KDV Raporları

Gülsen Geçim
Gülsen Geçim
1 dk

KDV raporları, girdiğiniz gelir ve gider kalemlerindeki KDV tutarları yoluyla ay bazında size hesaplanan, indirilecek ve net KDV’yi gösterir. Belli bir ayın üzerine tıkladığınızda ise -aşağıdaki ikinci ekran görüntüsünde olduğu gibi- o ayki KDV dökümüne yansıyan gelir ve gider kalemlerinin detaylarını görüntüleyebilirsiniz.