blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Beyanname Düzeltmesi Nedir
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

Düzeltme beyannamesi nedir? Ne zaman verilir?

Beyanname düzeltirken dikkat edeceğimiz hususların başında zamanlama ve beyannamenin düzenlendiği ortam geliyor. Kağıt veya elektronik ortamda düzeltme beyannamesi hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bu yazıda tüm ayrıntılarıyla ele aldık.

Paraşüt

Ortalama okuma süresi 10 dk

Ayrıntılarına dikkat etmemiz gereken belge türlerinden biri de beyannamelerdir. Vergilendirme işlemlerinde ve beyanlarda yanlışlık olmaması için beyannameleri düzenlerken gerekli özeni göstermek gerekiyor. Ancak bazen birtakım noktalar gözümüzden kaçabiliyor. İşte bu tip durumlarda verdiğimiz beyannameleri düzeltebiliyoruz. Düzenlediğimiz bu yeni beyannameyi, düzeltme beyannamesi olarak adlandırıyoruz.

Düzeltme beyannamesi nedir?

Yasal süresi içinde verilen bir beyannamenin eksik ya da hatalı olması durumunda mükellef tarafından yasal süre geçmeden veya yasal süre geçtikten sonra söz konusu hata veya eksiklikleri düzeltici nitelikte verilen yeni beyannameye düzeltme beyannamesi denir.

Daha önce verilen bir beyannamenin düzenlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Düzeltme beyannamesinin verilmesinde süreye ve yanlışlık yapılan beyannamenin hangi ortamda yapıldığına dikkat edilmesi gerekir.

Düzeltme beyannamesi nasıl verilir?

Devlet kurumlarıyla ilgili gerçekleştirdiğimiz işlemlerde belgeleri nasıl doldurduğumuz, doğru bilgileri girip girmediğimiz, güncel verileri kullanıp kullanmadığımız oldukça önemlidir.

Eğer beyannamenizi kağıt olarak düzenleyip verdiyseniz beyannamenin düzeltmesini de matbu olarak hazırlamalısınız. Fakat beyannamenizi elektronik ortam üzerinden düzenleyip verdiyseniz düzeltmesini yine elektronik ortam üzerinden gerçekleştirmeniz gerekir.

Düzeltme beyannamenizi hazırlarken eski beyannamede yapılan hata ve eksiklikleri de yeni beyannameye eklemeli ve beyannamenizi bu şekilde vermelisiniz.

Yeni yazılan beyannameyle birlikte vergi beyanında artış yaşandıysa iki tahakkukun farkı kadar bir tahakkuk fişi daha kesilir. Düzeltme beyannamesi beyanı azaltıcı nitelikteyse damga vergisinden oluşan yalnızca bir tahakkuk fişi kesilir. Vergilendirmeyle alakalı düzeltmeler ve iadeler ise vergi dairesi tarafından yapılır.

Beyanname sorgulama nasıl yapılır?

Beyannamenin verilmesinden sonra herhangi bir yanlışlık olup olmadığını görmek veya düzenlenmesine ihtiyaç olup olmadığını anlamak için beyannamenin sorgulama ve takibinin yapılması önemlidir.

Beyanname sorgulaması, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesindeki “Beyanname Sorgulama” ekranından, e-Devlet üzerinden veya İnternet Vergi Dairesi (İVD) yoluyla yapılabilir. Beyannameyi görüntüleyebilmek için sorgulama ekranındaki boşlukları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız.

Beyanname düzeltme dilekçe örneği

Beyannamenin sorgulama ve takibinin yapılmasının ardından beyanname düzeltmesi yapılmasına gerek duyulursa konuyla alakalı bir dilekçe yazılmalıdır. “Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi” adındaki bu belge düzeltme, beyannamesi verme gereği duyan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından doldurularak Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) verilir.

İşlem, GİB’in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesiyle oldukça pratik şekilde tamamlanır. GİB’in web sitesindeki düzeltme beyannamesi dilekçesine ulaşmak için tıklayın.

Dilekçedeki tüm boşlukları doğru ve eksiksiz şekilde doldurup açıklama kısmına düzeltmeyi neden yaptığınıza dair net bir yazı yazmanız gerektiğini hatırlatalım.

Muhtasar beyanname düzeltmesi nasıl yapılır?

”Muhtasar düzeltme beyannamesi nasıl verilir?” sorusuna cevap arıyorsanız hemen yanıtlayalım: MuhSGK olarak da bilinen Muhtasar beyannameleri, SGK bildirimleri ile aynı ekran üzerinden verilir. Muhtasar beyannamelerinde düzeltme yapmak için yine bu ekran üzerinden işlem yapabilirsiniz.

KDV Beyanname düzeltmesi nasıl yapılır?

Vermiş olduğunuz KDV beyannamesinin ardından yaptığınız sorgulama ve takip işlemleriyle beyanda bazı eksiklik ve yanlışlıkların olduğunu fark ederseniz düzeltme beyannamesi hazırlamalısınız. Ancak KDV beyannamelerinin düzenlemesinde önemli bir püf nokta vardır.

Geçmiş dönemlere ait bir KDV düzeltme beyannamesi hazırlarken değişiklik yapmayı düşündüğünüz beyanname ile en son verdiğiniz beyanname arasındaki beyannameler için de düzeltme beyannamesi oluşturmalısınız.

Yaptığınız düzeltmelerin ardından ödenmesi gereken bir vergi tutarı çıkmazsa yalnızca düzeltmenin yapıldığı beyanname ile son vergilendirme dönemine ait düzeltme beyannamesini vermeniz yeterli olur. Aradaki diğer dönemler için düzeltme beyannamesi vermenize gerek kalmaz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi önceki dönemler için yapılan düzeltmelerde zamana dikkat etmek gerekir. Eğer geçmiş dönemlere ait beyannameleri düzeltirken kanuni sürenin dışına çıkarsanız usulsüzlük cezası alabilirsiniz. Bu cezaların miktarları, düzeltme beyannamesinin matrah artırıcı ya da azaltıcı özellikte olmasına göre değişiklik gösterecektir.

ÖTV Beyanname düzeltmesi nasıl yapılır?

ÖTV için daha önce yapılan beyannamelerde yaşanan aksaklıkları düzeltmek için izlenecek yollar değişiklik gösterir. ÖTV beyannamelerindeki düzenlemeler için genelllikle üç farklı yol takip edilir. Bu yollar şunlardır:

1. ÖTV beyannamesindeki fazla ya da yetersiz hesaplamadan kaynaklı yanlışlıkların düzeltilmesi

ÖTV’nin konusu olan ürünler üzerinde yetersiz veya fazla vergi hesaplanması durumunda ortaya çıkan borçlanma veya fazla ödenen vergiler için düzeltme yapılabilir. Kontrolünüz sonucunda ortaya çıkan borçlanmanız veya ücret iadesi talebiniz için ÖTV’nin konusu olan ürünlerde II sayılı listeye kayıtlı taşıtlar için kanuni bir süre belirlenmemiştir.

Düzenlenmesi için dönem şartı bulunmayan bu işlemler için fazla veya yetersiz ödenen verginin iadesi, defter kayıtları ve diğer gerekli belgelerin düzeltme beyannamesinde bulunması gerekir.

2. Ürün iadesi, işlemin gerçekleşmemesi ya da işlemden vazgeçilmesi halinde yapılacak düzeltmeler

ÖTV’nin konusu olan ürünlerde II sayılı listede geçen kayıt ve tescile tabi ürünlerin tescilden sonraki iadesi durumu hariç, malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi ya da matrahta değişikliklerin oluşması gibi durumlarda düzeltme beyannamesi hazırlanabilir.

Düzeltme beyannamesinin hazırlanabilmesi için iadesi gerçekleşen ürünlerin işletmeye tekrar girdiğine dair defter kayıtları ve kanıt niteliğindeki diğer belgeler ile beyannamede gösterilmesi gerekir.

3. KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesi

Bu uygulamanın esas yönetmeliğinin KDV alacağı olması sebebiyle bu türden iade talepleri KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilen mevzuata göre uygulanır. Talep edilen iadenin gerçekleşmesi için düzeltme gerekçesi ve mevzuatta belirtilen diğer belgelerin de beyannameye eklenmesi gerekir.

Gelir vergisi beyanname düzeltmesi nasıl yapılır?

Gelir vergisi beyannameni verdikten sonra hatalı ve eksik bölümler olduğunu fark etmen durumunda defter beyan sistemi üzerinden gerekli düzenlemeleri yapabilirsin.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı bu sistemin en büyük avantajı; hazırlanan beyannamelerin, gönerim öncesinde birer taslak olarak sistemde kayıtlı kalması ve her oluşturulan beyannamenin direkt olarak gerekli birimlere iletilmemesidir. Bu sayede hazırlamış olduğun taslağa tekrar dönmen ve kontrol etmen mümkün olur.

Taslağa girdiğin bilgilerin eksiksiz bir şekilde tamamlandığını düşündüğünde gönderme fırsatın olur. Ancak kanuni süre içerisinde göndermeye dikkat etmen gerekir.

 BA-BS formu düzeltmesi nasıl yapılır?

Alıcı ile satıcının alışverişlerini, alım ve satımlarını karşılaştırarak çapraz kontrol etme olanağı sunan, vergi dairesine beyan edilen bir bildirim formu olan BA-BS formu üzerinde yapılan hatalarda da düzeltme yapılabilir.

O halde BA-BS düzeltme beyannamesi nasıl verilir? Gönderilen BA-BS formlarından birinde hata yaptıysanız sadece hata yaptığınız bildirim formunu düzeltip yeniden gönderebilirsiniz. Bildirimleri kanuni süresinde yani 10 gün içinde göndermelisiniz.

SGK bildirimlerine ilişkin düzeltmeler nasıl yapılır?

SGK bildirimlerinde hata ya da eksiklik olması halinde de düzeltme beyannamesi verilir. Bu işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde bulunan “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosu üzerinden iptal etmek veya eklemek istediğiniz bilgileri girerek gerçekleştirebilirsiniz.

SGK bildirimlerine ilişkin düzenlemelerde, daha önce beyan edilen ve doğruluğundan emin olunan bilgilerin tekrar eklenmesine gerek yoktur. Ancak vergi kesintilerine ilişkin bir düzeltme yapılmayıp yalnızca prim ve hizmet bilgilerinde bir değişlik yapılacaksa önceki beyannamede belirtilen vergi kesintilerine dair bilgilerin de düzeltme beyannamesinde yer alması gerekir.

Vergi kesintilerine ilişkin düzeltmeler nasıl yapılır?

Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri hazırlanırken vergi kesintileri ile alakalı hesap hatası yapılırsa; eksik beyanda bulunulursa; kimlik numarası ya da vergi numarası gibi kritik noktalarda aksaklık yaşanırsa düzeltme beyannamesi verilmesi zorunludur. Bu düzeltmeler yapılırken bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalı, eski beyan da ek olarak verilmelidir. Eski beyanname, düzeltme beyannamesinin vergi dairesine ulaşması ve onaylanmasının ardından geçersiz hale gelir.

Vergi kesintilerine ilişkin düzeltmelerde iki sonuç ortaya çıkabilir. İlki, düzeltmenin matrah artırıcı; ikincisi ise matrah azaltıcı etkide olmasıdır. Her iki durum için de uygulanacak işlemler şu şekildedir:

Düzeltme beyannamesi matrah artırıcı nitelikteyse
Bu duruma sebep olan düzeltme, matrah artırımı düzeltme beyannamesi adıyla da anılır. Düzeltme beyannamesiyle birlikte vergi beyanında artış yaşandıysa iki tahakkukun farkı kadar bir tahakkuk fişi daha kesilir. Her iki beyannamenin de tahakkuku geçerli olur.

Düzeltme beyannamesi matrah azaltıcı nitelikteyse
Düzeltme beyannamesinin onaylanmasıyla birlikte tahakkuk sıfır olarak kabul edilir. Düzeltme beyannamesi için geçerli bir mazeret sunulmuş ve doğru vergi miktarı belgeye dayandırılmışsa tahakkuk vergi dairesi tarafından düzeltilir.

Düzeltme beyannamesi cezası hangi durumda uygulanır?

Beyanname düzeltme işlemi için belirlenmiş bir zaman dilimi vardır. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannamesi için herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Ancak kanuni süresinden sonra düzeltme beyannamesi vermek, cezai müeyyideye tabidir ve usulsüzlük cezası almanıza sebep olur.

Peki kanuni süresinde düzeltme beyannamesi nasıl verilir?

Kanuni süresi geçtikten sonra pişmanlık talebi ile beyanname verilmesi ve pişmanlık şartlarına uyulması halinde, bu beyanname üzerine, tahakkuk eden vergi için vergi ziyaı cezası kesilmez, fakat gecikme zammı oranında pişmanlık zammı hesaplanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilmiş bildirim ya da formlara ilişkin olarak düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, elektronik ortamda kanuni sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Ön muhasebe işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek ister misiniz?
Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı Paraşüt ile işletmenizi güvenli ve kolay bir şekilde dijitale taşıyın; kârlı ve bir o kadar da hızlı yeni döneme adım atın.

Paraşüt'ü 14 gün boyunca ücretsiz kullanabilmek için kredi kartı gerekmeden hemen hesap oluşturun.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?