blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
çalışan maaşı hesaplama
İŞ YÖNETİMİ

Bir Personelin İşletmeye Olan Maliyetinin Hesaplanması

Birçok şirkette maaş giderleri, şirketin en büyük gider kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Özellikle “NET” değer üzerinden hesaplanan maaş, vergi ve SGK kalemlerinin eklenmesi ile tahmin edilenden çok daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir.

Ortalama okuma süresi 6 dk

"Peki personel alımının şirketime maliyeti ne olacak? Çalışan başına ne kadar vergi ve prim ödeyeceğim?"diye soruyorsanız, bu yazımızda aklınızdaki tüm soruların cevaplarını adım adım inceleyebilir, dilerseniz Paraşüt ile maaş planınızı nasıl yöneteceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Öncelikle incelemeye brüt maaş hesabı ile başlayalım. Brüt maaş şu şekilde hesaplanır:

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Ancak işçinin işverene maliyeti brüt maaşla sınırlı kalmamaktadır ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Payı

Bu hesaplamaları yapmanız için gerekli bilgileri ise aşağıdaki başlıklarda anlatmaya çalıştım.

Maaşlarda SGK ve İşsizlik Primleri

SGK ve işsizlik primleri için uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir. Bu oranlar yine brüt maaş için aşağıda belirttiğim taban ve tavan tutarları arasına uygulanır. Örneğin, tavan rakamı olan 15.221,40 TL geçilse bile SGK primleri 15.221,40 TL üzerinden hesaplanır. Taban tutar olan 2.029,50 TL asgari maaş tutarıdır.

Primlerİşveren Payı (%)İşçi Payı (%)Toplam (%)
SGK Primi 20,5 14 34,5
İşsizlik Primi 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5

SGK taban ve tutarlarına tekrar bakacak olursak:

SGK Taban ve TavanAylık(TL)
Taban (Ocak 2018- Aralık 2018) 2.029,50
Tavan (Ocak 2018- Aralık 2018) 15.221,40

Gelir Vergisi

Elemanlarınızın aldığı maaşlar gelir vergisine tabidir ve maaşlar üzerinden kesilen gelir vergisini işçi adına işletmenizin ödemesi gerekmektedir. Ödemeniz gereken vergi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)
Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı * Gelir Vergisi Oranı (%)

Gelir vergisi oranları ise aşağıdaki tablo baz alınarak belirlenir.

Vergilenecek Maaş Tutarı (2018 yılı ücret gelirleri için)GV Oranları
14.800 TL'ye kadar %15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası %20
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası %27
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası %35

Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi kısaca (AGİ), çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır. AGİ tutarı çalışanın medeni durumuna, evliyse eşinin çalışıp çalışmadığına ve varsa çocuk sayısına göre değişir. AGİ tutarı, çalışanın durumuna göre 2018 yılında 152,21 TL ile 226,63 TL arasında değişir.

Örnek Hesaplama

Eğer bir çalışanınıza net 2.500 TL maaş vermek isterseniz, 2018 yılı Ocak ayı için hesaplamanız aşağıdaki şekilde olacaktır. Net değer üzerinden yaptığınız anlaşmalarda kümülatif gelir vergisi dilimi aylar geçtikçe artacağı için brüt maaş tutarı ve dolayısı ile toplam işveren maliyeti artacaktır. 2018 Ocak ayında 4.284 TL olarak başladığınız rakam, 2018 Aralık ayında 4.973 TL olurken yıllık toplam maliyetiniz de 53.724 TL'ye kadar çıkacaktır.

Maaş Hesaplaması (Net 2.500 TL - 2018 Ocak)

Brüt Ücret3.497 TL
SGK Primi İşçi Payı (%14) 490 TL
İşsizlik Sig. Fonu (%1) 35 TL
Gelir Vergisi (%15) 446 TL
Damga Vergisi (%0,759) 27 TL
Kesintiler Toplamı997 TL
Net Ücret2.500 TL
Asgari Geçim İndirimi 152 TL
Toplam Net Ücret2.652 TL

Toplam İşveren Maliyeti (2018 Ocak)

Brüt Ücret3.497 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5) 717 TL
İşsizlik Sig. Fonu (%2) 70 TL
Toplam Maliyet4.284 TL

%5 Puanlık İndirim

Son söz olarak, belli şartları yerine getirmeniz durumunda faydalanabileceğiniz ve işveren hissesine uygulanan 5 puanlık indirimden bahsetmek istiyorum. İndirimden faydalanmak için başvuruda bulunmaya gerek yok. Aşağıdaki koşulların sağlandığı aylar için muhasebeciniz aylık SGK bildiriminde bulunurken gerekli işlemleri yaparak bu indirimi almanızı sağlayabilir.

Bu indirimden faydalanmak için işverenlerin:

  • Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,
  • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

%5 indirimi yukarıdaki örneğe uygularsak, SGK işveren payı (%20,5) yerine (%15,5) üzerinden 175 TL indirim ile 542,03 TL olarak hesaplanacak ve bu çalışandan yıllık tasarrufunuz 2.192,80 TL olacaktır.

Paraşüt'te Maaş Planı Yönetmek

Paraşüt’te, muhasebecinizden alacağınız çalışanlarınızın maaş planlarını basit bir şekilde hesaplamalarınıza ekleyebilirsiniz. Çalışanlarınızın eline geçen net tutarı YENİ MAAŞ / PRİM olarak Paraşüt'e ekleyebilirsiniz. Eğer çalışanınız ile net tutar üzerinden sözleşme yaptıysanız bu maaş giderini düzenli tekrarlayan gider olarak da oluşturabilirsiniz.

Muhasebecinizden aldığınız ve çalışanınız için ödediğiniz vergi tutarlarını da YENİ VERGİ / SGK PRİMİ olarak Paraşüt'e girebilirsiniz.

Ek olarak, çalışanlarınızın şirket için cebinden yaptığı harcamaları ve kendisine verdiğiniz avans tutarlarını da Paraşüt'te takip etmeniz çok kolay.

Henüz Paraşüt kullanıcısı değilseniz, Paraşüt’ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?