blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Akaryakıt firmaları için e-fatura zorunluluğu
Blog-hero
E-DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Akaryakıt firmaları için e-fatura zorunluluğu

GİB’in yayımladığı e-fatura zorunluluğu geçişi ile ilgili 509 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu tebliği akaryakıt sektörünü de kapsıyor. Peki, akaryakıt firmaları e-fatura geçişlerinde nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?

Cansu Meşedilci, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 6 dk

Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeler ve getirilen zorunluluklarla her yıl e-fatura ve e-arşiv fatura zorunluluğuna yeni sektörler ekleniyor. Bu sektörlerden biri de akaryakıt sektörü.

Akaryakıt istasyonları e fatura zorunluluğu ile ilgili karar, 2019 yılının sonlarına dayanıyor. Peki, sistem nasıl işliyor; akaryakıt istasyonları e-arşiv e-fatura sisteminde işlerini nasıl sürdürüyor? Birlikte öğrenelim.

Akaryakıt sektörü için e-fatura zorunluluğu

e-Fatura geçişlerinin yoğun olduğu 2019 sene sonunda, akaryakıt sektörü için de önemli bir karara varıldı. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan lisans alanlara e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter zorunluluğu getirildi.

Aslında bu yeni düzenlemenin en temel amaçlarından biri, kayıt dışı ekonomi ve kaçak akaryakıtın engellenmesine katkı sağlamak ve bayi satışlarında olası suistimallerin önüne geçerek dağıtıcılar arası ticareti belirli bir düzene oturtmaktı.

Bu amaçla, lisans sahiplerinin tebliğ kapsamında fiili geçişlerini 1 Temmuz 2022 tarihine kadar tamamlayarak e-irsaliye ve e-fatura uygulamasına geçmeleri; 1 Ocak 2022 tarihinden sonra lisans alacakların ise, lisans işlemini gerçekleştirdikleri ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren uygulamaya geçecekleri söz konusu idi.

Günümüzde, bu zorunluluk halen devam etmekte ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren mükellefler için e-fatura ve e-irsaliye uygulamasının kullanımı gerekmektedir. Yapılan düzenleme kapsamında akaryakıt sektöründeki e-fatura mükelleflerin müşterilerine, müşteri e-fatura uygulamasına dahil ise e-fatura, değilse e-arşiv fatura olarak kesilmelidir. Bir başka deyişle, bu düzenlemedeki esas nokta matbu fatura kullanımına son verilmesidir.

Zorunluluk kapsamında olup geçiş yapmayanlara ise ceza uygulanmaktadır.

Pompa fişleri e-fatura olarak mı kesilecek?

GİB’in 527 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesi belirtildi.

Aynı zamanda akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğu da getirildi.

Bu durumda Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazına zorunlu geçişten de bahsetmemiz yerinde olacaktır. İlgili tebliğde şu açıklama yer almaktadır:

a) EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin en geç 30/6/2022 tarihine kadar,
b) EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı (ÖKC)’lerle değiştirilmesi zorunludur.

Ayrıca; EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, EKÜ’lü EN ÖKC’lerin ise 1/1/2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamaz.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren EN Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacaktır.

Akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazların kullanılması şartıyla otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2021 yılı için 2.000 TL) altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge”olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmekte.

Akaryakıt pompa fişi e-fatura olarak düzenlenip düzenlenmediğinde ise şöyle bir tablo karşımıza çıkmakta:

68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğine göre, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki taraf da e-fatura kullanıcısı ise e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmelidir.

Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa bile ayrıca e- fatura düzenlenmeyecek ve ÖKC fişi iptal edilmeyecektir. Yani, akaryakıt istasyonlarında pompa Ödeme Kaydedici Cihaz fişleri karşılığında e-fatura düzenlenmesine gerek olmadan ÖKC fiş tutarına bakılmaksızın istisna olarak fatura yerine kullanılabilir.

Akaryakıt istasyonlarında pompa Ödeme Kaydedici Cihaz fişleri karşılığında e-fatura düzenlenmesine gerek olmadan ÖKC fiş tutarına bakılmaksızın istisna olarak fatura yerine kullanılabilir.

e-Fatura başvurusu ne zaman yapılabilir?

e-Faturaya gönüllü geçiş yapmak istiyorsanız dilediğiniz an başvuru yapabilirsiniz. Fakat, 2022 yılı brüt satış hasılatınız 3 milyon TL ve üzeri ise e-faturaya geçiş zorunluluğunuz bulunuyor demektir. e-Fatura başvurunuzu GİB Portal veya özel entegratörler aracılığıyla yapmanız mümkündür. Başvurunuzu nasıl yapacağınızı adım adım anlattığımız yazımız bu konuda size yardımcı olacaktır.

Akaryakıt istasyonları için e-fatura ve e-arşiv programı

Akaryakıt istasyonlarının e-fatura kesme işlemleri için karar verilmesi gereken adımlardan biri, özel entegratör tercihidir.

Firma ihtiyaçlarına cevap vererek finansal operasyonları hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilmek elbetteki her işletmenin arzusu. Özel entegratörler arasında bu isteği yerine getirebilecek niteliğe sahip olan Paraşüt, e-fatura ve e-arşiv fatura kesmenizdeki en büyük yardımcınız rolünü üstlenir.

İşletmenizin e-dönüşümü için Paraşüt

e-Faturaya geçiş sürecinizi Anahtar Teslim e-Fatura hizmetimizle hatasız bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyor, sizi sadece 30 dakikada* e-fatura kullanıcısı yapıyoruz.

Hemen şimdi, kredi kartı bilgilerine bile gerek olmadan 14 gün ücretsiz kullanabileceğiniz deneme hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Ücretsiz Hesap Oluştur

* Mali mühür bekleme süresi hariç.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?