gelir ve giderlerinizi detaylandırabilirsiniz. Örneğin; kira, kırtasiye alımı, telefon ödemesi gibi ofis ile alakalı giderleri Ofis Giderleri kategorisi altında Kira, Telefon, Kırtasiye gibi alt kategoriler oluşturarak gruplayabilirsiniz.

Paraşüt kategori kullanımı

Etiketlerin kullanımı

Etiketler ise, karlılığını takip etmek istediğiniz gelir gider gruplarını aynı isim altında toplayabilmenizi sağlar. Herhangi bir projenin, şantiyenin veya şubenin karlılığınızı raporlayabilmek için etiketleme özelliğini kullanarak gelir ve giderlerinizi aynı etiketlerle eşleştirmeniz yeterli.

Örneğin, bir proje kapsamında yaptığınız bütün harcamaları, gelir elde ettiğiniz satışlara ait satış faturalarını, hatta bu projede çalışan personellerin maaş ve diğer giderlerini proje adıyla etiketleyebilir, Gelir Gider Raporu’nda proje bazında karlılığınızı görebilirsiniz.

Sonuç olarak; gelir-gider grubunun karlılığı için etiket, gelir ve giderlerin kendi içindeki kırılım ve dağılımlarını görebilmek için kategorileri kullanabilirsiniz.

Kategori ve etiketlerin kullanımını uygulamanın üzerinden örneklerle açıkladığımız bir de kullanım videomuz var: