28.10.2022

Uzaktan çalışma yönetmeliği yayımlandı

cansu mesedilci

Cansu Meşedilci

İçerik Yöneticisi

Uzaktan çalışmaya geçen iş yerlerine dair düzenlemeleri içeren yönetmelik yayımlandı. Bu yazımızda, işveren ve çalışanları yakından ilgilendiren bu yönetmelikte hangi maddelerin yer aldığını anlatıyoruz.

Uzun bir süredir uzaktan çalışma sürdüren iş yerleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzaktan çalışma yönetmeliğinde hangi maddeler yer alıyor?

İşveren ve çalışanı yakından ilgilendiren önemli gelişmelerin yer aldığı bu yönetmeliğe gelin, birlikte bakalım.

1. Sözleşmeler yazılı olacak

Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma ilişkisi yazılı onay ve sözleşmeye dayalı olmak zorunda. Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin hükümlere yer verilecek.

2. İletişim şartları belirlenecek İşverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacak.

3. Çalışma alanı düzenlemesi Çalışanın işini yürüteceği mekan, işveren tarafından düzenlenecek. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilecek.

Bu ortamın oluşturulmasının maliyetinin nasıl karşılanacağı ise işveren ve işçi tarafından birlikte belirlenecek.

4. Mesai saatleri düzenlemesi Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenecek.

Merak edilen bir diğer konu da fazla mesai ücreti!

Uzaktan çalışma için mesai saatleri iş sözleşmesinde mevzuata uygun olacak şekilde düzenlenecek. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

5. İş güvenliği sağlığı

Çalışanın iş güvenliği konusundaki sorumluluk işverene ait olacak.

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanını bilgilendirmekle yükümlü olacak. Aynı zamanda gerekli eğitimi vermesi, sağlık gözetimini sağlaması ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini alması gerekecek.

6. Normal çalışma, artık uzaktan çalışmaya dönebilir

Yönetmedeki önemli maddelerden biri de, iş ilişkisinin doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilmesi üzerinedir. Yönetmeliğe göre, hâlihazırda iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir veya iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir.

7. Uzaktan çalışmada işverenin onayı şart!

Yönetmeliğe göre, uzaktan çalışma için işverenin onayı gerekiyor. İşçi kendi başına bu kararı verememekte ve uzaktan çalışma izni yazılı olmaktadır.

Yönetmeliği göre, işçi, uzaktan çalışma için yazılı istekte bulunacak ve bu istek en geç 30 gün içinde olumlu ve olumsuz karara bağlanacak. Zorunlu haller durumunda, işveren çalışanlardan bir bölümün evden çalıştırabilecek ve bu durumda işçinin rızası aranmayacak. Bunun yanı sıra yönetmelikte işçinin de uzaktan çalışma talebinde bulunabileceğine yer veriliyor.

İşçinin talebindeki düzenlemeler ise şöyle:

Talep yazılı olarak yapılmalıdır.

Talep iş yerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir.

Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır.

Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır.

Talebin kabul edilmesi halinde 5’inci maddede belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılır. Madde 5 şu şekildedir: “Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.”

Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar iş yerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir.

Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

Uzaktan çalışırken de işlerinizi düzenli bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, keyifli bir ön muhasebe deneyimi için Paraşüt'ü ücretsiz deneyin!

Yeni Bloglardan Haberdar Ol

Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
Sizi haberdar edelim.

Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.

Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Ön muhasebe programı Paraşüt - Kampanya görsel

Ayda 55₺'ye e-faturaya kolayca geçin!

e-Faturaya uygun fiyatlı e-kontör avantajı ve hesaplı çözümler ile geçin.

En Çok Okunanlar