02.09.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hakkında 10 soru 10 cevap

Temmuz 2020 itibarıyla yanında personel çalıştıran bütün işletmelerin muhtasar vergisini aylık olarak SGK primi ile birlikte beyan etme gerekliliği başladı. Yeni sistemde beyannamenin, en geç ilgili ayı takip eden ayın 26’ncı günü akşam saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

Muhtasar beyanname ve SGK bildirgelerinin birleştirilmiş hali olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) uygulaması ilk olarak 2017 yılında bazı illerde pilot uygulama ile başladı ve Temmuz 2020 dönemi itibarıyla tüm mükellefler için zorunlu hale geldi. Bu yazımızda sizler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hakkında bilinmesi gerekenleri özetledik.

 

1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin konusuna neler giriyor?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre beyan edilmesi gereken vergi kesintilerinin ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet bildirgesinde yer alan sigortalı çalışan bilgilerinin (prime esas kazanç toplamı ve prim ödeme gün sayısı dahil) beyanı bu beyannamenin konusuna girmektedir.

 

2. MUHSGK verildiği zaman ayrıca SGK aylık prim hizmet bildirgesi beyan edilecek mi?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesi demek, aylık SGK Prim Hizmet Bildirgesi’nin verilmesi anlamına gelmemektedir. Her ne kadar ilk etapta çoğu mali müşavir ve mükellefin beklentisi bu iki beyanın tek bir beyan altında birleştirilmesi olsa da maalesef Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bu amaca hizmet etmemektedir.

Bu beyan, sadece kurumların işlerini kolaylaştırarak, çapraz kontrole imkan sağlamaktan öteye geçememiştir. Dileriz, uzun dönemde beklentileri karşılayacak düzenleme yapılarak hem mükelleflerin hem de mali müşavirlerin işleri kolaylaştırılır.

 

3. MUHSGK Bildirimi için yapılması gereken ilk adım nedir?

Bu beyanname verilmeden önce vergi kimlik numarası ve SGK işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirme işlemi için 1 Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda bildirimi gerekir.

 

4. Beyannamenin verilme ve ödeme zamanı nedir?

İlgili ayın beyannamesi takip eden ayın 23’üncü günü akşamına kadar beyan edilip, 26’ncı günü akşamına kadar ödenmelidir. Afet durumlarında verilme süresinde Maliye Bakanlığı tarafından yeniden düzenleme yapılabilir.

 

5. Bu beyannameye ilişkin ceza türleri nelerdir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.

Buna göre süresinde verilmeyen her beyanname için vergi kanunlarına göre usulsüzlük cezası, vergi ziyaı cezası ve kaçakçılık cezalarının kesilmesi söz konusudur.

Yine süresinde verilmeyen her MUHSGK Beyannamesi için SGK tarafından kesilecek idari ceza tutarları için 5510 sayılı kanunun 102. maddesinde belirtilen açıklamaları dikkate alabilirsiniz.

 

6. MUHSGK Beyannamesi'nin bildirimi elektronik olarak mı yapılmak zorundadır?

Bu beyanname yalnızca elektronik ortamda beyan edilebilir. Zorunlu durumlarda dahi kağıt ortamında beyanı mümkün değildir. Tüm düzeltmeler ve süresinden sonra beyan da elektronik ortamda yapılacaktır.

 

7. Üçer aylık muhtasar beyanname veren mükelleflerin beyanı nasıl olacak?

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık veren mükellefler MUHSGK’ya geçilmesiyle birlikte aylık olarak beyan vermeye başlayacaklar. İlgili mükelleflerin mükellefiyet durumları otomatik olarak aylık periyoda çevrilmiştir. Daha önce üç aylık dönemlerle beyanname verenlerin İnteraktif Vergi Dairesi’nden durumlarını kontrol etmesi gerekmektedir. Sistem üzerinde otomatik dönüşüm gerçekleşmemiş ise İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi” verilmesi gerekir.

Üçer aylık dönemlerde beyanname verip yanında işçi çalıştırmayan mükellefler, MUHSGK beyannamesini yine aylık olarak vermeye devam edebilecekler.

 

8. Apartman görevlileri için beyan nasıl olacak?

Bilindiği üzere, apartman görevlileri için muhtasar beyanname verilmiyordu. Ancak MUHSGK Beyannamesi'ne geçiş ile birlikte apartman yönetimlerinin, görevlileri için beyanname vermesi gerekecek. Bu durumda vergi bölümü boş bırakılarak beyanname hazırlanacak.

Bu durumun istisnası SGK Kolay İşverenlik Uygulaması’na geçiştir. Bu uygulamaya geçen apartman yönetimleri yine Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeyecek.

Bu yöntemi kullanmak isteyen apartman yönetimleri, e-bildirge şifreleri ile SGK’nın online sistemine giriş yaparak işveren sistemi bölümünden Kolay İşverenlik Uygulaması'nı aktif hale getirebilirler.

 

9. Ev hizmetlerinde çalışanlar için beyan nasıl olacak?

Ev hizmetinde çalışan kişi için bir işyeri sicil numarası üzerinden SGK’ya bildirim yapılmıyorsa, bu durumda tahakkukları otomatik oluştuğu için MUHSGK bildirimi verilmesine gerek yoktur. Ancak, ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarını işyeri sicil numarası üzerinden e-bildirge sisteminden SGK’ya bildiren işverenler için MUHSGK verilmesi zorunludur.

 

Meslek kodlarına dikkat!

Buna göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodu bildirmeyen her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

10. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1 Sıra Numaralı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nden faydalanabilirsiniz.

Yine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sık Sorulan Sorular kitapçığında daha farklı sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Yeni Bloglardan Haberdar Ol

Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
Sizi haberdar edelim.

Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.

Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Ön muhasebe programı Paraşüt - Kampanya görsel

Ayda 55₺'ye e-faturaya kolayca geçin!

e-Faturaya uygun fiyatlı e-kontör avantajı ve hesaplı çözümler ile geçin.

En Çok Okunanlar