blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Vergi mevzuatında yeni düzenlemeler
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

Vergi mevzuatında yeni düzenlemeler

Son dönemlerde vergi mevzuatında iki önemli değişiklik ile karşılaştık. Ben de bu değişikliklerin içeriğini sizin için özetledim. Keyifle okumanız dileğiyle...

Yusuf Şahin, SMMM

Ortalama okuma süresi 5 dk

Son dönemde vergi mevzuatında 2 önemli değişiklik ile karşılaştık. Bu değişiklikler:

 • Elektronik işlemlere ilişkin düzenlemeler (Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)
 • Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi (Komisyonda kabul edildi, yasalaşma aşamasında değişiklik olabilir)

Şimdi bu düzenlemelere daha detaylı bakalım.

Elektronik işlemlere ilişkin düzenlemeler

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter zorunluluğu

2018 ve 2019 yılı ciroları 5 milyon TL'den fazla olan firmalar ; e-Fatura, e-Arşiv fatura ve e-Defter mükellefi olacaklar. e-Fatura ve e-arşiv için zorunluluk tarihi 01.07.2020 iken e-Defter için bu tarih 01.01.2021.

Eğer şirketiniz bu ciro kriterlerini sağlamıyor ise için e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer şirketiniz bu ciro kriterlerini sağlıyor ise üç sisteme de geçiş yapmanız gerekiyor.

Eğer şirketinizin 2018 yılı cirosu 10 milyon TL’den fazla ise üç sisteme de 01.01.2020 tarihinde geçmeniz gerekmektedir (bir önceki düzenlemeye göre).

e-Fatura kullanıcıları için e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğu

Bazı şirketler zorunluluk kapsamında e-faturaya geçmiş ama e-arşiv faturaya geçmemişlerdi. Bu şirketlerin e-arşiv fatura kullanmaları artık zorunlu hale geldi. Yani kağıt ortamında fatura kesemeyecekler.

e-Faturaya gönüllü geçen şirketler için e-arşiv kullanımı zorunlu değil.

Vergi mükelleflerine 5000 TL, mükellef olmayanlara 30.000 TL fatura kesme limiti

Günlük olarak vergi mükelleflerine vergiler dahil 5.000 TL, vergi mükellefi olmayanlara vergi dahil 30.000 TL üzerinde kesilen tüm faturalar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda kesilecek.

e-Fatura zorunluluk kapsamında olmayan şirketler için bu düzenleme önemli değil. e-faturaya geçmemiş olan şirketlerin başka bir şirkete 5.000 TL üzeri fatura keseceği zaman, mutlaka mali müşaviri ile görüşmeli, çünkü bu faturayı elektronik olarak düzenlemeleri gerekecek.

e-İrsaliye zorunluluğu

2018 yılı cirosu 25 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020'den itibaren e-irsaliye kullanmaları gerekiyor.

Eğer şirketinizin ticari mal ile ilgili işlemi (danışmanlık, yazılım, reklam vs.) yok ise irsaliye kullanmanıza gerek yok. Eğer şirketiniz ticari mal hareketleri sebebi ile irsaliye kullanıyorsanız, 2018 veya 2019 cironuz 25 milyon TL üzerinde değilse kağıt ortamında irsaliye kesebilirsiniz. Eğer şirketinizin ticari mal hareketleri sebebi ile irsaliye kullanıyorsanız ve 2018 veya 2019 cironuz belirtilen tutarın üzerinde ise e-irsaliye kullanmanız gerekiyor.

e-Defter berat gönderimi

Yeni düzenlemelere göre e-defter berat gönderimi aylık ya da üçer aylık dönemlerde yapılacak.

Eğer şirketiniz e-defter kullanıcısı değilse bu düzenleme önemli değil. Eğer şirketiniz e-defter kullanıcı ise, e-defter beratlarını aylık yad a üçer aylık olarak gönderebilir, seçimi şirketinize bırakılmış.

e-Fatura mükelleflerinin e-Müstahsil makbuzu kullanımı

Eğer şirketiniz tarımsal ürün alıyor ve bu alımlar karşısında müstahsil makbuzu düzenliyorsa ve e-fatura mükellefiyseniz, 1 Temmuz 2020'den itibaren e-Müstahsil makbuzu kullanacaksınız. e-Fatura kullanıcısı değilseniz kağıt ortamında müstahsil makbuzu düzenlemeye devam edebilirsiniz. Eğer şirketiniz tarımsal ürün almıyor ise bu düzenleme sizin için önemli değil.

Bazı kanunlarda değişiklik yapılması ilişkin kanun teklifi

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Yasalaşma aşamasında değişiklikler ile karşılaşabiliriz. Yine de aşağıda özetlediğim bu değişikliklerin 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 • Kiralık olan araçların kira bedelinin 5.500 TL'ye kadar olan kısmı gider olabilecek, fazlası vergi hesaplaması açısından gider yazılamayacak (KKEG olarak dikkate alınacak).
 • Binek araç giderlerinin %70'i gider olabilecek, %30'u vergi hesaplaması açısından gider yazılamayacak (KKEG olarak dikkate alınacak).
 • Yeni araç alımlarında KDV+ÖTV tutarının 115.000 TL’ye kadar olan kısmı gider olabilecek, fazlası vergi hesaplaması açısından gider yazılamayacak (KKEG olarak dikkate alınacak),
 • Binek araçların aktifleştirilen 250.000 TL’ye kadar kısmı için amortisman gideri hesaplanabilecek (gider olabilecek), fazlası vergi hesaplaması açısından gider yazılamayacak (KKEG olarak dikkate alınacak).
 • Dijital Hizmet Vergisi: Türkiye'de dijital hizmet sağlayanların, Türkiye’de elde ettikleri bu kapsamdaki hizmet hasılatı 20 milyon TL üzerinde olduğu zaman, hasılatın %7,5’i oranında dijital hizmet vergisi hesaplanacaktır. Bu vergi KDV gibi aylık beyan edilecek. Ödenen tutar gider olarak dikkate alınacaktır,
 • Gelir Vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenecek. 500.000 TL ve üzeri kazançlar için %40 vergi hesaplanacak.
 • Şahsın yıl içinde aldığı maaş toplamı 500.000 TL ve üzeri ise bu şahıs, yıl sonunda Gelir Vergisi beyannamesi verecek.
 • Ulaşım giderlerinde günlük kişi başı 10 TL gider yazma imkanı olacak. Taşıma hizmeti verilmeyen işyerlerinde çalışanlara toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek günlük 10 TL’ye kadar olan kısmı ulaşım bedeli istisnası olarak dikkate alınabilecek, günlük 10 TL’den daha fazla veriliyor ise 10 TL’nin üzeri ücret olarak değerlendirilecektir.
 • Sahibi olduğunuz bir konutun bedeli 5 milyon TL üzeri üzeri ise bu bedelin %0,3’ten %1’e kadar olan tutarda “Değerli Konut Vergisi” hesaplanacak. Değerli Konut Vergisi yıllık olarak hesaplanacak ve Şubat ve Ağustos aylarında 2 eşit taksitte ödenecek.
 • Konaklama hizmeti vergisi ise konaklama hizmeti üzerinden %1 olarak hesaplanacak ve ödenecektir (31.12.2020'ye kadar, 2021 ve sonrasında %2).
 • Kambiyo satışları üzerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı binde birden binde ikiye çıkarılacak.
  Kurumlar Vergisi oran indirimi ile ilgili taslakta maddeler vardı ama komisyonda görüşülen konular arasında bu indirime ilişkin bir bilgi yok.

Ön muhasebe yönetiminiz için asistana ihtiyacınız varsa Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?