27.10.2020

SGK işten çıkış kodu nedir? Neden önemlidir?

Çalışanınız ile aranızdaki iş sözleşmesini sonlandırmanız durumunda hangi işlemleri yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? SGK işten çıkarma kodları ile çıkış işlemleri sürecindeki ödemelerin uyumlu olması büyük önem taşıyor. Bu yazımızda SGK işten çıkış kodlarının işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatlarını nasıl etkilediğini anlattık.

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi çeşitli sebeplerle sonladırılabilir. SGK işten çıkış kodları iş akdinin ne şekilde sonlandırıldığını gösteren kodlardır. Dolayısıyla sigortalının işten ayrılma nedeni hangi koda uyuyorsa ilgili kod seçilerek çıkış işlemi yapılmalıdır.

İş akdinin sonlandırılmasını takiben SGK’ya işten ayrılış bildirgesi elektronik ortamda bildirilir. İşten çıkış kodu bu bildirgenin 16 numaralı satırında gösterilir.

İşten ayrılan personel için hangi kodla çıkış işleminin yapıldığı SGK aylık prim ve hizmet bildirgesinin İÇN başlıklı sütununda da gösterilmektedir.

 

SGK işten çıkış kodları

İşten çıkış kodları işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik ödeneği gibi hangi hakları alarak işten ayrıldığının ispatı açısından da önem taşımaktadır. Bu sebeple, çıkış işlemleri sırasında personele yaptığınız ödemeler ile seçilen çıkış kodunun uyumlu olması gerekir. Yine aynı şekilde, personelin ilgili kurumca işsizlik ödeneği talebinin değerlendirilmesinde seçilen çıkış önemli bir rol oynar.

Bunun yanı sıra, COVID-19 düzenlemeleri nedeniyle işveren tarafından fesih yasağına uyulup uyulmadığı da bu kodlar sayesinde anlaşılır.

İşten çıkış kodlarının hatalı bildirilmesi durumunda işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içinde elektronik ortamda düzeltme yapılabilir. 10 günlük sürenin aşılması halinde SGK’ya yazılı müracaat edilmesi ve yazının ekine açıklayıcı bilgi ve belgeler eklenmesi gerekir.

Toplamda 1’den 41’de kadar 39 tane işten çıkış kodu bulunmaktadır. Kodların tam listesini ve işsizlik maaşı karşısındaki durumuna ilişkin bilgiyi yazımızın sonunda bulabilirsiniz.

 

SGK işten çıkış kodları işsizlik maaşı

İşsizlik maaşı, sigortalının işsiz kalması halinde devletten belirli süre ile alabileceği aylık nakdi desteği ifade eder. Bu desteği hak edebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

 • Sigortalının, sigortalı olarak çalıştığı süre boyunca işsizlik primlerinin işveren tarafından tam ve eksiksiz olarak devlete ödenmiş olması. İşsizlik primi ödemeyen kişiler bu sigortadan yararlanamazlar.
 • Emekli olduktan sonra sigortalı olarak tekrar çalışan kişilerde işsizlik primi ödenmediği için işsiz kalmaları durumunda işsizlik maaşından yararlanmaları söz konusu değildir.

 • İşsizlik maaşı her işten çıkış işlemi için uygulanmaz. İşten çıkış nedeninin işsizlik maaşına hak kazanılacak şekilde yapılması gerekir. Diğer bir ifade ile işten çıkış işlemi yapılırken SGK’ya doğru işten çıkış kodunun bildirilmesi gerekir.
 • Örneğin istifa kodu ile işten çıkışı beyan edilen sigortalı işsizlik maaşından faydalanamaz. Hizmet akdi ya işveren tarafından feshedilmeli ya da işçi tarafından haklı bir nedene dayanılarak fesh edilmesi gerekir.

  Bunun haricinde iş yerinin kapanması, kapatılması, el değiştirmesi, işin niteliğinin değişmesi gibi sebepler nedeniyle iş akdi son bulan sigortalılar işsizlik ödeneği alabilir.

 • İşten ayrılan sigortalının işten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca kesintisiz olarak sigortasının ödenmiş olması gerekir.

 • İşten ayrılmadan önceki son 3 yıl boyunca en az 600 gün işsizlik sigorta priminin yatırılmış olması gerekir.

 • İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması ya da e devlet üzerinden başvurusunu gerçekleştirmesi gerekir.
 •  

  Ne kadar süre ile işsizlik maaşı alınır?

  İşsizlik ödeneğinin hangi süre ile alınabileceğini belirleyen unsur işçinin sigortalı olarak çalıştığı süredir.

  İş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde; * 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün yani 6 ay boyunca * 900 gün işsizlik sigortası primi ödemiş ise 240 gün yani 8 ay boyunca * 1080 gün ve daha fazla süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ise 300 gün yani 10 ay boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanılır.

  Yine bu süre boyunca işsizlik maaşını alan kişi ve bakmakla yükümlü olan ailesi sağlık hizmetlerinden faydalanır.

   

  İşsizlik maaşının tutarı nasıl hesaplanır?

  İşsizlik maaşının tutarının belirlenmesinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınır. Prime esas kazanç , brüt maaş tutarına eşittir. Ancak prime esas kazancın bir üst limiti vardır. 2020 yılı için bu üst limit 22,072.50 TL’dir. Brüt ücreti bu tutarı aşanlarda ise prime esas kazanç, üst limite eşittir.

  Prime esas kazanç da olduğu gibi işsizlik maaşının da hesaplanması da bir üst limit vardır. Bu limit asgari ücret üzerinden belirlenmiştir. Bir kişinin alabileceği günlük işsizlik ödeneğinin üst limiti günlük brüt asgari kazancın %80’i kadardır.

  Bu durumda kişinin prime esas kazancı yukarıda da ifade edilen 22,072.50 TL’ye eşit bile olsa alabileceği en fazla işsizlik maaşı aylık asgari ücretin %80’i kadar olacaktır.

  Diğer bir ifade ile yüksek maaşlı işçiler için günlük ortalama gelirin %40’ı, günlük asgari maaşın %80’ini aşıyor ise çalışanın alacağı günlük işsizlik maaşı asgari ücretin %80’i kadar olmaktadır.

  İşsizlik maaşı 4 aylık prime esas kazanç (brüt ücret) üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40’ına eşittir.

   

  İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?

  Halihazırda işsizlik maaşı alırken aşağıda belirtilen durumlar ile karşı karşıya kalan kişilerin işsizlik maaşı almaya devam etmemeleri gerekir. Aksi takdirde devlet tarafından yapılan ödemeler faizi ile geri talep edilir.

 • İşsizlik maaşı aldığı süre içerisinde yeni bir işe başlanması ve bu sebeple işsizliğin sona ermiş olması
 • İşsizlik maaşı aldığı sürede askerlik görevinin başlaması
 • İşsizlik maaşı aldığı sürede işe iade davasını kazanarak işe tekrar başlanması
 • İşsizlik maaşı aldığı süre içerisinde emekli aylığı bağlanması durumunda olan kişilerin İŞKUR’a müracaat ederek işsizlik maaşının sonlandırmaları gerekir.
 •  

  İşsizlik maaşı üzerinden yapılan yasal kesintiler

  İşsizlik maaşından sadece %0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

   

  İşsizlik maaşı için hesaplama örneği

  Yukarıda da belirttiğimiz üzere brüt asgari ücretten daha yüksek bir maaşla çalışan sigortalı için hak edeceği en yüksek işsizlik maaş tutarı 2020 yılı için 2,354.40 TL olacaktır ( 2,943 TL x %80).

  İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişinin son dört aylık brüt kazancı aşağıdaki tabloda gibidir:

  1. Ay Brüt Kazanç4.000 TL
  2. Ay Brüt Kazanç4.200 TL
  3. Ay Brüt Kazanç4.200 TL
  4. Ay Brüt Kazanç4.300 TL
  Toplam Brüt Kazanç120.000 TL
  Ortalama Brüt Kazanç12.000 TL
  Ortalama Brüt Kazancın %40’ı4.300 TL
  Hak Edilen Brüt İşsizlik Maaş Tutarı (Ort. Brüt Kazancın %40’ı işsizlik maaşının tavan tutarından yüksek olduğundan dolayı 2020 yılı için aylık 2.354,40 TL brüt işsizlik maaşına hak kazanılır) 2.354,40 TL (Brüt asgari ücret X 80%)
  Damga Vergisi Kesintisi (2.354,40 TL x 0,00759)17,87TL
  Hak Edilen Net İşsizlik Maaş Tutarı2.336,53 TL

  tr(even) { background-color: #dddddd; }

   

  SGK işten çıkış kodlarının tam listesi

  KodAçıklamaİşsizlik Maaşı Karşısındaki Durumu
  1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi-
  2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi-
  3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) -
  4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi+
  5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi-
  8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle-
  9 Malulen emeklilik nedeniyle-
  10Ölüm-
  11İş kazası sonucu ölüm-
  12 Askerlik+
  13Kadın işçinin evlenmesi-
  14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması-
  15 Toplu işçi çıkarma+
  16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
  17İşyerinin kapanması+
  18İşin sona ermesi+
  19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)-
  20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) -
  21Statü değişikliği-
  22Diğer nedenler-
  23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih+
  24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih+
  25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih+
  26 Disiplin Kurulu Kararı ile fesih-
  27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih+
  28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih+
  29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih-
  30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır.)-
  31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih+
  32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih+
  33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi+
  34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih+
  36KHK ile işyerinin kapatılması+
  37 KHK ile kamu görevinden çıkarma+
  39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş+
  40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış+
  41Resen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler+

  Hemen bir dipnot açmakta fayda görüyoruz: 1, 4, 15, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 34 numaralı kodlarla işten çıkış yapmak COVID-19 nedeniyle süreli olarak yasaklanmıştır.

  Yeni Bloglardan Haberdar Ol

  Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
  Sizi haberdar edelim.

  Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.

  Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ön muhasebe programı Paraşüt - Kampanya görsel

  Ayda 55₺'ye e-faturaya kolayca geçin!

  e-Faturaya uygun fiyatlı e-kontör avantajı ve hesaplı çözümler ile geçin.

  En Çok Okunanlar