blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
e-fatura durum kodu nedir?
Blog-hero
ÖN MUHASEBE REHBERİ

e-Fatura durum kodu nedir? Ne anlama gelir?

Bir e-fatura kullanıcısı olarak karşılaştığınız durum kodlarının anlamlarını merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız listeye göz atın.

Nağme Öğmen, Digital Copywriter

Ortalama okuma süresi 8 dk

e-Fatura kullanıcısı olup her durum kodunun anlamını bilmiyor ve kontrol edebileceğiniz bir rehber arıyorsanız veya e-fatura kullanmaya yeni başladığınız için durum kodunun ne anlama geldiğini, farklı kodların hangi işlem ve aşamaları işaret ettiğini öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz!

e-Fatura durum kodu ne demek?

Alıcı tarafa gönderdiğiniz her bir e-fatura, gönderimi sırasında belli aşamalardan geçer ve her aşama bir durum kodu ile tanımlanır. Bu nedenle bu kodlara e-fatura durum kodları denir. e-Fatura ve e-arşiv fatura durum kodlarının hangi anlamlara geldiğini aşağıda sizler için listeliyoruz. Aradığınız durum koduna hızlıca ulaşmak için hemen altta yer alan kısayollara tıklayıp ilgili kodun anlamına kolayca bakabilirsiniz.

e-Fatura durum kodları

1000* - Zarf kuyruğa eklendi

Gönderici fatura belgesi olan zarfı oluşturarak Merkez Birim’e gönderir ve bu zarf Merkez Birim’de kuyruğa alınır. Bu esnada durum kodunun güncellenmesini beklemeniz gerekmektedir.

1100* - Zarf işleniyor

Merkez Birim’deki kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başladığı anlamına gelir. Bu sırada zarf şema ve schematron kontrolü işlemlerinden geçmektedir. GİB’den fatura durumunu sorgulayabilirsiniz ancak yapılması gereken durum kodunun güncellenmesini beklemektir.

1110 - Zip dosyası değil

Göndermiş olduğunuz zarfın formatı “.zip” olmadığını gösteren koddur. Bu hatayı aldıysanız faturayı yeniden göndermeniz gerekir.

1111 - Zarf ID uzunluğu geçersiz

Zarf ID numarası uzunluğu 32 karakter olması gerekir. Eğer 32 karakter değilse farklıysa bu durum kodunu alırsınız. Bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

1120 - Zarf arşivden kopyalanamadı

Bu durum kodunu aldığınızda faturayı yeniden göndermelisiniz.

1130 - Zip açılamadı

Zarf dosyasında yer alan bir hata ya da GİB’teki geçici sorunlar sebebiyle zarfın okunamadığı anlamına gelir. Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1131 - Zip bir dosya içermeli

Zarf içinde dosya bulunmadığı zaman gelen durum kodudur. Bu durum kodunu aldığınızda faturayı yeniden göndermelisiniz.

1132 - XML dosyası değil

Zarf içindeki dosyaların XML formatında olmadığı anlamına gelir. Bu durum kodunu aldığınızda faturayı yeniden göndermelisiniz.

1133 - Zarf ID ve XML dosyasının adı aynı olmalı

Zarf ID’si ile XML ID’sinin aynı karakterleri içermediği hallerde bu durum kodu gelir. Fatura yeniden gönderilmelidir.

1140 - Doküman ayrıştırılamadı

Zarftaki faturanın doğru şekilde çıkarılamadığı anlamına gelir. Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1141 - Zarf ID yok

Zarf ID alanı boş ise bu durum kodu ile karşılaşılır. Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1142 - Zarf ID ve zip dosyası adı aynı olmalı

Zarfın ID’si ile .zip dosyasının ID’sinin aynı karakterleri içermediği anlamına gelir. Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1143 - Geçersiz versiyon

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1150 - Schematron kontrol sonucu hatalı

Bu durum kodunun alınması fatura bilgilerinin GİB standartlarında olmadığı anlamına gelir. Hatayı alan faturadaki bilgiler düzenlenerek fatura tekrar gönderilmelidir.

1160 - XML şema kontrolünden geçemedi

GİB şema kontrollerinden geçen bir fatura, faturayı alan tarafın XML kontrollerinden de geçmelidir. Bu durumda fatura alıcısı uyarılmalı ve bu durum kodunu alan faturadaki bilgiler yeniden düzenlenerek fatura yeniden gönderilmelidir.

1161 - İmza sahibi TCKN/VKN alınamadı

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1162 - İmza kaydedilemedi

Fatura gönderilmeden önce imza kontrolünün yapılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1163 - Gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir

Merkez Birim, zarfı posta kutusuna gönderir; gönderim başarılıysa zarfın merkezdeki durum kodu, posta kutusundan sistem yanıtı alınana kadar 1220, yani “Hedeften sistem yanıtı gelmedi”dir. Bu zarftaki faturalardan herhangi biri yeni bir zarfla tekrar gönderilirse yeni zarf 1163 durum kodunu alır. Bu hatayı alan fatura yeniden gönderilmelidir.

Not: 1300 durum kodu alan zarflar da yeniden gönderilmeleri halinde 1163 durum kodunu alır.

1170 - Yetki kontrol edilmedi

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1171 - Gönderici birim yetkisi yok

Gönderici birimin etiketinde GB’nin tanımlı olması gerekir. PK olarak tanımlandığı hallerde bu durum kodu alınır ve faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

1172 - Posta kutusu yetkisi yok

Posta kutusu etiketinde PK’nın tanımlı olması gerekir. PK yerine GB’nin tanımlandığı hallerde bu durum kodu alınır ve faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

1175 - İmza yetkisi kontrol edilemedi

Müşterinin/alıcı tarafın ekstra kontrol istediği hallerde bu durum kodu alınabilir. Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1176 - İmza sahibi yetkisiz

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1177 - Geçersiz imza

Bu durum kodunun alınması imza doğrulamasının geçersiz olduğu anlamına gelir. Fatura gönderilmeden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılarak bu hatayı almayı önleyebilirsiniz. Ancak bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1180 - Adres kontrol edilmedi

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1181 - Adres bulunamadı

Alıcının etiket bilgisi, VKN ya da TCKN’sinin değişmiş olabileceği anlamına gelir. Bu durumda fatura alıcısyla iletişime geçilmesi ve ayrıca faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

1182 - Kullanıcı eklenemedi

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1183 - Kullanıcı silinemedi

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1190 - Sistem yanıtı hazırlanamadı

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1195 - Sistem hatası

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1200 - Zarf başarıyla işlendi

Gönderilen zarf işlenip kontrollerden geçtiğinde ve herhangi bir hata alınmadığında e-fatura 1200 durum kodu şeklinde güncellenecektir. Bu noktada zarfın durumu ile sistem yanıtı Gönderici Birim’e iletilir. Gönderim esnasında bir hata yaşanmışsa dahi sonraki aşamaya geçilir.

1210* - Doküman bulunan adrese gönderilemedi

Zarfın alıcıya gönderilmesi esnasında hata oluşması ve gönderimin başarısız olması halinde bu durum koduyla karşılaşılır. Merkez Birim, sonrasında bu zarfı 4 kere daha göndermeyi deneyecektir. Yeniden gönderimler sonrasında bu kodun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durum koduyla değişmesi beklenmelidir.

1215 - Doküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme sonlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1210 durum kodunu almış olan faturaları 4 kere daha göndermeyi dener. Bu denemelerin başarısız olması halinde 1215 durum koduyla karşılaşılır. Bu aşamada faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

1220* - Hedeften sistem yanıtı gelmedi

Zarf Merkez Birim’de işlendikten sonra alıcıya iletimi başarılı olursa bu durum kodunu alır. Ancak bu aşamada 1220 durum kodunun 1230 ya da 1300 durum kodlarından birine dönmesinin beklenmesi ve bu noktada tekrar fatura gönderilmemesi gereklidir. 1220 durum kodu 2 gün içinde güncellenip değişmezse fatura alıcısı olan taraf (müşteri) ile iletişime geçilebilir.

1230 - Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi

Bu durum kodunu alan faturalar için iade sürecinin başlatılmasına gerek yoktur. Faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

1300* - Başarıyla tamamlandı

e-Fatura 1300 durum kodu alınması, zarfın alıcıya başarıyla ulaştığı ve sürecin tamamlandığı anlamına gelir.

Faturaların yeniden gönderilme aşamaları için bir not düşmek gerekirse:

Eğer durum kodlarının sonunda “*” işareti varsa, bu durum kodlaryla karşılaşıldığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmemektedir. e-Fatura uygulamasının normal seyrinde bu faturaların tekrar gönderilmesine gerek duyulmaz. Fakat özel bir durumla karşılaşılması ve faturanın tekrar gönderilmesi gerekirse aşağıdaki işlemler uygulanır.

  • Connect -> Diğer İşlemler -> Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
  • Ticari ürün kısmında ilgili fatura çıkartılarak yeni fatura oluşturulur ve kaydedilir.
  • Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.

Durum kodlarının sonunda “*” işareti yoksa, bu durum kodlarıyla karşılaşıldığında satış faturasının aynı ETTN ile yeniden gönderimine izin verilir.

  • Aşağıda yer alan işlemler uygulanmadan önce Connect -> Çalışma Parametreleri -> Doküman Parametreleri’nde “Paketleri gruplayıp birleştir” tercihinin işaretli olması gerekir.
  • Connect -> Diğer İşlemler -> Arşiv bölümünden konuya ilişkin fatura paketleri çıkartılır.
    Bu durum kodlarından herhangi biri belgedeki hata veya zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) alınmışsa, belge veya zarftaki hata düzeltilir. Ama alınan durum kodu sistem hatasıysa herhangi bir değişiklik yapılmaz.
  • Bu adımlar sonrası satış faturası tekrar gönderilir.

Siz de sayısı gün geçtikçe artan Mutlu Patronlar arasına katılmak için Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyin, e-fatura kesmenin en kolay yoluyla tanışın!

Ücretsiz Deneyin

Yazımız ilginizi çektiyse aşağıda sizin için sunduğumuz diğer blog yazılarımıza da göz atın.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?