KDV Raporları

Gülsen Bakırhan
Gülsen Bakırhan
1 dk

Ana Menümüz Güncellenmiştir

Buradaki içerikler henüz güncellenmemiştir fakat bahsi geçen bütün menü ögelerini farklı ana başlıklar altında aynı isimde bulabilirsiniz.

KDV raporları, girdiğiniz gelir ve gider kalemlerindeki KDV tutarları yoluyla ay bazında size hesaplanan, indirilecek ve net KDV’yi gösterir. Belli bir ayın üzerine tıkladığınızda ise -aşağıdaki ikinci ekran görüntüsünde olduğu gibi- o ayki KDV dökümüne yansıyan gelir ve gider kalemlerinin detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

kdv raporları

KDV hesabı

KDV raporu görüntüleme