blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Tazminattan kesilen gelir vergisi nasıl geri alınır?
Blog-hero
ŞİRKET BÜYÜTME

Tazminattan kesilen gelir vergisi nasıl geri alınır?

Karşılıklı sözleşme feshi ya da ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlardan kesilen gelir vergisi tutarını geri almak için ne yapmak gerekiyor? Ayrıntıları yazımızın devamında...

İsmail Gemici, İnsan Kaynakları Yöneticisi

Ortalama okuma süresi 4 dk

İkale sözleşmesi nedir?

İşçi ve işverenin, mevcut iş ve çalışma ilişkisini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesini her zaman sona erdirebildikleri bir anlaşmadır. İş akdi, ikale sözleşmesi ile sona erdiğinde işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi ilave ödemeler yapılmaktadır.

Gelir vergisinin iadesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kıdem tazminatındaki gelir vergisi kesintisi de işçiye iade edilecek. Yapılan değişiklikle kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler.

"GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.”

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim ; kıdem tazminatından kesilen gelir vergilerinin iadesi ile ilgili düzenleme kıdem tazminatı değil, ikale ile işten ayrılanlara ilaveten verilen ek ücretleri kapsamaktadır. Örnek ile açıklayacak olursak kıdem+ihbar+2 maaş ek ödemede yalnızda 2 maaştan kesilen vergiler iade olacaktır.

İade uygulaması ve düzeltme talepleri hangi ödemeleri kapsar?

27/3/2018 tarihinden önceki dönemlerde, iş akitleri karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile sona erdirilen hizmet erbabına;

 • İş kaybı tazminatları,
 • İş sonu tazminatları
 • İş güvencesi tazminatları
 • Bonus ödemesi
 • Hizmet ödülü
 • Hizmet primi
 • Ek ödeme
 • İkramiye
 • İyi niyet ödemesi
 • Teşekkür ödemesi
 • Paket ödemesi gibi ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları üzerine iade edilecektir.

Başvuruların işverenin muhtasar vergi yönünden mükellefi olduğu vergi dairesine yapılması gerekmektedir. Öte yandan şubeleri nedeniyle ayrı vergi dairelerinin mükellefi olan işyerlerinde, söz konusu şubenin mükellefi olduğu vergi dairesine başvuru yapılması gerekir.

İkale sözleşmesinde ek tazminat niteliğinde olmayıp ödenmeyecek tazminatlar şunlardır:

 • İhbar tazminatı
 • Normal ücret
 • Mesai ücret
 • Resmi tatil ücreti
 • Yıllık izin ücreti
 • Yol ücreti
 • Yemek ücreti
 • Sigorta ödemeleri
 • Sosyal yardımlar
 • Geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmaları karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri için iade işlemleri yapılmayacaktır.

İade başvurusu sırasında istenen belgeler ve diğer şartlar

İade işleminin yapılabilmesi için başvuru sırasında gerekli evraklar:

 • Konu hakkında tebliğin ekinde yer alan dilekçe
 • İşverenden temin edilen, ikale sözleşmesi örneği
 • Söz konusu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belge (ücret bordrosu)

İlgili kişi, tarha yetkili vergi dairesince gerekli görülen diğer belge ve bilgileri ibraz etmekle yükümlüdür. Öte yandan işverenler, iade işleminin yapılabilmesi için hizmet erbabı, vekilleri veya vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri ivedi bir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki başvurular için de varsa eksik belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişiler evrakları elden, posta veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebilir.

Yapılacak iadelere ilişkin azami bir rakam olmamakla birlikte vergi iadesi yapılırken faiz ödemesi yapılmayacaktır. Vergi hangi tarihte ödenmiş olursa olsun ödendiği tutar üzerinden iade yapılacaktır.

Sonuç :

Daha önce pek çok kez dava konusu yapılan ve hakkında farklı farklı mahkeme kararları ve özelgeler verilen ikale sözleşmesinden kaynaklı tazminatların gelir vergisi açısından değerlendirmesi hususu 7103 sayılı Kanun, 7162 Sayılı Kanun ve bunlara ilişkin tebliğler ile sonuçlandırılmış oldu.

Yapılan düzenlemeler sonucu ikale sözleşmesi sonucu alınan ödemeler gelir vergisi istina kapsamına alınmış ve 27/03/2018 tarihi öncesi yapılan kesintilerin iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Karşılıklı sonlandırmayla işten ayrılan personellerin vergi iadesi talepleri için artık interaktif vergi dairesinden e-devlet ile giriş yapmaları ve bordro, ikale sözleşmelesi vs belgeleri. sisteme yükleyerek başvuru yapmaları gerekir.

Kaynakça

 • 7103 Sayılı KHK
 • 7162 Sayılı Kanun
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu
 • 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
 • 303 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliğ
article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?