Kıdem Tazminatı Hesaplamak - Nelere dikkat edilmeli?

Çalışanların işten ayrılırken ya da çalışma süreleri boyunca kafalarına takılan en önemli sorulardan: Kıdem Tazminatı nedir? Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır? Neura Mali Müşavirlik'ten Mehmet Orhun tüm detayları ile kıdem tazminatını inceledi.

6 dk
Kıdem Tazminatı Hesaplamak

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, belirli koşulların sağlanması halinde işveren tarafından çalışana verilen tazminat çeşididir.

Çalışanın kıdem tazminatı kazanabilmesi:

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin bir yıldan uzun olması ve iş sözleşmesinin aşağıdaki sayılan nedenlerle feshi gerekmektedir:

• İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeni dışındaki nedenler
• Askerlik
• Emeklilik hakkının elde edilmesi
• Kadın çalışanın evlenmesi ile bir yıllık zaman dilimi içerisinde çalışanın isteği
• Çalışanının vefatı (Mirasçıları hak kazanır)
İstifa eden çalışan kıdem tazminatı hak kazanamaz.

Kıdem tazminatının hesaplanması 2024

Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur.

Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır. Çarpma işleminde yıl kesirleri de dikkate alınır. Yani arta kalan aylar güne çevrilir ve son brüt ücret 365'e bölünerek günlük ücret bulunur, bu günlük ücret ile güne çevrilen çalışma süreleri çarpılır. Tüm hesaplanan rakamlar toplanır.

Hesaplanan kıdem tazminatı tavanının bir yıla düşen tutarı aşmıyorsa (01.01.2023 – 30.06.2023 dönemi için geçerli kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL) tutar üzerinden sadece damga vergisi kesintisi olur.

Eğer tavanı aşarsa ve işveren aşan kısmı da ödemek isterse için gelir vergisi kesintisi de yapılır. Gelir vergisi oranları %15 ile %40 arasında mevcut birikmiş vergi matrahınıza göre artan oranlardır.

2023 yılı örnek kıdem tazminatı hesaplaması:

İşe Giriş Tarihi: 01.01.2020
İşten Çıkış Tarihi: 30.01.2023
Kıdem Süresi Toplamı: 3 yıl 1 ay
En son alınan brüt ücret: 15.000
Kıdem Tazminatı Tavanı: 19.982,83

3 yıl için hesaplanan kıdem tazminatı tutarı: 15000* 3 yıl = 45.000 TL

Günlük ücret: 15.000/30 = 500 TL
1 ay için hesaplanan kıdem tazminatı tutarı: 500 TL x 30 gün x 1/12 ay = 1.250 TL
Toplam brüt kıdem tazminatı tutarı: 15.000 + 1250 = 14.500 TL
Damga vergisi tutarı (binde 7,59): 46.250 TL * 0,00759 = 351,04 TL
İstisna uygulanacak damga vergisi : 75,96 TL
İstisnalı kıdem tazminatı = 45.974,92 TL

Kıdem tazminatı neleri kapsar?

Kıdem tazminatı hesabı yapılırken çıplak ücretin yanında çalışana yapılan diğer ödemelerin de incelenerek uygun olanların dikkate alınması gerekir.

Kıdem tazminatında dikkate alınması gereken ödemeler

Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, taşıt yardımı, sağlık yardımı, havlu-sabun yardımı, sosyal yardım niteliğinde ayakkabı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı, lojman tahsisi, teşvik primi, aylık primler gibi ödemeler.

Kıdem tazminatında dikkate alınmayan ödemeler

Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, devamlı olmayan bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, izin harçlığı, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah, bir kere verilen ikramiyeler.

Kıdem tazminatı ile ilgili diğer hususlar:

• Belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi durumunda kıdem tazminatı ödenmez.
• Aynı işverene ait bir ya da daha fazla işyerinde, devamlı ya da ara ara hizmet akdi yenilenerek çalışılmış ise kıdem hesabı için toplam çalıştığı süre dikkate alınır.
• Ücretsiz izin kullanılan süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.
• İşveren iş şartlarını tek taraflı olarak değiştirirse ve çalışan bu şartlarda çalışmak istemezse, çalışan 6 gün içeresinde iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Merak edilen sorular...


Çalışanın kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin iş yeri veya iş yerlerinde en az 1 yıl çalışması gerekir. Eğer çalışanın bu iş yerlerinde çalışma süresi bir yıldan az ise kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatına ilişkin yasal düzenlemeler gereği, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesheden, yani istifa eden çalışanların herhangi bir tazminat hakkı oluşmaz.

İşverenin geçerli sebepler doğrultusunda iş akdinin feshini talep eden çalışana, ortalama olarak iki ila sekiz gün arasında ödeme yapması gerekir.


Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

İhbar tazminatı nedir? İhbar süresi ve tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçinin işverene maliyeti nasıl hesaplanır?

Nakit akışı mı karlılık mı?

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun

Mehmet Orhun, Neura Mali Müşavirlik'in ortağıdır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!