blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
2020 yılında asgari ücretin işverene maliyeti nedir ?
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

2020 yılında asgari ücretin işverene maliyeti nedir ?

Değerli okuyucularım,

27 aralık tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı duyuruldu. Ben de bu yazımda yeni asgari ücret, uygulanan vergiler, AGİ tutarları ve asgari ücretin işverene maliyetini sizin için özetledim.

İsmail Gemici, İnsan Kaynakları Yöneticisi

Ortalama okuma süresi 5 dk

Asgari ücret kırılımları

Resmi Gazetede verilen bilgiye göre bir günlük çalışma karışılığında kazanılan asgari ücret tutarı 98,10 TL olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, milli seviyede tek asgari ücret belirlenmekle birlikte belirtilen asgari ücret tutarları herhangi bir yaş farkı gözetilmeksizin tüm çalışanlar için uygulanacaktır.

2020 yılı itibari ile aylık asgari ücret kırılımlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Brüt Ücret 2.943,00
SGK Primi İşçi Hissesi 412,02
İSP İşçi Hissesi 29,43
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55
Gelir Vergisi 375,23
Asgari Geçim İndirimi 220,73
Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 154,50
Damga Vergisi 22,34
Toplam Kesinti 618,29
Net Ücret 2.324,71

NOT: Bekâr ve ücretli çalışan bir birey için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı kullanılmıştır.
Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Asgari ücretin işverene maliyeti

Yeni asgari ücret tutarının işverene maliyeti ve işverenlerin bu maliyet içerisinde ödemesi gereken vergi paylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

TUTARLAR AYLIK (TL)
Brüt Ücret 2.943,00
SGK Primi İşçi Payı (% 14) 412,02
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1) 29,43
Gelir Vergisi Stopaj Matrahı 2.501,55
Hesaplanan Gelir Vergisi 375,23
Asgari Geçim İndirimi 220,73
Ödenecek Gelir Vergisi 154,50
Damga Vergisi (% 0,759) 22,34
Toplam Vergi Tutarı 176,84
Toplam Prim Tutarı (İşçi Payı) 441,45
Net Ücret 2.324,71
SGK Primi İşveren Hissesi (% 15,5) 456,17
İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi (%2) 58,86
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 3.458,03
Toplam Vergi Tutarı 176,84
Toplam Prim Tutarı 956,48
Toplam Vergi + Prim Yükü 1.133,32
Toplam Yük İçindeki Vergi Payı % 5,11
Toplam Yük İçindeki Sgp Payı % 27,66
Toplam Yük İçindeki Vergi Ve Prim Payı % 32,77

Not: - Gelir vergisi hesabı için bekâr ücretli çalışan için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.
-Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Sigorta primine esas kazanç sınırları

2020 yılı için geçerli olan:

  • Sosyal güvenlik primi
  • İşsizlik sigortası primi
  • Sosyal güvenlik destek primi kalemlerine esas kazançlar için belirlenen alt ve üst sınır tutarları ise şu şekilde:
Sınırlar Günlük (TL) Aylık (TL)
Alt sınır 98,10 2.943,00
Üst sınır 735,75 22.072,50

AGİ dahil asgari ücret tutarları

2020 yılı AGİ tutarlarının eklenmiş hali ile asgari ücret kırılımları şu şekildedir:

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,71 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık AGİ tutarları 2020 yılı için 375,23 TL ile sınırlıdır.

Kaynakça

– 27.12.2019 Resmi Gazete
– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
– 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
– 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
– 6098 Sayılı Borçlar Kanunu
– Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?