blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
e-İhracat faturası hakkında 15 soru 15 cevap
Blog-hero
E-DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

e-İhracat faturası hakkında 15 soru 15 cevap

e-İhracat faturası çok kapsamlı ve içerisinde farklı senaryoları barındıran bir e-dönüşüm uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda e-ihracat faturası ile ilgili sıkça karşılaştığımız 15 soruyu cevapladık.

Cansu Meşedilci, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 15 dk
 1. e-İhracat faturası nedir?
 2. e-İhracat faturası kimler için zorunludur?
 3. Mikro ihracat faturası nedir?
 4. Hangi koşullarda mikro ihracat yapılabilir?
 5. Mikro ihracat faturası KDV'li kesilir mi?
 6. İhracat faturası kesebilmek için e-fatura kullanıcı olmak zorunlu mudur?
 7. İhracat faturası işlenirken hangi kur baz alınır?
 8. İhracat faturası ne zaman beyan edilir?
 9. İhracat bedeli kabul belgesi nedir ve bedelin yurda getirilmesi için tanınan süre ne kadardır?
 10. İhracat bedeli 180 gün içinde gelmediği durumlarda ne yapılmalı?
 11. e-İhracat faturası nasıl düzenlenir?
 12. İhracat e-faturası irsaliye yerine geçer mi?
 13. Yurt dışına çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat e-faturası kapsamında mıdır?
 14. Paraşüt’ten e-ihracat faturası oluşturmak mümkün mü?
 15. Paraşüt ile e-ihracat faturası nasıl oluşturur?

1. e-İhracat faturası nedir?

e-İhracat faturası en genel tabiriyle sınır ötesi e-ticaret olarak tanımlanmaktadır. Yurt dışına satış yapan firmaların, online platformlar aracılığıyla aldığı siparişleri mikro ihracat kuralları çerçevesinde müşteriye ulaştırmasıdır. e-İhracat için e-ticaret yapan kişilerin faaliyetlerinin yurt dışına yapılan versiyonu dememiz mümkündür. e-Ticaret ve ihracat kavramlarının birleşimi ile meydana gelen e-ihracat kavramı, son yıllarda gitgide gelişen ve satış alanını genişletmek isteyen firmaların odağındadır.

e-İhracat faturasını ise, gümrük çıkış beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesi olarak tanımlayabiliriz. Yurt dışına e-fatura kesmek ile ilgili detaylı bilgi için blog yazımıza göz atabilirsiniz.

2. e-İhracat faturası kimler için zorunludur?

Burada farklı senaryolar mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz senaryolara göre durumunuzu tespit edebilir ve zorunluluk kapsamında olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

1. Senaryo:
Eğer ihracat yapıyor ancak e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayıp 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ndeki zorunluluk şartlarını taşımıyorsanız, e-fatura veya diğer e-belge uygulamalarına geçmeniz zorunlu değildir.

2. Senaryo:
e-Fatura ve e-arşiv faturaya kayıtlı olmayıp, 01.01.2020 tarihinden itibaren yurt dışına yapmış olduğunuz ihracatlara ilişkin 30 bin TL üstünde satış gerçekleştirdiyseniz, ihracat faturanızı e-arşiv fatura olarak düzenlemelisiniz.

Burada e-arşiv zorunluluğu ile ilgili kısa bir hatırlatma yapmak yerinde olacaktır:
GİB'in yeni yayınladığı tebliğe göre; aynı gün içinde aynı müşteriniz için yurt dışına kestiğiniz faturalar KDV dahil 30 bin TL'yi geçiyorsa, bu faturaların e-arşiv olarak düzenlenmesi gerekir.

3. Senaryo:
e-Fatura kullanıcısı iseniz şöyle bir durum söz konusudur:
İhracat e-fatura uygulamasında faturanın “İhracat e-Fatura Senaryosu”yla düzenlenebilmesi için öncelikle ihracatın bir mal ihracatı olması ve fatura ekinde Gümrük Çıkış Beyannamesinin olması gerekmektedir.

Mikro ihracat uygulamasında fatura ekinde Gümrük Çıkış Beyannamesi değil ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) olduğu için 31.12.2019 tarihine kadar bu kapsamda düzenlenen faturalar, kullanıcı e-arşiv kayıtlı kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak, değilse kağıt fatura olarak düzenlenmelidir.

Ancak 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre 1.1.2020 tarihi itibarıyla e-fatura kullanıcılarının e-arşiv fatura kullanıcısı da olma zorunluluğu getirildiğinden, bu tarihten sonra e-fatura kullanıcıları mikro ihracat kapsamında düzenleyecekleri faturaları e-arşiv fatura olarak düzenlemeli, kağıt fatura olarak düzenlememelidir.

3. Mikro ihracat faturası nedir?

Tam da yukarıdaki sorunun ardından mikro ihracatı açıklamamızın e-ihracat kullanıcısı olma konusundaki soru işaretlerinize açıklık getireceğine inanıyoruz.

Bildiğiniz üzere, geçmiş yıllarda e-ihracat pek çok prosedürü içinde barındıran ve çoğu firmaya karmaşık işlemler silsilesi olarak görünen bir durumdu. Özellikle yurt dışından sınırlı sayıda talep alan veya az miktarda ürün satışı gerçekleştiren firmalar, karşılaştığı müşavirlik ücreti ve gümrük masraflarıyla ihracata mesafeli durmak zorunda kalabiliyor, büyüme hedeflerini yurt içindeki satışları ile sınırlı tutabiliyordu.

Fakat, mikro ihracat olarak tanımlanan şartlara uygunluğu bulunan firmalar, gümrük beyannamesi ve gümrük müşavirliği bedeli gibi masraflardan muaf tutularak ihracatını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

4. Hangi koşullarda mikro ihracat yapılabilir?

Mikro ihracat, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) işlemi olarak tanımlanır.
Yurt dışına yaptığınız satışın mikro ihracat olması için ürün bedeli ve ağırlığı olarak belirtilen iki madde için şart koşulan limitleri sağlamanız gerekiyor.

Eğer yurt dışına yapacağınız satışta,

 • Ürün ağırlığınız en fazla 300 kg,
 • Ürün bedeliniz en fazla 15.000 Euro ise mikro ihracat yapabilirsiniz.

5. Mikro ihracat faturası KDV'li kesilir mi?

Mikro ihracat kapsamındaki e-ihracat faturaları KDV'siz olarak düzenlenir. Buradaki amaç, KOBİ ve işletmelerin daha kolay ve masrafsız bir şekilde gerekli şartlara uygunluk ile ihracat işlemleri yapabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda yurt içindeki satışlar için düzenlenen faturalardaki KDV oranı e-ihracat faturasında yoktur.

6. İhracat faturası kesebilmek için e-fatura kullanıcı olmak zorunlu mudur?

Eğer mal ihracı söz konusu ise, e-fatura kullanıcılarının ihracat faturalarını elektronik, yani e-ihracat faturası olarak düzenlemeleri gerekir.

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olunması halinde 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yurt dışına gönderilecek hizmet ihracı faturalarının e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekir.

Ancak alıcı serbest bölgede bir e-fatura kullanıcısı ise düzenlenecek fatura e-arşiv olamayacağından bu alıcıya e-fatura düzenlenmeli ancak ihracat e-fatura olarak değil, temel/ticari fatura olarak seçilmeli, fatura tipi de “istisna” olarak belirtilmelidir.

7. İhracat faturası işlenirken hangi kur baz alınır?

Vergiyi doğuran olay, ihracatın fiilen gerçekleştiği, diğer bir ifadeyle ihracata konu malların T.C. Gümrük Hattı'nı geçerek bir dış ülkeye (veya serbest bölgeye) ulaştığı tarihte meydana gelmektedir.

Vergi mevzuatına göre yurt içi ve yurt dışı şirketlere döviz cinsinden fatura düzenlenmesi mümkündür. Yurt dışı teslimlerinde esas alınan, gümrük çıkış beyannamesinin kapanma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurudur. Buradaki önemli nokta da, gümrük çıkış beyaannamesindeki kur, 1 önceki günün saat 15.30 itibarıyla kapanışıdır.

Yani, malın ihracını gerçekleştirdiğiniz tarih 11 Şubat 2021 ise, bu malın yurt dışına çıkış kuru 10 Şubat 2021 saat 15.30 kuru olacaktır. Bu nedenle diyelim ki faturası 15 Ocak 2021 tarihinde olan bir malın yurt dışı çıkışı 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşiyorsa baz alınacak kur, intaç tarihi olarak belirtilen 20 Ocak 2021 tarihine ait kur olacaktır. Burada da bir önceki gün yani 19 Ocak 2021, saat 15.30’daki kapanış kurunun esas alınması gerekecektir.

8. İhracat faturası ne zaman beyan edilir?

Ana kural olarak, ihracat faturasının 7 gün içerisinde düzenleneceğini ve 10 gün içerisinde de kayıt edildiğini belirtelim.

İhracatta, malın satıcının Türkiye'deki iş yerinde teslim alınması hariç ihraç edilen mal için düzenlenmesi gereken faturanın, fiili ihraç tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219. maddesinde belirtilen 10 gün içerisinde kayıtlara alınması gerekmektedir.

Gümrük beyannamesi önceki yılda açılsa dahi, ihracata konu malların bir sonraki yılda ihraç edilmesi halinde, ihracat bedellerinin, malların fiilen ihraç edildiği yılın geliri olarak kabul edilmesi ve beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ihracat faturası VUK’un 231/5. maddesine göre, fiili ihraç tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenmelidir.

9. İhracat bedeli kabul belgesi nedir ve bedelin yurda getirilmesi için tanınan süre ne kadardır?

İhracat bedelinin tahsili ile ilgili düzenlemeler yıllar içerisinde yapılan yeni düzenlemeler ile değişikliğe uğramıştır. Konu ile ilgili en güncel düzenlemede, ihracatta kambiyo takibinin tekrar başlatıldığı belirtilmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği’nin uygulama usul ve esasları ise Merkez Bankası tarafından yayımlanan İhracat Genelgesi ile belirlenmiştir.

04.09.2018 tarihinde yayımlanan 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi gerekmektedir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

10. İhracat bedeli 180 gün içinde gelmediği durumlarda ne yapılmalı?

İhracatçının ihraç bedellerini yurda getirmesinde mücbir sebeplerden dolayı ek süre tanınmaktadır.

İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48 No.lu Tebliğin 9. maddesine göre mücbir sebep sayılan bu durumlar şöyledir:

 • İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
 • İthalatı yapan firmada grev, lokavt ve avarya hali,
 • İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi,
 • İhracat yapılan ülkede tabii afet, harp ve abluka hali,
 • Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,
 • İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması.

İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48 No.lu Tebliğin 9. maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; mücbir sebep hallerinin belirli makamlardan alınmış belgelerle, usulüne uygun şekilde belgelendirilmesi gerekir.

Tebliğde belirtilmiş olan özelliği olan ihracat haricinde, ticari amaçla mal ihracında, ihracat bedeli dövizlerin (avans dahil) fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi halinde, ihracat hesabı aracı banka nezdinde kapatılır.

Söz konusu 180 günlük süre bittikten sonra 5 iş günü olan ihbar süresi başlar. Ancak, bu beş iş günü süresi içerisinde de ihracat hesabının kapatılmaması durumunda, muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya yukarıda belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre verilir.

11. e-İhracat faturası nasıl düzenlenir?

e-İhracat faturası düzenlemeniz için öncelikle, e-fatura ve e-arşiv faturaya geçişte olduğu gibi mali mühür temin etmeniz gerekiyor. Daha sonra GİB’e dijital ortamda başvuruda bulunarak özel entegrasyon veya GİB Portal yöntemlerinden birini seçebilir ve e-ihracat faturası düzenleyebilirsiniz. e-İhracat faturalarında alıcı bilgisi bölümüne Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazılmalıdır.

Paraşüt’ün yeni özelliği sayesinde kolayca e-ihracat faturası oluşturabilir, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına göndererek resmileştirebilirsiniz. Faturanızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilip edilmediğini, ret edildiyse ret sebebini yine Paraşüt içerisinden takip edebilirsiniz.

Paraşüt ile hali hazırda e-fatura kullanıyorsanız, e-ihracat faturası göndermek için ek bir başvuru yapmanıza gerek yoktur; uygulama içerisinden direkt işlem yapabilirsiniz.

e-Fatura kullanıcısı değilseniz, hemen şimdi Paraşüt ile e-fatura geçiş süreçlerinizi başlatabilir, Anahtar Teslim e-Fatura hizmetimiz sayesinde karışık süreçler ile uğraşmadan 30 dakika* içinde geçişinizi tamamlayabilir ve e-fatura, e-arşiv fatura ve e-ihracat faturası göndermeye başlayabilirsiniz.

*Mali mühür veya e-imza bekleme süresi hariçtir.

12. İhracat e-faturası irsaliye yerine geçer mi?

e-İrsaliye sistemine kayıtlı değilseniz, ihracat e-faturanız irsaliye yerine geçer. Bunun için, malın tesliminde e-fatura veya e-arşiv fatura düzenlemeniz, düzenleme tarihinin yanında saat ve dakikasını yazmanız ve belge üzerinde "İrsaliye yerine geçer" ibaresini eklemeniz gerekmektedir. Böylece, e-fatura ve e-arşiv fatura, sevk irsaliyesi yerine geçecektir. e-İrsaliyeye kayıtlı mükellefler ise mal ihracatında, sevkiyat işlemi gerçekleşmeden önce e-irsaliye düzenlemek zorundadır.

13. Yurt dışına çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat e-faturası kapsamında mıdır?

Proforma fatura, gerçek bir fatura türü değildir. Bu nedenle e-fatura olarak değil, kağıt fatura olarak düzenlenebilir.

14. Paraşüt’ten e-ihracat faturası oluşturmak mümkün mü?

Elbette! Paraşüt üzerinden ihracat faturası oluşturabilir, e-fatura kullanıcısıysanız faturanızı e-ihracat faturası olarak resmileştirebilirsiniz.

Paraşüt’e yeni fatura türü olarak eklediğimiz e-ihracat fatura ile,

 • Ürünlerinize GTIP kodu tanımlayabilir ve faturanıza ekleyebilirsiniz. Paraşüt bu kodu sizin için hatırlar ve sonraki faturalara otomatik olarak ekler.
 • Faturalarınızda, ürünlerinizin gönderileceği ülke ve şehir bilgileri ile gönderim şekli ve teslim şartlarını belirtebilir,
 • Fatura ve ürünlerinizi Paraşüt’e tek tek ekleyebileceğiniz gibi, Excel ile içeri aktarma özelliği sayesinde çok sayıda ürün içeren faturalarınızı toplu olarak oluşturabilirsiniz.

İhracat faturanızı oluşturduktan sonra ise;

 • Filtreler yardımıyla ihracat faturalarınızı kolayca bulabilir,
 • Kaydettiğiniz faturanızı teyit amaçlı müşterilerinizle paylaşabilir,
 • Faturanızı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına göndererek e-ihracat faturası olarak resmileştirebilirsiniz.

15. Paraşüt ile e-ihracat faturası nasıl oluşturur?

Paraşüt ile e-ihracat faturası oluşturmak için, tıpkı e-fatura oluşturma işlemindeki gibi ilk adımda uygulamanızın sağındaki menü aracılığıyla "Satışlar" bölümüne tıklayınız. Ardından "Faturalar" sekmesine gidiniz. "Satış Faturaları"nızın listelendiği bu sayfanın sağ üst kısmında "Yeni Fatura Oluştur" butonun yer aldığını göreceksiniz. Butonun yanındaki ok işaretine tıklayarak "Yeni İhracat Faturası Oluştur" sekmesini seçiniz.

Paraşüt'te ihracat faturası

Açılan “Yeni İhracat Faturası” sayfasında tıpkı “Satış Faturası” oluştururken girmiş olduğunuz gibi ilgili satırlardaki gerekli bilgileri doldurunuz. İhracat faturasına özel olarak, ihracat yapacağınız ülke ve şehir bilgisini giriniz.

Hizmet ve ürün satırınıza ihraç edeceğiniz malı yazdıktan sonra hangi “Gönderim Şekli”ni kullanacağınızı ve teslim şartı tipini seçiniz.

Hizmet/Ürün açıklamasının altında bulunan satıra GTIP kodunuzu ekleyiniz. Şayet kodunuzu bilmiyorsanız, satırın hemen aşağısında yer alan “GTIP kodunu buradan öğrenebilirsiniz.” linkine tıklayabilirsiniz.

Paraşüt'te e-ihracat faturası oluşturma

Tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde girdikten sonra sayfanın sağ üstünde bulunan “Kaydet” butonuna tıklayarak ihracat faturanızı oluşturabilirsiniz.

Faturanızı oluşturduktan sonra e-fatura kullanıcısı iseniz, sayfanın sağ üst kısmında bulunan "GTB'ye Gönder" butonuna tıklayarak ihracat faturanızı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına göndererek, e-ihracat faturanızı resmileştirebilirsiniz. Butonun altında bulunan Referans No, GÇB Tescil No ve Fiili İhracat Tarihi bilgilerini Paraşüt hesabınız üzerinden takip edebilirsiniz.

İhracat faturanızın resmileştirilmesi

Henüz bir Paraşüt hesabınız yoksa, Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz:

Paraşüt'ü 14 Gün Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?