Oran Analizleri: Cari oran nedir?

Finansal tabloların analizinde kullanılabilecek başka bir yöntem olan cari oranı inceliyoruz. Cari oran, kullanabileceğimiz oran analizlerinden bir tanesidir. 

2 dk
finansal analizler

İlk soru: Oran analizi nedir?

Oran analiz, temel olarak finansal tablolardaki verilerde yer alan en az iki grup ya da sınıfın oranlanarak karşılaştırılmasıdır. Oranları incelemek finansal tablo kalemlerini tek tek incelemekten daha anlamlıdır. 

Finansal tabloların analiz edilmesindeki amaca göre yaklaşım da değişmektedir. Örneğin bir şirketin hissedarları daha çok firmanın karlılığı ile ilgilenirken yöneticiler faayliyet oranları, firmaya kısa süreli borç verenler ise likidite ile ilgileneceklerdir. Bu sebeple analizlerde kullanılan oranlar dört grup altında toplanabilir:

  • Likidite oranları
  • Mali büyüme ile ilgili oranlar
  • Faaliyet oranları
  • Karlılık oranları

Bahsi geçen ilk iki oran bilanço kalemleri arasında kurulan ilişkilerden, son iki gruptakiler ise bilanço ve gelir tablosu kalemleri arasında kurulan ilişkilerden türetilen oranlardır.

Kısa dönemli kaynak sağlayıcılar için likidite daha önemlidir. Bu sebeple incelememize likidite oranları ile giriş yapacağız.

Likidite oranları nedir?

Likidite oranları vadesi gelen kısa süreli yükümlülükleri karşılama derecesini ölçen oranlardır. Bu bizim için ifade eder. Likidite oranları ile:

  • Kısa süreli borçlarımızı ödeyebilme gücümüzü
  • Çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ölçeriz.

İnceleyeceğimzi likidite oranları şunlardır:

  • Cari oran
  • Likit/asit oran
  • Nakit oran

Cari oran nedir?

Likidite oranları arasında yer alan cari oran, dönen varlıkların kısa süreli borçlara bölünmesi ile elde edilir.

Cari oran = Dönen varlıklar / kısa süreli borçlar

Bu yazı hazırlanırken Prof. Dr. Mehmet Bolak'ın Birsen Yayıncılık tarafından yayınlanan İşletme Finansı kitabından istifade edilmiştir.

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Giderlerinizi kontrol altına almanın ipuçları

Tasarım ve geliştirme planı hazırlamak

Büşra Çildaş

Büşra Çildaş

Büşra Çildaş, Paraşüt'ün İçerik Uzmanı.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!