07.11.2022

Yurt dışı hizmet faturası nedir?

Yurt dışından alınan hizmet faturalarının vergi karşısındaki durumu, yurt dışından gelen fatura çeşitleri ve Rimuut faturalar konusunu detaylı olarak inceledik; tüm süreci hazırladığımız blog yazısında ele aldık.

 

Yurt dışı hizmet faturası nedir, çeşitleri nelerdir?

Yurt dışı ile gerçekleştirilen alım/satım işlemlerinin faturalandırma süreçleri zorlayıcı olabilir. Bu sebeple e-ihracat fatura hizmetini iş sürecinize katarak, faturalandırma işlemlerini hızlandırabilirsiniz.

Aynı zamanda yurt dışından kesilen faturalar, sektöre göre çeşitlilik gösterir. Yurt dışından gelen fatura çeşitlerini detaylı olarak anlatmak adına aşağıda maddeli olarak yazdık.

 • Hizmet ve danışmanlık faturaları (Ör. Rimuut)

 • İnternet reklamları ve sponsorluk faturaları (Ör. Google, Facebook, Instagram, Snap, Apploving)

 • SAAS faturaları (Ör. Linkedin, Slack, Pipedirve, Mailchimp, Zendesk, Docusign, Adobe, Zoom)

 • Yazılım faturaları (Ör. Sap, Oracle, Unity)

 • Alan kullanım faturaları (Ör. AWS, Google cloud)

 • Gayrimaddi hak faturaları (Ör. Lisans know-know, royalty)

 • Komisyon faturaları

 • Yurt dışı faturalarında, iki ülkenin (yurt dışı ve Türkiye) vergi kanunları birbirinden farklı olduğundan iki ülke de bu fatura üzerinden vergi almak ister. Bizim örneğimiz üzerinden gidecek olursak, yurt dışındaki ülke, kesilen faturadan dolayı ilgili firmadan kurumlar vergisi alır. Ancak, Türkiye’de vergi idaresi de vergiyi, ödemeyi yapan şirketten stopaj olarak almak ister.

  Bu vergi sorununu aşmak için ülkeler kendi aralarında Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması(ÇVÖA) imzalar.

  Konuyu detaylandırmadan önce, “Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması nedir?” ondan bahsedelim.

  Çifte vergilendirme, vergilendirme zorunluluğu olan bir gelirin, birden fazla ülkede vergi konusu olmasıdır. Yani, aynı gelirin elde edildiği ülkede vergilendirmesinin yanı sıra geliri elde edenin yerleşik olduğu yerde de vergilendirilmesidir. Bu durumu ortadan kaldırma amacıyla ülkeler Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) yaparlar.

   

  Bu anlaşma sürecinde iki konu önümüze çıkar

  Faturayı kesen firmanın hangi ülkede kurulu olduğu ve merkezin bulunduğu yer önem taşır. İlgili kişi veya firmanın ülkede vergi mükellefi olduğunu gösteren ve yetkili makamlardan alınan “Mukimlik Belgesi” incelenir.

  Gelirin türünü belirlemek ve kimin hangi oranda vergileme yapacağı hakkında yorum yapabilmek adına, faturaya konu olan hizmetin iki ülke arasında imzalanan ÇVÖA’nın hangi maddesine veya paragrafına girer buna bakılır.

   

  Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması nasıl yapılır?

  Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması öncesi vergi konusunu netleştirmek için takip etmeniz gereken adımları sizin için listeledik.

  1.Hizmet aldığınız firma hangi ülkede kurulu? (Mukimlik belgesi) 2.Bu ülke ile Türkiye’nin imzaladığı ÇVÖA var mı?
  Not:Türkiye’nin hizmet aldığınız ülke ile bir anlaşması yok ise sadece %20 stopaj yapabilirsiniz. 3. Faturaya konu edilen hizmet bu anlaşmanın hangi maddesine girer? 4.Hizmetten Türkiye’de mi faydalanıldı yoksa yurt dışındaki bir proje için mi kullanıldı? Not: Hizmetten Türkiye’de fayda sağlanmadıysa, KDV veya stopaj olmayacaktır.

  Yukarıdaki dört soruya net cevaplar verebildiğimiz takdirde, vergileme konusunda da net bir yorum yapabiliriz.

  Eğer, faturaya konu olan hizmetin gider yazılıp yazılamayacağıkonusunda kararsızlık yaşanıyorsa, bu üç soru sorulabilir.

  1.Hizmetten gerçekten faydalanıldı mı? 2.Bu hizmete firmanızın ihtiyacı var mıydı? 3.Alınan hizmet, muadillerine göre daha düşük ya da daha yüksek fiyattan mı alındı?

   

  Yurt dışı faturalarının kullanım detayları

  Sektöre göre çeşitlilik gösteren yurt dışı faturalarının kullanımı ile ilgili detayları Neura SMMM olarak paylaşmak isteriz.

   

  Hizmet, SAAS ve alan kullanım faturaları

  Hizmet faturaları, SAAS faturaları ve alan kullanım faturalarının, Türkiye’de kullanılabilmesi ve iki ülke arasında ÇVÖA olması durumunda:

  KDV hesaplanması (KDV2) gerekir.

  Kurumlar vergisi yönünden (yani stopaj) değerlendirme:

  Mali idare, yurt dışından gelen faturaları “gayri maddi hak”kapsamında değerlendirip, tüm yazılım ve hizmet faturalarından stopaj hesaplanmasını istiyor. Ancak biz bu görüşe katılmıyoruz.

  Özellikle SAAS, alan kullanım, aylık kullanım bedeli olan faturaların “ticari gelir” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşüyor ve stopaj hesaplanmasına gerek olmadığını düşünüyoruz.

   

  Yazılım faturaları

  Yazılım faturalarının Türkiye’de kullanılabilmesi ve iki ülke arasında ÇVÖA olması durumunda: Mali idare, yurt dışından gelen faturaları “gayri maddi hak” kapsamında değerlendirip, tüm yazılım faturalarından stopaj hesaplanmasını istiyor.

  Biz bu görüşe de katılmıyoruz.

  Eğer aldığınız yazılım üzerinde herhangi bir değişiklik hakkı, çoğaltma hakkı, kopyalama hakkı elde edilmiyor ise “ticari gelir” kapsamındadeğerlendirilmesi gerektiğini düşüyor ve stopaj hesaplanmasına gerek olmadığını düşünüyoruz.

  Fakat gelen faturanın içinde yazılım için lisanslama bedeli var ise stopaj hesaplanması gerekir. Bu sebeple yurt dışından gelecek olan faturanın mutlaka detaylandırılması, fatura içeriğinde yazılım bedelinin ayrı, danışmanlık/destek bedelinin ayrı, uyarlama bedelinin ayrı gösterilmesi gerekir.

  Ayrı gösterildiği takdirde stopaj hesaplaması bu ayrımlara göre belirlenir.

   

  Danışmanlık ve serbest meslek faturaları

  Yazılım faturalarının Türkiye’de kullanılabilmesi ve iki ülke arasında ÇVÖA olması durumunda:

  KDV hesaplanması (KDV2) gerekir. Kurumlar vergisi yönünden (yani stopaj) değerlendirme; Bu hizmet “serbest meslek”kapsamında değerlendirilir ve hizmeti veren kişi veya kişiler Türkiye’de 183 günden daha fazla kalıyor isestopaj hesaplanması gerekir. Eğer hizmeti veren kişi veya kişiler Türkiye’de 183 günden daha fazla kalmıyor ise stopaja gerek duyulmaz.

   

  Rimuut faturalandırma

  Freelance (serbest) çalışanların kullandığı bir platform olan Rimuut üzerinden faturalandırma yapılıyor ise süreçte birtakım farklılıklar oluşur.

  Eğer siz hizmeti Türkiye’de yaşayan birinden almış ama bu hizmeti Rimuut üzerinden faturalandırıyor iseniz, hizmet karşılığında fatura Rimuut tarafından kesilir siz de hizmet bedelini Rimuut’a ödersiniz.

  Teorik olarak bu hizmet “serbest meslek” kapsamında ve hizmeti veren kişi Türkiye’de 183 günden daha fazla kalmaktadır; yani bu durumda stopaj hesaplanması gerekir.

  Ama görünürde fatura Estonya’dan geliyor ve Rimuut bunun “ticari gelir” kapsamında değerlendirilmesini istiyor ve stopaj hesaplanmaması gerektiğini iletiyor.

  Bunun sonucu olarak, son zamanlarda Rimuut’tan ödeme alan freelancer’ların vergi dairelerine sıklıkla çağırıldıklarına tanık olmaya başladık.

  Sonuç olarak, yurt dışından gelen faturalarınız var ise konuyu mutlaka detaylı olarak mali müşaviriniz ile birlikte değerlendirmelisiniz.

  Rimuut’tan gelen faturalar var ise önerimiz bu faturalar üzerinden stopaj hesaplanmasının yapılması. Çünkü işin özünde işlem vergiye tabi bir işlemdir.

  Yeni Bloglardan Haberdar Ol

  Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
  Sizi haberdar edelim.

  Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.

  Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ön muhasebe programı Paraşüt - Kampanya görsel

  Ayda 55₺'ye e-faturaya kolayca geçin!

  e-Faturaya uygun fiyatlı e-kontör avantajı ve hesaplı çözümler ile geçin.

  En Çok Okunanlar