blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
bir personelin işletmeye olan maliyetini hesaplama
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

Bir personelin işletmeye olan maliyetinin hesaplanması

Birçok şirkette çalışanların maaşları, şirketin en büyük gider kalemlerinden biridir. Özellikle “NET” ücret üzerinden çalışan maaşı hesaplama sürecine vergi ve SGK kalemleri de eklendiğinde bir personelin işletmeye olan maliyeti tahmin edilenden çok daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Peki bu önemli gider kalemini nasıl hesaplayacaksınız?

Mehmet Orhun, Mali Müşavir

Ortalama okuma süresi 6 dk

Aklınızda "Personel başına maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Çalışan başına ne kadar vergi ve prim ödeyeceğim? Çalışan maliyeti hesabında nelere dikkat etmeli?" gibi sorular varsa, bu yazımızda personel maliyeti hesaplama ile ilgili işinize yarayacak tüm bilgileri adım adım inceleyebilirsiniz.

Brüt maaş hesaplama

Personel maliyetinin ilk kalemi brüt maaş ücretidir. Bu nedenle incelememize brüt ücret hesaplama işlemi ile başlayalım. Netten brüte maaş hesaplama adımları şu şekildedir:

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

İşçilik maliyeti hesaplama

İşçinin işverene olan maliyeti brüt maaşla sınırlı kalmamaktadır ve bu adım da aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Payı

Peki işçinin işverene maliyeti ne kadar?

Bu kalemleri tek tek hesaplama konusunda endişelenmeyin, bu hesaplamaları yapmanız için gerekli bilgilerin tamamını aşağıdaki başlıklarda sizin için anlatıyorum.

Maaşlarda SGK ve işsizlik primi hesaplama

SGK ve işsizlik primleri için uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir. Bu oranlar yine brüt maaş için aşağıda belirttiğim taban ve tavan tutarları arasında uygulanır. Örneğin, tavan rakamı olan 19.188,40 TL geçilse bile SGK primleri 19.188,40 TL üzerinden hesaplanır. Taban tutar olan 2.558,40 ise asgari ücretin karşılığıdır.

Primlerİşveren Payı (%)İşçi Payı (%)Toplam (%)
SGK Primi 20,5 14 34,5
İşsizlik Primi 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5

SGK taban ve tavan tutarlarına tekrar bakacak olursak:

SGK Taban ve TavanAylık(TL)
Taban (Ocak 2019- Aralık 2019) 2.558,40
Tavan (Ocak 2019- Aralık 2019) 19.188,40

Gelir vergisinin hesaplanması

Elemanlarınızın aldığı maaşlar gelir vergisine tabidir ve maaşlar üzerinden kesilen gelir vergisini işçi adına işletmenizin ödemesi gerekmektedir. Ödemeniz gereken vergi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)
Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı * Gelir Vergisi Oranı (%)

Gelir vergisi oranları (yüzdeleri) ise aşağıdaki bilgiler baz alınarak belirlenir. Vergilenecek Maaş Tutarı (2019 yılı ücret gelirleri için):

 • 18.000 TL'ye kadar olanlar: %15
 • 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası: %20
 • 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası: %27
 • 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası: %35

Asgari geçim indirimi

Asgari Geçim İndirimi kısaca (AGİ), çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır. AGİ tutarı çalışanın medeni durumuna, evliyse eşinin çalışıp çalışmadığına ve varsa çocuk sayısına göre değişir. AGİ tutarı, çalışanın durumuna göre 2019 yılında 191,88 TL ile 326,20 TL arasında değişir.

e-Fatura Kullanmak Zorunda mıyım?

e-Fatura kullanım kapsamına girip girmediğinizi 1 dakika içinde öğrenebilirsiniz.
Öğrenmek İstiyorum

Asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücreti maaş ve işveren maliyeti olarak hesaplayacak olursak:

Asgari Ücret Üzerinden Maaş Hesaplaması (2019 Ocak)

2019 yılında asgari ücret 2020,90 TL oldu. Asgari ücretle çalışan bir personelin maliyetini şu şekilde hesaplayabiliriz:

 • Brüt Ücret: 2.558,40 TL
 • SGK Primi İşçi Payı (%14): 358,18 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%1): 25,58 TL
 • Gelir Vergisi (%15): 134,32 TL
 • Damga Vergisi (%0,759): 19,42 TL
 • Kesintiler Toplamı: 537,50 TL
 • Asgari Geçim İndirimi: 191,88 TL
 • Toplam Net Ücret: 2020,90 TL

İşverene Toplam Maliyeti (2019 Ocak)

 • Brüt Ücret: 2.558,40 TL
 • SGK Primi İşveren Payı (%15,5): 396,55 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%2): 51,17 TL
 • Toplam Maliyet: 3006,12 TL

Örnek personel maliyeti hesaplama

Eğer bir çalışanınıza net 3.000 TL maaş vermek isterseniz, 2019 yılı Ocak ayı için hesaplamanız aşağıdaki şekilde olacaktır. Net değer üzerinden yaptığınız anlaşmalarda kümülatif gelir vergisi dilimi aylar geçtikçe artacağı için brüt maaş tutarı ve dolayısı ile toplam işveren maliyeti artacaktır. 2019 Ocak ayında 5.141 TL olarak başladığınız rakam, 2019 Aralık ayında 5.996 TL olurken yıllık toplam maliyetiniz de 64.557 TL'ye kadar çıkacaktır.

Maaş Hesaplaması (Net 3.000 TL - 2019 Ocak)

 • Brüt Ücret: 3.497 TL
 • SGK Primi İşçi Payı (%14): 587 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%1): 42 TL
 • Gelir Vergisi (%15): 535 TL
 • Damga Vergisi (%0,759): 32 TL
 • Kesintiler Toplamı: 1196 TL
 • Net Ücret: 3.000 TL
 • Asgari Geçim İndirimi: 192 TL
 • Toplam Net Ücret: 3.192 TL

Toplam İşveren Maliyeti (2019 Ocak)

 • Brüt Ücret: 4.196 TL
 • SGK Primi İşveren Payı (%20,5): 860 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%2): 84 TL
 • Toplam Maliyet: 5.141 TL

%5 puanlık SGK indirimi

Son söz olarak, belli şartları yerine getirmeniz durumunda faydalanabileceğiniz ve işveren hissesine uygulanan 5 puanlık indirimden bahsetmek istiyorum. İndirimden faydalanmak için başvuruda bulunmaya gerek yok. Aşağıdaki koşulların sağlandığı aylar için muhasebeciniz aylık SGK bildiriminde bulunurken gerekli işlemleri yaparak bu indirimi almanızı sağlayabilir.

Bu indirimden faydalanmak için işverenlerin:

 • Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,
 • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

%5 indirimi yukarıdaki örneğe uygularsak, SGK işveren payı (%20,5) yerine (%15,5) üzerinden 210 TL indirim ile 860 TL yerine 650 TL olarak hesaplanacaktır. Bu çalışandan yıllık tasarrufunuz ise 2.634,96 TL şeklindedir.

Paraşüt'te Maaş Planı Yönetmek

Paraşüt’te, muhasebecinizden alacağınız çalışanlarınızın maaş planlarını basit bir şekilde hesaplamalarınıza ekleyebilirsiniz. Çalışanlarınızın eline geçen net tutarı YENİ MAAŞ / PRİM olarak Paraşüt'e ekleyebilirsiniz. Eğer çalışanınız ile net tutar üzerinden sözleşme yaptıysanız bu maaş giderini düzenli tekrarlayan gider olarak da oluşturabilirsiniz.

Muhasebecinizden aldığınız ve çalışanınız için ödediğiniz vergi tutarlarını da YENİ VERGİ / SGK PRİMİ olarak Paraşüt'e girebilirsiniz.

Ek olarak, çalışanlarınızın şirket için cebinden yaptığı harcamaları ve kendisine verdiğiniz avans tutarlarını da Paraşüt'te takip etmeniz çok kolay.

Ayrıca Paraşüt Teşvikmatik entegrasyonu ile çalışanlarınız için yararlanabileceğiniz SGK teşviklerini otomatik olarak hesaplatabilir, çalışan masraflarınızdan da tasarruf edebilirsiniz.

En iyi ön muhasebe programı Paraşüt ile henüz tanışmadıysanız, 14 gün ücretsiz deneme sürenizi hemen başlatabilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?