blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
bir personelin işletmeye olan maliyetini hesaplama
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

Bir personelin işletmeye olan maliyeti nasıl hesaplanır?

Birçok şirkette çalışanların maaşları, şirketin en büyük gider kalemlerinden biridir. Özellikle “NET” ücret üzerinden çalışan maaşı hesaplama sürecine vergi ve SGK kalemleri de eklendiğinde bir personelin işletmeye olan maliyeti tahmin edilenden çok daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Peki bu önemli gider kalemini nasıl hesaplayacaksınız?

Ortalama okuma süresi 7 dk

Aklınızda "Personel başına maliyeti nasıl hesaplayacağım? Çalışan başına ne kadar vergi ve prim ödeyeceğim?" gibi sorular varsa, bu yazımızda personel maliyeti hesaplama ile ilgili işinize yarayacak tüm bilgileri adım adım inceleyebilirsiniz.

Personel maliyetinin ilk kalemi brüt maaş ücretidir. Bu nedenle incelememize brüt maaş hesaplama işlemi ile başlayalım. Netten brüte maaş hesaplama adımları şu şekildedir:

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Ancak işçinin işverene olan maliyeti brüt maaşla sınırlı kalmamaktadır ve bu adım da aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Payı

Peki bu kalemleri teker teker nasıl hesaplayacaksınız?

Endişelenmeyin, bu hesaplamaları yapmanız için gerekli bilgilerin tamamını aşağıdaki başlıklarda sizin için anlatıyorum.

Maaşlarda SGK ve işsizlik primi hesaplama

SGK ve işsizlik primleri için uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir. Bu oranlar yine brüt maaş için aşağıda belirttiğim taban ve tavan tutarları arasında uygulanır. Örneğin, tavan rakamı olan 19.188,40 TL geçilse bile SGK primleri 19.188,40 TL üzerinden hesaplanır. Taban tutar olan 2.558,40 ise asgari ücretin karşılığıdır.

Primlerİşveren Payı (%)İşçi Payı (%)Toplam (%)
SGK Primi 20,5 14 34,5
İşsizlik Primi 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5

SGK taban ve tavan tutarlarına tekrar bakacak olursak:

SGK Taban ve TavanAylık(TL)
Taban (Ocak 2019- Aralık 2019) 2.558,40
Tavan (Ocak 2019- Aralık 2019) 19.188,40

ücretsiz deneyin

Gelir vergisi

Elemanlarınızın aldığı maaşlar gelir vergisine tabidir ve maaşlar üzerinden kesilen gelir vergisini işçi adına işletmenizin ödemesi gerekmektedir. Ödemeniz gereken vergi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)
Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı * Gelir Vergisi Oranı (%)

Gelir vergisi oranları ise aşağıdaki tablo baz alınarak belirlenir.

Vergilenecek Maaş Tutarı (2019 yılı ücret gelirleri için)GV Oranları
18.000 TL'ye kadar %15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası %20
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası %27
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası %35

Asgari geçim indirimi

Asgari Geçim İndirimi kısaca (AGİ), çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır. AGİ tutarı çalışanın medeni durumuna, evliyse eşinin çalışıp çalışmadığına ve varsa çocuk sayısına göre değişir. AGİ tutarı, çalışanın durumuna göre 2019 yılında 191,88 TL ile 326,20 TL arasında değişir.

Örnek personel maliyeti hesaplama

Eğer bir çalışanınıza net 2.500 TL maaş vermek isterseniz, 2018 yılı Ocak ayı için hesaplamanız aşağıdaki şekilde olacaktır. Net değer üzerinden yaptığınız anlaşmalarda kümülatif gelir vergisi dilimi aylar geçtikçe artacağı için brüt maaş tutarı ve dolayısı ile toplam işveren maliyeti artacaktır. 2018 Ocak ayında 4.284 TL olarak başladığınız rakam, 2018 Aralık ayında 4.973 TL olurken yıllık toplam maliyetiniz de 53.724 TL'ye kadar çıkacaktır.

Maaş Hesaplaması (Net 2.500 TL - 2019 Ocak)

Brüt Ücret3.497 TL
SGK Primi İşçi Payı (%14) 490 TL
İşsizlik Sig. Fonu (%1) 35 TL
Gelir Vergisi (%15) 446 TL
Damga Vergisi (%0,759) 27 TL
Kesintiler Toplamı997 TL
Net Ücret2.500 TL
Asgari Geçim İndirimi 191.88 TL
Toplam Net Ücret2.691.88 TL

Toplam İşveren Maliyeti (2019 Ocak)

Brüt Ücret3.497 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5) 717 TL
İşsizlik Sig. Fonu (%2) 70 TL
Toplam Maliyet4.284 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti

Maaş Hesaplaması (2019 Ocak)

Brüt Ücret2.558,50 TL
SGK Primi İşçi Payı (%14) 358,12 TL
İşsizlik Sig. Fonu (%1) 25,58 TL
Gelir Vergisi (%15) 326,15 TL
Damga Vergisi (%0,759) 19,42 TL
Kesintiler Toplamı729,26 TL
Asgari Geçim İndirimi 191,88 TL
Toplam Net Ücret2020,62 TL

Toplam İşveren Maliyeti (2019 Ocak)

Brüt Ücret2.558,00 TL
SGK Primi İşveren Payı (%15,5) 396,49 TL
İşsizlik Sig. Fonu (%2) 51,16 TL
Toplam Maliyet 3000,65 TL

SGK'ya ödediğiniz primleri %80'e varan oranda geri almak için tıklayın, teşvik danışmanlığı alın.

%5 puanlık SGK indirimi

Son söz olarak, belli şartları yerine getirmeniz durumunda faydalanabileceğiniz ve işveren hissesine uygulanan 5 puanlık indirimden bahsetmek istiyorum. İndirimden faydalanmak için başvuruda bulunmaya gerek yok. Aşağıdaki koşulların sağlandığı aylar için muhasebeciniz aylık SGK bildiriminde bulunurken gerekli işlemleri yaparak bu indirimi almanızı sağlayabilir.

Bu indirimden faydalanmak için işverenlerin:

  • Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,
  • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

%5 indirimi yukarıdaki örneğe uygularsak, SGK işveren payı (%20,5) yerine (%15,5) üzerinden 175 TL indirim ile 542,03 TL olarak hesaplanacak ve bu çalışandan yıllık tasarrufunuz 2.192,80 TL olacaktır.

Paraşüt'te Maaş Planı Yönetmek

Paraşüt’te, muhasebecinizden alacağınız çalışanlarınızın maaş planlarını basit bir şekilde hesaplamalarınıza ekleyebilirsiniz. Çalışanlarınızın eline geçen net tutarı YENİ MAAŞ / PRİM olarak Paraşüt'e ekleyebilirsiniz. Eğer çalışanınız ile net tutar üzerinden sözleşme yaptıysanız bu maaş giderini düzenli tekrarlayan gider olarak da oluşturabilirsiniz.

Muhasebecinizden aldığınız ve çalışanınız için ödediğiniz vergi tutarlarını da YENİ VERGİ / SGK PRİMİ olarak Paraşüt'e girebilirsiniz.

Ek olarak, çalışanlarınızın şirket için cebinden yaptığı harcamaları ve kendisine verdiğiniz avans tutarlarını da Paraşüt'te takip etmeniz çok kolay.

En ön muhasebe programı Paraşüt ile henüz tanışmadıysanız, 14 gün ücretsiz deneme sürenizi hemen başlatabilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?