Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

İnternet üzerinden mesafeli olarak elektronik ticaret yapacak şirketlerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca bulundurması gereken iki adet zorunlu metin vardır; "Ön Bilgilendirme Formu" ve "Mesafeli Satış Sözleşmesi".

5 dk
mesafeli satış sözleşmesi

Ön Bilgilendirme Formu nedir?

Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin "Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü" başlığı altında 5. maddede düzenlenen bir metindir.

Elektronik ticaret sitelerinde ürünlerin seçilip ödeme aşamasına gelindiğinden ödemenin yapılmasından önce Ön Bilgilendirme Formu ile tüketiciye şu bilgiler sunulmalıdır:

  • Satıcının detaylı iletişim bilgileri
  • Satışa konu mal ya da hizmetin temel nitelikleri
  • Her türü dahil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı
  • Teslim masrafları
  • Varsa vade taksit bilgileri
  • Cayma hakkının şartları
  • Ürün/hizmetin nasıl kullanılacağı

Bu bilgiler ileride tüketicinin onaylayacağı Mesafeli Satış Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez. Tüketici, ön bilgilendirmenin yapılmadığını iddia etmesi halinde ön bilgilendirmenin yapıldığına ilişkin ispat yükü elektronik ticaret sitesine aittir. Bu nedenle elektronik ticaret sitesi tüketicinin ön bilgileri edindiğini teyit etmek/onaylatmak zorundadır. Ön bilgilerin tüketiciye verilmediği tespit edilir ise, yapılan satış işlemin iptaline, tüketicinin borçlu olmadığının tespitine ve satılan malların iadesine karar verilebilir.

e-Ticaret satışına başladınız, peki ya ön muhasebeniz?

Paraşüt e-ticaret entegrasyonları ile satış bilgileriniz ön muhasebe programı Paraşüt'e aksın, faturalarınızı kolayca oluşturun.
e-Ticaret Entegrasyonlarını İnceleyin

Ön Bilgilendirme formunun formatı ne olmalıdır?

Ön Bilgilendirme Formu en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde elektronik ticaret sitesi tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulmalıdır. Bu sayede tüketici verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini konusunda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilenmiş ve onaylamış olacaktır.

Ön Bilgilendirme Formunun en önemli işlevi tüketiciye satıcı hakkında doğru, gerçek ve tam bir bilgi akışı sağlamaktır. Ön Bilgilendirme Formu aracılığı ile tüketiciye satıcı ve gerçekleştireceği işlem ile ilgili tüm bilgileri ödeme yükümlülüğü doğmadan öğrenir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48. maddesi ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi nerede yer almalıdır?

Mesafeli Satış Sözleşmesi, ürünlerin seçilip ödeme aşamasına gelindiğinden Ön Bilgilendirme Formunun tüketici tarafından okunup onaylanmasının ardından tüketiciye sunulan, Ön Bilgilendirme Formunda yer alan detaylı iletişim bilgilerinin, satışa konu mal ya da hizmetin temel niteliklerinin, her türlü dahil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatının, teslim masraflarının, varsa vade taksit bilgilerinin, cayma hakkının şartlarının ve nasıl kullanılacağı gibi bilgilerin yer aldığı borç doğuran bir sözleşmedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi her satış işlemi için özel olarak düzenlenmeli ve tüketici tarafından satış işleminin gerçekleşmesinden önce onaylanmalıdır. Mesafeli Satış Sözleşmesinin her işleme özel olarak tüketiciye onaylatılmadığı ve iletilmediği tespit edilir ise, yapılan satış işlemin iptaline, tüketicinin borçlu olmadığının tespitine ve satılan malların iadesine karar verilebilir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi bir elektronik ticaret sitesinin en önemli hukuki metnidir. Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan hususlar her satış işlemine özel olarak tüketici ile satıcı arasındaki hukuki bağı kurar.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Mesafeli Satış Sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus satılan ürünün/hizmetin ayrıntılarının, satış fiyatının (vergiler ve kargo dahil) ve cayma hakkının eksiksiz olarak verilmesidir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 7. maddesinde Mesafeli Satış Sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasının ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca Mesafeli Satış Sözleşmesinde uyuşmazlıkların hangi yolla giderileceği ve bu doğrultuda yetkili mercilerin de belirtilmesi gerekmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesinin tüketici tarafından onaylanmış hali, elektronik ticaret sitesi tarafından **3 yıl süre** ile saklanmalıdır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden elektronik ticaret siteleri hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem, Ön Bilgilendirme Formu veya Mesafeli Satış Sözleşmesi için **iki yüz Türk Lirası idari** para cezası uygulanır.

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bulundurmak zorunlu mu? Bulundurulmazsa ne olur?

Bu metinler her bir işlem ve tüketici için ayrı ayrı düzenlenmesi, onaylatılması, iletilmesi ve saklanması gerekir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden elektronik ticaret siteleri hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem, Ön Bilgilendirme Formu veya Mesafeli Satış Sözleşmesi için **iki yüz Türk Lirası** idari para cezası uygulanır. Günlük trafiği yüksek olan elektronik ticaret sitelerinde yapılan tek bir hatanın işlem bazında çok yüksek idari para cezalarına sebep olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

Hukuk yazılarımız ve daha fazlasını kaçırmamak için blogumuza abone olabilirsiniz:

Bloga Abone Olun

Diğer yandan "E-ticaret sitesinde bulunması gereken hukuki metinler" yazımızdan diğer metinler ile ilgili bilgileri alabilirsiniz.

Av. Murad Güdücü

Av. Murad Güdücü

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Murad Güdücü kurucusu olduğu MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile özel olarak bilişim ve teknoloji sektöründen girişimlere (startuplar), e-ticaret şirketlerine, SaaS şirketlerine, dijital/konvansiyonel reklam ajanslarına ve yapım/prodüksiyon şirketlerine ticaret hukuku, bilişim ve teknoloji hukuku ile fikri mülkiyet hukuku alanları başta olmak üzere yatırım konuları dahil birçok alanda hukuki hizmet sunmaktadır. İletişim adresi: murad@lawyer.com

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!