22.12.2021

Elektronik ticarette güven damgası tebliği hakkında bilinmeyenler

murad guducu

Murad Güdücü

Avukat

6 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile belli başlı standartların belirlenmesi vebu standartları taşıyan hizmet sağlayıcılarına elektronik bir işaret olan “Güven Damgası” verilmesi kararlaştırıldı. Tebliğin esas amacı, elektronik ticarete ilişkin kamuoyunda güven yaratmak olarak belirtildi.

 

Güven Damgası Nedir?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ , 03.06.2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesi, 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi ile 26.8.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Güven damgası nedir?

Güven damgası, asgari güvenlik ve hizmet standartlarını sağlayan e-ticaret sitelerine ve hizmet sağlayıcılarına verilecek olan semboldür. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek alışverişlerde asgari şartları taşıyan e-ticaret sitelerini sınıflandırmak için kullanılacaktır.

 

Güven damgası zorunlu mu?

Güven damgası almak e-ticaret siteleri için zorunlu değildir ancak e-ticaret sitesinin ana sayfasında yer alacak olan bu sembol, sitenin belli güvenlik tedbirlerini aldığını ve güvenilir olduğunu kullanıcılara gösteren bir sembol olacaktır.

Diğer bir değişle, güven damgası e-ticaret sitelerinin güvenliği teyit edilmiş ve onaylanmış olduğu anlamına gelecektir. Bu nedenle de güven damgası bulunmayan e-ticaret siteleri kullanıcının gözünde güvensiz ve korumasız siteler olarak algılanacaktır.

Paraşüt'ün e-ticaret entegrasyonuyla operasyonel iş yükünüz azalırken siz de rahat bir nefes alın! 

 

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, güven damgası sistemine dahil olmak isteyen elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformlar, tebliğde yer verilen güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdikten sonra Bakanlık tarafından yetkilendirilen Güven Damgası Sağlayıcısına başvuruda bulunabilecekler.

 

Güven damgasını e-ticaret sitesinde gören vatandaşlar e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecektir.

 

Güven damgası kimler tarafından verilecek?

Tebliğ’de güven damgasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek "Güven Damgası Sağlayıcılar" olan yetkili özel kuruluşlar tarafından verileceği düzenlenmiştir.

Güven damgası almak isteyen e-ticaret siteleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen Güven Damgası Sağlayıcı'ya başvuruda bulunacaklar ve Tebliğ'de yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine Güven Damgası Sağlayıcılar tarafından güven damgası tahsis edilecektir.

 

Güven damgası ücreti

Güven damgası ücretleri şöyledir:

Firma Hacimleriİşlem SayısıÜcret Tarifesi
Düşük İşlem Hacmi Olan Firmalar0-20.000 işlem aralığında işlemi olan firmalar3000 TL + KDV
Orta İşlem Hacmi Olan Firmalar20.000- 1 milyon aralığında işlemi olan firmalar5000 TL + KDV
Yüksek İşlem Hacmi Olan Firmalar1 milyondan fazla işlem hacmi olan firmalar15.000 TL + KDV

 

Güven damgası alma şartları nelerdir?

Güven damgası almak isteyen e-ticaret siteleri asgari olarak aşağıdaki şartları sağlamalılar:

Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamak.

Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, TSE tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri almak ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırmak.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlamak.

Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri almak.

Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak.

Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunak ya da sunulmasına olanak sağlamak.

Kullanıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunmak. Talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlamak.

Site yetkililerinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

E-ticaret sitelerinin iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir.

e-Ticarette Güven Damgası

 

Güven damgası başvuru aşaması

Güven Damgası Sağlayıcı, Tebliğ'de belirtilen şartların varlığını kontrol edecek ve eksiklikler tespit edilirse ek süreler verilecektir. Güven Damgası Sağlayıcı'nın otuz gün içerisinde başvuruyu sonuçlandırması gerekiyor.

Başvuru olumlu sonuçlanırsa e-ticaret sitesinin ana sayfasında ve iç sayfalarında kullanılmak üzere Güven Damgası Sağlayıcı internet sitesi ile bağlantılı bir güven damgası görseli yerleştirilecek.

Güven Damgası Sağlayıcı'nın internet sitesinde Güven Damgasına sahip olan, geçici olarak askıya alınan veya iptal edilen sitelerin güncel listesi yer alacaktır. Ayrıca sitede bulunan Güven Damgası'nda askıya alındığına dair bir mesaj bulunacaktır.

Güven Damgası Sağlayıcı’lar devam eden süreçte damga sahiplerini yılda bir defa denetleyecekler, SSL sertifikalarının sürelerini takip edecekler ve yaptıkları denetimlerde adli veya idari yaptırım gerektiren durumları tespit etmeleri halinde ilgili mercilere bilgilendirme de yapacaklardır.

Elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünler ile ilgili gelişmeleri takip edip hizmet sağlayıcıları bu hususlarda bilgilendirecekler.

Bunlara ek olarak Güven Damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin şikayetlerin iletilebilmesi amacıyla çevirim içi şikayet sistemi oluşturulacaktır. Bu şikayetlere göre denetim yapılabilecek.

Ayrıca Güven Damgası sistemine dahil olan firmalar ile vatandaşlarımız arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlanabilmesine yönelik çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin çözümlenebilmesi sağlanacaktır.

Sonuç olarak Türkiye’de e-ticaretle ilgili genel kanı, sektörün önündeki en büyük engelin, güven sorunu olduğu yönündedir, Güven Damgası'nın öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi sorununu çözeceği ve e-ticaret sitelerine pozitif bir değer katacağı kanısındayız.

 

Güven damgası hakkında tüm bilgileri edindiniz. Peki e-ticaret operasyonlarınızı nasıl hızlandıracaksınız?

e-Ticaret operasyonlarınızı ve ön muhasebenizi daha kolay yönetmek için Paraşüt'ün birçok özelliğini kullanabilirsiniz:

Henüz online ön muhasebe programı Paraşüt'te bir hesabınız yoksa 14 günlük ücretsiz deneme hesabınızı oluşturabilirsiniz:

Yeni Bloglardan Haberdar Ol

Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
Sizi haberdar edelim.

Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.

Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Ön muhasebe programı Paraşüt - Kampanya görsel

Ayda 55₺'ye e-faturaya kolayca geçin!

e-Faturaya uygun fiyatlı e-kontör avantajı ve hesaplı çözümler ile geçin.

En Çok Okunanlar