blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
yazılımcılar için vergi muaflığı
Blog-hero
MALİ MÜŞAVİR ÖZEL

Yazılımcılar, Kurumlar Vergisi’nin yarısını ödeyebilir!

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren kişi ve firmaların Kurumlar Vergisi'nin %50'sini ödeyebileceğini biliyor muydunuz? Konu ile ilgili ayrıntıları yazımızın devamında sizin için özetledik.

Haluk Cenk Batur, Mali Müşavir

Ortalama okuma süresi 3 dk

Çok değil, bundan birkaç yıl öncesine kadar ülkenin milli gelirinin hatırı sayılır payını “bacasız fabrika” diye adlandırdığımız turizm sektörü oluşturuyordu. Turizm geliri; yurt dışında yapılmaması (bu sebeple yurtdışı operasyon maliyetinin olmayışı), ülkeye direkt döviz kazandırması ve istihdamı arttırıcı unsurlar içerdiği için yatırımcının ilgisini çekiyor, haliyle mali idare turizmle alakalı çok ciddi yatırımlarda bulunuyor veya yatırım yapanları destekliyordu (Yer tahsisi, konaklama KDV’sinin %8 olması, İstihdam teşvikleri gibi).

Günümüz dünyasının bacasız fabrikalarından biri de, hiç kuşkusuz yazılım sektörüdür. Bu sektörün cazibesini; tüm dünyada geçerli olması, döviz kazandırması, ve istihdamı arttırıcı bir etki yaratmasıyla açıklayabiliriz. Bu durumu mali idare görmüş ve yazılım faaliyetlerini desteklemek adına Kurumlar Vergisi Kanunu’nun diğer indirimler bölümünde bu gelirin bir kısmını vergi dışı tutmuştur.

Kurumlar Vergisi indirimi ile ilgili madde:

İlgili kanun tebliği şu şekildedir:

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50'si, Kurumlar Vergisi beyannamesinin "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır.

2022 yılında Kurumlar Vergisi oranı %23 idi. Bu oran 2023 yılında %20 oldu.

Yazılımcılar Kurumlar Vergisi indiriminden nasıl faydalanabilir?

  1. Mimarlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım, Tıbbi Raporlama, Muhasebe Kaydı Tutma, Çağrı Merkezi, Veri Saklama sektörlerinden birinde faaliyet gösterilmelidir.
  2. Türkiye'de yaşamayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan firmalara hizmet verilmesi gerekir.
  3. Fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi ve kesilmesi gerekir.
  4. Şirketinizin ana sözleşmesinde yazılı esas faaliyet konuları arasında yazılım ve tasarım hizmetlerinin sunulması gerekir.
  5. Türkiye'den vereceğiniz yazılım ve tasarım hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması gerekir.

Görüldüğü üzere bu istisnadan faydalanabilmek için yapılan hizmetin yurt dışındaki müşteriye ihraç edilmesi ve bu hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekmektedir.

Kuvvetle tavsiyem şudur ki, bu istisnadan faydalanacak işletmeler mutlaka yaptıkları yazılım faaliyetleriyle alakalı ispatlanabilir belgelerini daha sonra sorulma ihtimaline karşı hazır tutsunlar. Bu ihracatın bir yazılım olduğunu mali idareye ispat edebilecek her türlü ispat vesikasını gerek fiziki ortamda gerekse sanal disk ortamında muhafaza etsinler.

Yine konuyla alakalı mutlaka yapılan işten kısaca bahsederek yazılım ihracatına girip girmediğini mali idareden özelge almak suretiyle teyit etsinler.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?