blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
personel alımı için işyeri bildirgesi
Blog-hero
İŞ KURMA REHBERİ

SGK İşe Giriş Bildirgesi: Personel Alımında İkinci Adım

Bu yazımda işveren olarak SGK'ya işyeri bildirgesi yaptıktan sonra eleman alımınızın da bildiriminden bahsedeceğim. İşyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesi hakkında detaylı bilgiyi yazının devamında bulabilirsiniz.

Mehmet Orhun, Mali Müşavir

Ortalama okuma süresi 7 dk

İşyeri bildirgesi nedir?

İlk defa sigortalı çalıştıracaksanız işyeri bildirgesi belgesi düzenlemeniz gerekir. Aynı belgeyi işyeri nakli, devri, birleşmesi ve ayrıca gerçek kişi işverenin ölümü veya adi şirketlerde yeni ortak alınması durumları için de düzenlemeniz gerekir.

İşyerine bildirgesine nasıl ulaşabilirim?

İşyeri bildirgesine SKG’nın web sitesinden ulaşabilirsiniz. İlk başvuruyu internet ortamında yapmanız ve istenen belgeleri teslim etmeniz de mümkün. SGK’nın bu sayfasından TC kimlik numaranız ve istenen diğer kimlik bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra doldurmanız istenen bilgiler ile kağıt ortamındaki bilgiler aynıdır.

İşyeri bildirgesi için gerekli belgeler neler?

Online formu doldurduktan sonra karşınıza sizden hangi belgeler ile başvurmanız gerektiği belirtilen sayfa gelecek. Bu belgeler:

 • İşyeri adresini gösteri yerleşim belgesi
 • İmza sirküleri
 • Tüzel kişi için Ticaret sicil Gazetesi
 • Adi ortaklıklar için noter onaylı ortaklık sözleşmesi
 • İhale ve inşaat işlerinde işi ispat eden belgeler
 • Online olarak doldurduğunuz formun çıktısı
 • İşyeri veya işveren vekili tarafından imzalanmış işyeri bildirgesi formu

İmza sirküleri kuruma vermesi gereken kişilerin, bizzat başvurmaları durumunda kimlik tespiti yapılarak imza beyannamelerinin alınması suretiyle imza sirküleri istenmiyor.

İşyeri bildirgesi formunda adı geçen işyeri vekili, işveren nam ve hesabına işin yönetim görevini yapan kimsedir. Vekil, kanunda belirtilen hükümler nedeniyle işveren gibi sorumludur, yani primler ve sair ödemelerden işveren vekili de sorumludur.

"Çalıştırılacak Sigortalı Sayısı" bölümünde ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihte kaç sigortalı ile işe başlanılacağı yazılacaktır. Ancak bu rakamı eksik veya fazla yazarsanız herhangi yaptırımı yoktur.

İşyeri bildirgesini zamanında vermezsem ne olur?

İlk defa sigortalı çalıştırılacaksanız işyeri bildirgesini işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte vermeniz gerekir.

İşyeri bildirgesini zamanında vermemenin cezası vardır.

 • Bilanço esasına göre defter tutanlar için (asgari ücret X 3)
 • Diğer defter tutanlar için (asgari ücret X 2)
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için (asgari ücret) kadar idari idari para cezası kesilir.
 • Yasal süre geçtikten 30 gün içerisinde kendiliğinden verilirse ve 15 gün içerisinde cezanın ¼ ünün ¾ ü ödenirse (%18,75’i ), cezanın kalan kısmı iptal ediliyor.

İşe giriş bildirgesi nedir?

İşe giriş bildirgesi, işe alınan bir çalışanın şirket bünyesinde ne zaman çalışmaya başladığını gösteren belgedir. İşverende, çalışanda ve SGK'da işe giriş bildirgesinin birer kopyasının bulunması gerekir. Bu belgeyi hazırlama yükümlülüğü işverene aittir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre işe alınan her bir işçi için işe giriş bildirgesi düzenlenmesi ve SGK'ya bildirilmesi gerekir. Çalışanlar 2 aylık deneme süresinde olsalar dahi işe giriş bildirgelerinin yapılması gerekir.

SGK işe giriş bildirgesi nereden ve nasıl alınır?

İşe giriş bildirgesi SGK ekranı

SGK işe giriş bildirgesi yapabilmek için ilgili SGK ekranına gitmeniz ve bilgilerinizi doldurmanız gerekir. İşe giriş bildirgesi ilgili SGK sayfası üzerinden hazırlandıktan sonra internet üzerinden yazdırılabilir ya da SGK'dan alınabilir.

İşe giriş bildirgesini elektronik ortamda bu adresten verebilirsiniz.

İşe giren elemanın işe girişini ne zaman bildireceğim?

Genel olarak aklınızdan çıkarmamanız gereken kural işe giriş bildirgelerinin elemanın işe giriş tarihinden 1 gün önce verildiğidir. Bildirgenin verilmesi resmi tatil gününe rastlarsa, bildirge verme süresi izleyen ilk günün sonuna kadar uzar. Pazartesi günü işe girecek işçiler için, Pazar günü resmi tatil gününe rastladığı için Pazartesi günü işe giriş bildirgesi verilirse bildirge zamanında verilmiş sayılır.

Diğer bir husus ise ilk defa işyeri bildirgesi verecekseniz, sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihten itibaren bir ay içinde işe alacağınız çalışan için “sigortalı işe giriş bildirgesinin” en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde işe giriş zamanında verilmiş sayılır. Yani 01.12.2018 tarihinde 2 çalışan ile işe başlayan bir işyeri, 07.12.2018 tarihinde işe aldığı bir elemanın işe giriş bildirgesini 07.12.2018 tarihli olarak 30.12.2018 tarihine kadar geriye dönük olarak verebilir.

İşe giriş bildirgesi nasıl doldurulur?

Sosyal güvenlik numarası hanesine TC Kimlik numarası yazılır. Kişi yabancı uyruklu ise kurumun verdiği numara yazılır. TC kimlik numarasını yazdığınızda kişinin nüfus bilgileri ekrana gelecektir. Devam ettiğinizde bildirge ekranı açılır. Bu ekranda en üstte kişiyi işe aldığınız şirketinizin ismi yer alır. Birden fazla şirketiniz varsa, elemanı doğru şirkete aldığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Daha sonra sırayla işe giriş tarihi, sigorta kolu kalemleri bulunur. Sigorta kolu için kullanacağınız 2 genel kod vardır. “sıfır” “tüm sigorta kolları” (zorunlu) alanı genel olarak kullanılan alandır.

Eğer alacağınız eleman halihazırda kurumdan aylık alıyorsa (emeklilik gibi) ; emekli aylığının kesilmemesi için 8 nolu “Sosyal Güvenlik Destek Primini” seçin. Ancak daha uygun olanı, emekli çalışana sigorta kolu tercihini sorun- sıfır mı, sekiz mi? Alacağınız cevaba göre oluşturacağınız “işe giriş bildirgesini” sigortalınıza imzalatın.

“4857 sayılı Kanun” şeklinde başlayan cümledeki soruya “Evet ya da Hayır” cevabını vermeniz gerekir. Eğer eleman part-time çalışacaksa “Evet”i seçerek ayda kaç gün çalışacağını da burada belirtmeniz gerekir. Mesela eleman günde 2 saat çalışacaksa, bu rakamı 30 ile çarpıp ardından 7,5 a bölüp çıkan sayıyı da tamsayıya çevirerek gün hanesine yazmanız gerekir. Kısmi çalışma durumunu “Eksik Gün Bildirimi” ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile SGK’ya bildirmelisiniz. Eksik Gün Bildirm Formuna bu adresten ulaşabilirsiniz.

Formda “İşyeri İşkolu” ve “Sigortalı meslek kodu” nu da girmelisiniz. Sigortalının “Görev Kodunu” ile adres ve telefon bilgilerini girdikten sonra, istisnai bir durum da bildirilmiyorsa son bir kez kontrol ederek işe giriş formunu tamamlayabilirsiniz. Eğer “işe giriş bildirgesi”ni iptal etmek isterseniz aynı gün içerisinde iptal edebilirsiniz. 

SGK İşe Giriş İşlemleri başlıklı yazımızı okuyarak SGK işe girişle ilgili bilgileri alabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesini zamanında vermezsem ne olur?

Her bir sigortalı için,

1) Yasal süre geçtikten sonra verilirse 1 aylık asgari ücret;

2) Kurum tarafından tespit edilirse 2 asgari ücret;

3) 1 yıl içerisinde kurum tarafından tekrar tespit edilirse 5 asgari ücret; idari para cezası söz konusudur.

Ancak işe giriş bildirgelerinin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kendiliğinden verilmiş olması ve tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde asgari ücretin %18,75’nin ödenmesi durumunda geri kalan kısım ceza iptal edilmektedir.

SGK işe giriş sorgulama

SGK işe giriş bildirgesi sorgulaması internet üzerinden kolayca yapılabilir. Bu işlemi yapabilmek için:

 • https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapabilir,
 • Detaylı bilgi alabilir,
 • İşe girdiğinizde SGK işe giriş bildirgenizi sorgulayarak işe giriş zamanını öğrenebilirsiniz.

Çalışanlarınızın şirket için cebinden yaptığı harcamaları, kendisine verdiğiniz avans tutarlarını ve maaşları Paraşüt'te takip etmeniz çok kolay.

Ön muhasebe programı Paraşüt ile henüz tanışmadıysanız, 14 gün ücretsiz deneme sürenizi hemen başlatabilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?