Şirket kapatmak - tasfiye nedir?

Eğer girişiminiz düşündüğünüz kadar iyi gitmediyse, finansal zorluklar yaşıyorsanız veya ortaklar ile ilişkileriniz girişiminizin devam edemeyeceği noktaya geldiyse, şirketinizi kapatmanız alabileceğiniz en doğru karar olabilir. Şirketlerin kapanış işlemine tasfiye denir.

3 dk
Şirket kapatma - Tasfiye nedir

Tasfiye, herhangi bir nedenle şirketin faaliyetine son verilmesi ve hesaplarının kapatılmasıdır. Tasfiye halindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dahil, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını "tasfiye halinde" ibaresi eklenmiş olarak kullanır (Örneğin; "Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.") Bu halde şirketin organlarının yetkileri ve tüm gayesi tasfiye amacıyla sınırlıdır. Tasfiye halindeki şirketin temsili ve idaresi tasfiye memurları tarafından gerçekleşir.

Şirket kapatma işlemleri, tasfiyesiz ve tasfiyeli olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Tasfiye işlemleri sonucunda şirketler, ilgili sicillerden silinmekte, tüzel kişiliği sona ermekte ve faaliyetlerine son vererek tüm hesaplarını kapatmaktadırlar. Şirketin iflas etmesi sonucunda da aynı şekilde şirketin varlığı ortadan kalkar.

Tasfiyeli Şirket Kapatma

Kapanış işlemleri en kolay şekilde gerçekleşen işletme türü şahıs işletmeleridir.

Limited şirketler ve anonim şirketler kanun ve şirket ana sözleşmesinde yazılı hallerin meydana gelmesi veya ortaklar kurulu kararı ile sona erer.

Şirketini kapatacak olan kişilerin, ticaret sicil müdürlükleri ve vergi dairelerine bildirimde bulunması gerekmektedir. Şirket kapatma işlemlerinde ticaret sicil müdürlüğüne ticareti veya işi bırakma, tasfiye edilme veya feshedilme belgesi şeklinde verilir.

Tasfiyenin Ticaret Siciline tescil ettirildiği tarih, şirket tasfiyesinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Ticaret siciline yapılan bildirimle birlikte tüm alacakların isim ve bilgilerinin yazılı olduğu mal beyanı bilgileri de sicil müdürlüklerine iletilmelidir.

Tüm bu bildirimlerin onaylanması sonucunda şirketin tasfiye isteği ticaret sicil gazetesinde yayımlanır.

Ticaret sicil gazetesinde yayımlanan tasfiye isteği ile birlikte şirket sahibi kişiler, 1 yıl süre ile işlemlerine devam eder. Şirket 1 yıllık süre içerisinde yalnızca tasfiye amacıyla varlığını sürdürür.

Tasyifesiz Şirket Kapatma

Şirketlerin bir diğer kapanma şekli ise tasfiyesiz şirket kapatmadır. Tasfiyesiz şirket kapatma kararları mahkeme tarafından haklı bir neden olması durumunda alınmaktadır.

Şirketlerin ortakları arasında bazı anlaşmazlıklar meydana gelmesi, şirket borçlarının ödenemeyecek seviyelerde olması ve şirketin faaliyetini sürdürecek mali kaynaklara sahip olmaması, tasfiyesiz şirket kapatmada haklı nedenler olarak sayılmaktadır. Mahkemeden tasfiyesiz şirket kapatma talebinde bulunulabilmesi için ortakların herhangi bir kusurunun olmaması gerekmektedir. Haklı neden olması ve ortakların kabahatinin olmaması halinde ticaret mahkemeleri başvuru üzerine şirketin infisahına karar verir.

Tasfiyesiz şirket kapatma süreci de yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Şirketlerin borçlarını ödeyememesi gibi durumlarda şirket kapatılma süresi uzayabilmektedir.

Tasfiyesiz şirket kapatma hallerinde, tasfiyenin başlangıcı ilgili mahkemenin iflas kararına göre belirlenir.

Paraşüt Blog'da yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Paraşüt Blog Bülteni'ne abone olun:

Bloga Abone Olun

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Limited ve Anonim Şirket Kuruluşu

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Av. Murad Güdücü

Av. Murad Güdücü

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Murad Güdücü kurucusu olduğu MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile özel olarak bilişim ve teknoloji sektöründen girişimlere (startuplar), e-ticaret şirketlerine, SaaS şirketlerine, dijital/konvansiyonel reklam ajanslarına ve yapım/prodüksiyon şirketlerine ticaret hukuku, bilişim ve teknoloji hukuku ile fikri mülkiyet hukuku alanları başta olmak üzere yatırım konuları dahil birçok alanda hukuki hizmet sunmaktadır. İletişim adresi: murad@lawyer.com

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!