10.06.2019

Mali müşavir kimdir? Ne iş yapar?

foto 49fc2df575.webp

Iraz Rüstemoğlu

Mali Müşavir

Mali müşavirler şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Peki bu süreçte tam olarak neler yapıyoruz? Yazımızın devamında mali müşavirlerin görev tanımını ve günlük olarak yaptığı işleri sizin için özetlemeye çalıştım.

 

Mali müşavir nedir?

Mali müşavir, en basit tanımı ile devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi bazı alanlarda yetkilendirilmiş bir meslek grubunu ifade eder. Mali müşavir olabilmek için eğitim, staj ve sınavlarda geçen toplam süreyi dikkate alırsak yaklaşık 8 sene kadar bu işe emek vermek gerekiyor.

 

Nasıl mali müşavir olunur?

Mali müşavir olabilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından en az lisans mezunu olmak ve mesleki yeterlilik sınavlarını kazanarak 3 yıl süresince bu alanda staj yapmak gerekir.

Yüksek lisans mezunları için staj süresi 2 yıldır. Mali müşavirlik stajı, ayrı bir staj başlatma sınavı ile başlamaktadır. Staj süresi sonunda girilen yeterlilik sınavında başarılı olunması halinde ise mali müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanılır.

Ruhsat alan meslek mensupları bölgelerindeki meslek odalarına ve ayrıca tüm bölgelerdeki odaların bağlı olduğu TÜRMOB’a kayıtlı olarak görev yaparlar.

Mali müşavirler, isterlerse kendi muhasebe bürolarını açabilecekleri gibi bağımlı olarak şirketlerde de, imza yetkilerini kullanarak ya da kullanmadan, çalışarak mesleklerini icra edebilirler.

Bu işlerin yanı sıra denetim şirketlerinde vergi denetçisi ya da bağımsız denetçi olarak görev alabilirler. Bağımsız olarak kendi bürolarını açarak çalışmak isteyen mali müşavirlerin bağlı oldukları odadan tescil belgesi alması şarttır.

 

Mali müşavirlik mesleğinin konusu nedir?

Mali müşavirlerin en temel işleri muhasebedir. Muhasebe hassas bir ölçüm işidir. Muhasebe sayesinde yapmış olduğunuz işin kâr getirip getirmediğini anlayabilir ve işinizi büyütmek ya da kapatmak için karar alabilirsiniz.

Bu anlamda, eğer mali işlemler doğru ölçülmezse yani eksik ya da hatalı muhasebe yapılırsa, işletmenin gerçek durumu anlaşılamaz. İşte tam da bu sebeple mali müşavirlerin yapmış olduğu işler çok önemlidir.

3568 sayılı kanunun 2 maddesine göre bir mali müşavirin görevi gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
 •  

  Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) kime denir?

  3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunun 2. Maddesinin a fıkrasına göre herhangi bir işyerine bağlı olarak çalışmadan işlerini yürüten müşavirlere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir. SMMM’ler:

 • Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin mevzuatına göre defterlerini tutar; bilanço, kâr-zarar tablosu ve vergi beyannamesi -gibi belgelerini düzenler,
 • Yine aynı işletmelerin muhasebe sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur; ilgili işletmelere finans, mali mevzuat gibi konularda destek olur,
 • Mali konularda tahlil, denetim yapar; mali tablo ve benzeri konularda fikir beyan eder, bilirkişilik gibi işleri yönetir.
 •  

  Yeminli mali müşavir (YMM) kime denir?

  3568 sayılı kanunun 2. Maddesinin b fıkrasına göre gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran; finans, mali mevzuat, muhasebe konularında destek veren; belgeye dayalı inceleme, denetim yapan; mali tablo ve beyanname konularında destek olan; yine bu işletmelerin tasdik işlemlerini yapan kişilere Yeminli Mali Müşavir (YMM) denir.

   

  Yeminli mali müşavirlerin serbest muhasebeci mali müşavirlerden farkı nedir?

  Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı bazı işlemleri yapamazlar. Kısacası YMM’ler:

 • Muhasebe ile ilgili herhangi bir defter tutamazlar,
 • Kendilerine muhasebe bürosu ve benzeri bir işyeri açamazlar,
 • Muhasebe bürolarına ortak olamazlar.
 •  

  Mali müşavirin genel görevleri neler?

  Yukarıda bahsettiğim kanun maddesini düşündüğümüzde bir mali müşavirin günlük iş akışında neler yapabileceğini aşağıdaki gibi sıralamak yanlış olmayacaktır:

 • Şirketlerin kuruluşları için Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ile ilgili işlemleri takip etmek,
 • Yeni kurulan ve hali hazırda devam eden işletmelerde muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek,
 • Mükelleflerinden gelir ve gider faturalarını toplayarak muhasebe programlarına ya da elektronik defterlere işlemek,
 • Mükelleflerinden banka ekstrelerini alarak banka hareketlerini muhasebe programlarına ya da elektronik defterlere işlemek ve ay sonlarında banka mutabakatlarını yapmak,
 • Ay sonlarında bordroları hazırlayarak mükellefe göndermek,
 • Girmiş olduğu kayıtlara göre bilanço, gelir tablosu gibi mali tabloları hazırlamak,
 • Aylık, üç aylık, yıllık vergi beyannamelerini hazırlamak ve elektronik ortamda onaylanarak tahakkuk fişlerini almak.
 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndererek verginin ödenmesini sağlamak.
 • SGK ile ilgili işe giriş, işten çıkış, aylık hizmet bildirgesi gibi bildirgeleri hazırlamak ve elektronik ortamda onaylamak,
 • Onaylanan bildirgelere ait tahakkuk fişlerini mükelleflere ileterek SGK ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Mükelleflerine muhasebe ve vergi konuları hakkında danışmanlık yapmak,
 • Sermaye artırımı, KDV iadesi gibi çeşitli özel amaçlı tespit raporları yazmak,
 • Kuruluş işlemlerinin yanı sıra birleşme, bölünme, devir, tasfiye gibi işlemlerde mükelleflere yardımcı olmak,
 • Adres değişikliği, faaliyet değişikliği gibi işleri yapmak,
 • Genel kurul toplantıları için gerekli evrak işlerini yapmak,
 • Gerekli eğitimleri aldıktan sonra Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi ve benzeri konularda bilirkişilik yapmak,
 • Muhasebe evrakları ve finansal tablolar üzerinde çeşitli incelemeler ve denetimler yapmak, ve ilgili konularda yazılı görüş bildirmek, rapor düzenlemek.
 •  

  Mali müşavirlere özel hizmetlerimizi incelemek için tıklayın.

  Yeni Bloglardan Haberdar Ol

  Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
  Sizi haberdar edelim.

  Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.

  Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ön muhasebe programı Paraşüt - Kampanya görsel

  Ayda 55₺'ye e-faturaya kolayca geçin!

  e-Faturaya uygun fiyatlı e-kontör avantajı ve hesaplı çözümler ile geçin.

  En Çok Okunanlar