Girişimci Günlüğü: Anonim Şirket ve Şahıs Şirketi Arasındaki Farklar

Start-uplar için limited şirket ve şahıs şirketi arasındaki farklara bir önceki yazımızda kapsamlı bir şekilde değinmiştik. Bu yazımızda da ticari hayatın büyük bir kısmını kapsayan anonim şirket tipi ile şahıs şirketi tipi arasındaki farklılıkları, start-up çerçevesinde ele alarak yaptığımız değerlendirmeyi sizinle paylaşacağız. Özellikle kurulmuş ve faaliyette olan ve yatırım aşamasında şirketleşme süreçleri müzakeresi noktasına gelmiş girişimler için bu yazı hayati bilgiler içermektedir.

4 dk
anonim şirket

Anonim Şirket Yapısı

Anonim şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, esas olarak belirli paya sahip birden çok hissedar tarafından yönetilen, bünyesinde aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen görevler ve hissedarların oluşturduğu Genel Kurul tarafından verilen görevleri icra etmek üzere kurulan bir Yönetim Kurulu barındıran tüzel kişilik yapılarıdır. Ticari hayatta esnek yapılaşmanın ve güvenli ticaretin orta yolunun bulunmasının hedeflendiği anonim şirketlere Türk ticaret mevzuatı geniş bir yer ayırmıştır. Anonim şirketler bir veya daha fazla ortaklı olarak kurulabilir.

Limited şirketten ayrıştığı bir nokta minimum esas sermayedir.

Anonim şirketlerin kurulabilmesi için hissedarların en az 100.000,00 TL esas sermaye taahhüdünde bulunmuş olması gerekmektedir. Ancak minimum alt sınır, esas sermayenin tamamının kuruluş aşamasında ödenmiş olmasını gerektirmemektedir. Türk Ticaret Kanunu’na göre esas sermayenin en az ¼’ünün kuruluştan önce ödenmiş olması, kalan kısmın ise kuruluştan sonra 24 ay içerisinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Anonim şirketler, kanunlar nezdinde yasaklanmamış her türlü ticari iktisadi faaliyet için kurulabilir. Bununla birlikte, Anonim şirketlerin faaliyetlerinin, kuruluş ve tescil için zorunluluk olan esas sözleşmede açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Esas sözleşmeden konu açılmışken, Anonim şirketlerin kuruluşu için, kanunun belirttiği düzenlemelere yer veren bir esas sözleşme hazırlanması gerekmektedir.

Uygulamada MERSİS sistemi üzerinden esas sözleşme oluşturulup tescil işlemi hızlıca gerçekleştirilebilmektedir. Anonim şirketlerde hisse paylarına karşılık menkul kıymetler çıkartıldığı için hisse devirleri kolaydır. Menkul kıymetlerin el değiştirmesi şeklinde yapılır. Anonim ortaklığın güven telkin eden özelliklerinden biri şirketin borçlarına karşı sadece malvarlığıyla, ortaklarının ise sorumluluğu sadece taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlıdır. Diğer bir deyişle şirketin malvarlığı borçlarını karşılamaya yetmiyorsa, alacaklıların alacakları baki kalır. Girişimler açısından bu unsur çok önemlidir.

Pek çok girişim, hızlı bir şekilde açıldıktan ve faaliyete başladıktan sonra taahhütlerini yerine getiremez hale düşmeye ve borçlanmaya mahkum kalmaktadır. Bu gibi bir senaryoda şahıs şirketi olarak kurulan bir şirketin sahibi çok büyük bir borç altında kalırken, anonim şirket ortakları sadece taahhüt ettikleri kadarıyla sorumlu olup başka bir borç altına girmemektedirler.

Bu da, özellikle ortaklar için risk almayı kolaylaştırmakta, daha büyük riskler alarak sıyrıldıkları vakitte daha büyük kazançlar elde edebilmelerine imkan sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ortaklık yapısı açısından tüzel kişiliklerin ortaklığının mümkün olması ve ortaklıktan çıkartılmanın çok teferruatlı bir süreç barındırması sebebiyle yatırımcılar açısından yatırım riskini azaltmakta, yatırımı kolaylaştırmaktadır.

Anonim Şirket ve Şahış Şirketi Arasındaki Farklar

Şahıs şirketi özelliklerini önceki yazımızda belirttiğimiz için bu yazıda tekrar buna değinmeyecek, doğrudan kıyaslamaya geçeceğiz:

  • Şahıs şirketi yapısı itibarıyla daha küçük meblağların daha hızlı döndürülmesi konusunda esnek ve ivedi iken, anonim şirket daha yavaş alışveriş yapma kabiliyetine sahiptir.

  • Anonim şirket ortaklar açısından şahıs şirketine kıyasla ticarette çok daha güvenlidir. Bunun sebebi ortakların sorumluluklarının sınırlandırılması olduğu kadar ticari faaliyetlerinin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılmasının gerekmesi sebebiyle üzerine daha çok düşünülmüş olmasıdır.

  • Yatırımcı açısından şahıs şirketi olarak başlayan bir girişimin anonim şirkete evrilmesi her zaman daha güvenli yatırım demektir.

Özetlemek gerekirse, yapısı itibarıyla daha güvenilir bir tablo çizen anonim şirketler, şahıs şirketlere kıyasla girişimler için daha uygun olmakla birlikte, girişimlerin ilk etapta nakitlerinin çok sınırlı olması sebebiyle minimum esas sermayeyi karşılamak güç hale gelebilecektir. Bu açıdan genel olarak şahıs şirketi ile başlamayı, daha sonrasında ise anonim şirkete evrilmeyi daha sağlıklı görmekteyiz.

Şirket yapılarıyla ilgili yeni yazılarımız için blogumuza abone olabilir, henüz Paraşüt kullanıcısı değilseniz, Paraşüt’ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Paraşüt'ü Ücretsiz Deneyin

Diğer Yazılarımız:

Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluşu

e-Fatura kullanmalı mıyım?

Ön Muhasebe Nedir? Neden Önemlidir?

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!