blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
yeni mezun çalışan istihdamı
Blog-hero
ŞİRKET BÜYÜTME

Yeni mezunların KOBİ'ler için önemi

Günümüz şirketleri büyümek ve büyümenin de ötesinde ayakta kalmak için yeniliklere hızlı bir şekilde uyum göstermek zorundalar. Bu sebeple potansiyeli yüksek, zamanı yakalayan, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık gençleri kazanmak ve elde tutmak şirketler için önemli ve giderek hayati bir zorunluluk halini alıyor. Peki, bu zorunluluğu yaratan nedir?

Sibel Aydın, İnsan Kaynakları Yöneticisi

Ortalama okuma süresi 3 dk

1. Uyum ve Esneklik

Yeni mezun istihdamı deneyim eksikliği nedeniyle birçok KOBİ tarafından ön planda tutulmayabilir. Yeni işe giren kişinin süreçlere hızlı bir şekilde adapte olması, işleri kavramak ve sonuca ulaştırmak için ek süre kaybetmeyecek olmak işveren için elbette çok önemli. Diğer yandan, firmalar için tüm istihdamı bunun üzerine kurma şansı, hele ki günümüz şartlarında, pek de mümkün görünmüyor.

Dengeyi kurmak, deneyimliden deneyimsiz olana bilgi akışını sağlamak, yetişmiş insan gücü kaynağını diri tutmak gerekiyor. Deneyimli çalışanlarının ustalığını ve deneyimini aktarabileceği genç yeni mezun istihdamını sağlamak firmaların değişen koşullara daha hızlı adapte olmasına yardımcı oluyor. İnsan kaynağını yedekleme anlamında uyum ve esneklik kazandırıyor.

2. Teknolojik Gelişmeler ve Günü Yakalamak

Yeni mezunlar daha farklı bir dünya algısı, bakış açısı ve beklentilerle çalışma hayatına başlıyor. Birçoğumuz içinde kaybolduğu ve “işletme körlüğü” dediğimiz alışkanlıklar zincirinden muaflar. Algıları açık, özellikle potansiyeli yüksek ve yenilikleri takip edip öğrenmeye çalışan bir yeni mezunun firmanın alışkanlıklar zincirini kırması ve yeniliklerin kapısını açması hiç de uzak bir ihtimal değil. Yeter ki bu şansı vermeye hazır olunsun.

Alışılan sistemlerin dışına çıkmak ve yeni bir şeyi denemek Türkiye’de KOBİ’lere zor ve riskli geliyor, ancak getirisinin de o denli yüksek olduğunu unutmamak ve daha uzun vadeli bir bakış açısı ile değerlendirme yapmak gerekiyor. Şirket için geliştirici bir vizyon oluşturmak ve bunun için gerekli enerjiyi yaratmak istiyorsanız, yeni mezunların hevesi ve çabası hareketi sağlayabilir.

3. Nitelikli Çalışan Bulmanın Zorluğu

Nitelikli ve deneyimli çalışanları işe almaya odaklanmanın yanı sıra mevcut çalışanların bilgi ve deneyimlerini artırmanın ve potansiyellerini kullanmalarını sağlamanın yollarını aramak gerekiyor. Potansiyeli yüksek yeni mezunları işe almanın uzun vadede yüksek kurum bağlılığıyla yetişmiş uzman bir kadroyu yaratacağı kesin. Çalışanları yetiştirmek sadece bilgi ve beceriyi aktarmak anlamına da gelmiyor.

Onlara inisiyatif alabilecekleri fırsatlar sunmak, kendilerini kanıtlamalarına izin vermek ve sonuçlardan öğrenmelerini sağlamak gerekiyor. Elbette hata yapmalarına izin vermek ve bu toleransı tanımak önemli olacaktır. Özellik ve ustalık gerektiren işler için bu alanlarda uzmanlaşmış çalışanlar bulmak oldukça zor. O halde bu çalışanları ve işin ustalarını niye kendiniz yetiştirmeyesiniz? Hatta bu nitelikte uzmanların yetiştiği bir okul haline gelmeyesiniz?

4. Çalışan Bağlılığı

Yukarıda saydığımız sebeplerin ötesinde belki de en önemli nokta şirkette ve şirketin kaynakları ile yetişmiş, bağlılığı yüksek çalışanlara sahip olmak olacaktır. Bir firmayı her şeyden öte ayakta tutan ve ileriye taşıyan yetişmiş insan gücüdür. Bağlılığı yüksek çalışanın firmaya olan katkısının ve çabasının çok daha güçlü olduğu akademik makalelerle de pek çok kez ortaya konmuş bir gerçektir.

Bir çalışanın ayrılıp başka bir firmaya geçse bile yetiştiği ve kendisini ait hissettiği kurumu unutmadığını birçok adayla görüşmemizde yakından izliyor ve görüyoruz. Yılların deneyimine sahip yöneticiler ilk işe başladıkları firmaları çoğunlukla büyük bir bağlılıkla anımsıyor ve mümkün olduğunda müşteri olarak, tedarikçi olarak ya da danışman olarak birlikte iş yapıyorlar.

Son söz;

Yeni mezun genç potansiyellere şans verin, hata yapma fırsatı tanıyın, öğrenmelerine ve firma ile birlikte büyümelerine kapı açın. Kazancınızın çok yüksek olacağını, hem maddi hem manevi anlamda firmanıza güç katacağını unutmayın.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?